Drimble

Vergunningen en bekendmakingenGemeente Súdwest-Fryslân (Zuidwest-Friesland)

De laatste aangevraagde en afgegeven vergunningen in de Gemeente Súdwest-Fryslân, met tevens andere bekendmakingen en regelgeving door de gemeente.

informatie alleen over gemeente sudwest-fryslan

Overzicht recente vergunningen en regelgeving in de gemeente Súdwest-Fryslân

De meeste overheidsinstanties publiceren regelgeving en vergunningen in een speciale databank. Deze data neemt Drimble over, zodat wij deze hier eenvoudig aan u kunnen aanbieden. Onderstaande vergunningen en publicaties hebben betrekking op de gemeente Súdwest-Fryslân. In dit overzicht staan ook berichten die betrekking hebben op de provincie Friesland of het lokale waterschap die geen speciale plaatsmarkering hebben gekregen. Deze voegen wij voor de volledigheid dan toe. Het kan zijn dat deze publicaties niet relevant zijn voor de gemeente Súdwest-Fryslân.
Verfijn resultaten

Vergunningen en bekendmakingenGemeente Súdwest-Fryslân (Zuidwest-Friesland)

DatumBetreftOnderwerp
20-09-2019Gem. Súdwest-Fryslân (Zuidwest-Friesland)Uitgeschreven uit de basisregistratie personen, Alexin, Iuliana Monica, geboren 15-07-1981 te Reşiţa (Roemenië)

Betreft: Verordeningen en reglementen (gmb-2019-230670)

20-09-2019Gem. Súdwest-Fryslân (Zuidwest-Friesland)Uitgeschreven uit de basisregistratie personen, Save, Costel-Ionuţ, geboren 25-05-1987 te Bîrlad (Roemenië)

Betreft: Verordeningen en reglementen (gmb-2019-230644)

20-09-2019Gem. Súdwest-Fryslân (Zuidwest-Friesland)KUitgeschreven uit de basisregistratie personen, Oĝuzhan Günay, geboren 18-05-1977 te Karaman (Turkije)

Betreft: Verordeningen en reglementen (gmb-2019-230601)

20-09-2019Gem. Súdwest-Fryslân (Zuidwest-Friesland)Uitgeschreven uit de basisregistratie personen, Caprariu, Andreea, geboren 25-11-2000 te Botoşani (Roemenië)

Betreft: Verordeningen en reglementen (gmb-2019-230654)

20-09-2019Gem. Súdwest-Fryslân (Zuidwest-Friesland)Uitgeschreven uit de basisregistratie personen, Sturzeanu, Ion geboren 23-08-1966 te Slatina (Roemenië)

Betreft: Verordeningen en reglementen (gmb-2019-230628)

20-09-2019Gem. Súdwest-Fryslân (Zuidwest-Friesland)tUitgeschreven uit de basisregistratie personen, Kaddoura, Walid geboren 05-09-1968 te Sidon (Libanon)

Betreft: Verordeningen en reglementen (gmb-2019-230689)

19-09-2019BolswardVerleende omgevingsvergunning regulier, Bolsward, Snekerpoort 21 het wijzigen van de bestemming naar wonen

Betreft: Omgevingsvergunning (gmb-2019-229755)

19-09-2019SneekVerleende omgevingsvergunning regulier, Sneek, Leeuwarderweg 30 het verlengen van de instandhoudingstermijn van het schoollokaal

Betreft: Omgevingsvergunning (gmb-2019-229751)

19-09-2019Gem. Súdwest-Fryslân (Zuidwest-Friesland)Verleende omgevingsvergunning regulier, Workum, Gebr Bonnemastrjitte 25 het realiseren van een nieuwbouw woning

Betreft: Omgevingsvergunning (gmb-2019-229748)

19-09-2019WorkumVerleende omgevingsvergunning regulier, Workum, Spoardyk 60 het wijzigen van de bestemming naar wonen

Betreft: Omgevingsvergunning (gmb-2019-229758)

19-09-2019SneekVerleende omgevingsvergunning regulier, Sneek, Nauwe Noorderhorne 9 het beginnen van een Bed & Breakfast in een deel van de woning

Betreft: Omgevingsvergunning (gmb-2019-229744)

19-09-2019SneekVerleende omgevingsvergunning regulier, Sneek, Frittemaleane 15 t/m 58, 90 t/m 126 het vervangen van de gevelbeplating

Betreft: Omgevingsvergunning (gmb-2019-229739)

19-09-2019BolswardVerleende omgevingsvergunning regulier, Bolsward, Hichtumerweg 6 het verbouwen van de loods

Betreft: Omgevingsvergunning (gmb-2019-229731)

19-09-2019HindeloopenVerleende omgevingsvergunning regulier, Hindeloopen, Buren 26 het ombouwen van berging/atelier naar berging/overkapping en het plaatsen van zonnepanelen

Betreft: Omgevingsvergunning (gmb-2019-229718)

19-09-2019KoudumVerleende omgevingsvergunning regulier, Koudum, Tjalke van der Walstraat 26 het realiseren van 2 tijdelijke bouwwegen

Betreft: Omgevingsvergunning (gmb-2019-229698)Navigeer verder:

Per plaats in deze gemeente Abbega Allingawier Arum Blauwhuis Boazum Bolsward Breezanddijk Britswert Burgwerd Cornwerd Dedgum Deersum Easterein Easterwierrum Exmorra Ferwoude Folsgare Gaast Gaastmeer Gauw Goenga Greonterp Hartwerd Heeg Hemelum Hichtum Hidaard Hieslum Hindeloopen Hinnaard Hommerts Idsegahuizum Idzega Iens IJlst IJpecolsga IJsbrechtum Indijk It Heidenskip Itens Jutrijp Kimswerd Kornwerderzand Koudum Koufurderrige Kubaard Loenga Lollum Longerhouw Lutkewierum Makkum Molkwerum Nijhuizum Nijland Offingawier Oosthem Oppenhuizen Oudega (Wymbritseradiel) Parrega Piaam Pingjum Poppingawier Rauwerd Reahus Rien Sandfirden Scharnegoutum Schettens Schraard Sijbrandaburen Smallebrugge Sneek Stavoren Terzool Tirns Tjalhuizum Tjerkwerd Uitwellingerga Waaksens Warns Westhem Wieuwerd Witmarsum Wolsum Wommels Wons Workum Woudsend Zurich
Terug naarVergunningen regio SneekVergunningen provincie Friesland

    Disclamer: De informatie op deze pagina wordt geleverd door het open data project van de Nederlandse overheid. Het doel van dit project is om zoveel mogelijk publieke informatie te ontsluiten. Drimble is afhankelijk voor de correctheid van deze informatie van derde partijen. De informatie op deze pagina kan daarom gedateerd of inmiddels ongeldig zijn. Raadpleeg daarom altijd de lokale overheidsinstantie bij toepassing van de gegevens.

      Gemeenten in de regio Sneek:

      Regio's in de provincie Friesland: