Drimble

Vergunningen IJlst

De laatste aangevraagde en afgegeven vergunningen in IJlst, met tevens andere bekendmakingen en regelgeving door de gemeente.

informatie alleen over ijlst

Overzicht recente vergunningen en regelgeving in IJlst

De meeste overheidsinstanties publiceren regelgeving en vergunningen in een speciale databank. Deze data neemt Drimble over, zodat wij deze hier eenvoudig aan u kunnen aanbieden. Onderstaande vergunningen en publicaties zijn speciaal gemarkeerd op de plaats IJlst door de betreffende overheidsinstantie. In dit overzicht staan niet standaard berichten die betrekking hebben op de gemeente Súdwest-Fryslân of het lokale waterschap die geen speciale plaatsmarkering hebben gekregen. Deze kun je wel apart aan- of uitzetten. Het kan zijn dat deze publicaties niet relevant zijn voor de plaats IJlst.
Verfijn resultaten

Vergunningen IJlst

DatumBetreftOnderwerp
12-09-2019IJlstIngekomen aanvraag, IJlst, Stadslaan 26 het uitbouwen van de bestaande woning

Betreft: Overig (gmb-2019-223551)

12-09-2019IJlstVerdaging beslissing aanvraag omgevingsvergunning, IJlst, Popmawal 15 het verbouwen en uitbreiden van de woning

Betreft: Omgevingsvergunning (gmb-2019-223381)

12-09-2019IJlstMelding Activiteitenbesluit, IJlst, Rogmolewei 1 het uitbreiden van een bestaand bedrijfspand

Betreft: Overig (gmb-2019-223414)

12-09-2019IJlstVerleende omgevingsvergunning regulier, IJlst, Eegracht 74 het plaatsen van zonnepanelen binnen het rijks beschermd stadsgezicht

Betreft: Omgevingsvergunning (gmb-2019-223786)

12-09-2019IJlstVerleende omgevingsvergunning regulier, IJlst, Galamagracht en Eegracht het plaatsen van een beeldje van een Kypmantsje binnen het rijks beschermd stadsgezicht in strijd met het bestemmingsplan

Betreft: Bestemmingsplan (gmb-2019-223795)

05-09-2019IJlstBuiten behandeling laten aanvraag omgevingsvergunning, IJlst, Uilenburg 37het vervangen van de dakbedekking binnen het rijks beschermd stadsgezicht

Betreft: Omgevingsvergunning (gmb-2019-217533)

05-09-2019IJlstMelding Activiteitenbesluit, IJlst, Trompmoledyk 6 het uitbreiden van de werkzaamheden met het fabriceren van eindproducten

Betreft: Overig (gmb-2019-217872)

29-08-2019IJlstIngekomen aanvraag, IJlst, Galamagracht 40 het plaatsen van een nieuwe aanbouw

Betreft: Overig (gmb-2019-212535)

29-08-2019IJlstVerdaging beslissing aanvraag omgevingsvergunning, IJlst, Eegracht 74 het plaatsen van zonnepanelen binnen het rijks beschermd stadsgezicht

Betreft: Omgevingsvergunning (gmb-2019-212504)

29-08-2019IJlstIngetrokken aanvraag omgevingsvergunning, IJlst, De Skûte 10 het verplaatsen van het schuurtje

Betreft: Omgevingsvergunning (gmb-2019-212728)

22-08-2019IJlstVerdaging beslissing aanvraag omgevingsvergunning, IJlst, Geeuwkade 21 het verplaatsen van een expansievat

Betreft: Omgevingsvergunning (gmb-2019-207910)

22-08-2019IJlstVerdaging beslissing aanvraag omgevingsvergunning, IJlst, Geeuwkade 21 het aanvragen bouw en milieu-neutrale verandering i.v.m. verhoging schoorsteen van de bestaande gebouwafzuiging

Betreft: Omgevingsvergunning (gmb-2019-207911)

22-08-2019IJlstIngekomen aanvraag, IJlst, De Skûte 10OV20190664 het verplaatsen van het schuurtje (12-8-2019)

Betreft: Overig (gmb-2019-207931)

15-08-2019IJlstBuiten behandeling laten aanvraag omgevingsvergunning, IJlst, Stadslaan 26 het uitbouwen van de woning

Betreft: Omgevingsvergunning (gmb-2019-203237)

15-08-2019IJlstVerdaging beslissing aanvraag omgevingsvergunning, IJlst, Trompmoledyk 6 het uitbreiden van de werkplaats

Betreft: Omgevingsvergunning (gmb-2019-203121)Navigeer verder:

Plaatsen in deze gemeente Abbega Allingawier Arum Blauwhuis Boazum Bolsward Breezanddijk Britswert Burgwerd Cornwerd Dedgum Deersum Easterein Easterwierrum Exmorra Ferwoude Folsgare Gaast Gaastmeer Gauw Goenga Greonterp Hartwerd Heeg Hemelum Hichtum Hidaard Hieslum Hindeloopen Hinnaard Hommerts Idsegahuizum Idzega Iens IJlst IJpecolsga IJsbrechtum Indijk It Heidenskip Itens Jutrijp Kimswerd Kornwerderzand Koudum Koufurderrige Kubaard Loenga Lollum Longerhouw Lutkewierum Makkum Molkwerum Nijhuizum Nijland Offingawier Oosthem Oppenhuizen Oudega (Wymbritseradiel) Parrega Piaam Pingjum Poppingawier Rauwerd Reahus Rien Sandfirden Scharnegoutum Schettens Schraard Sijbrandaburen Smallebrugge Sneek Stavoren Terzool Tirns Tjalhuizum Tjerkwerd Uitwellingerga Waaksens Warns Westhem Wieuwerd Witmarsum Wolsum Wommels Wons Workum Woudsend Zurich
Terug naarVergunningen gemeente Súdwest-FryslânVergunningen regio SneekVergunningen provincie FrieslandVergunningen Nederland

    Disclamer: De informatie op deze pagina wordt geleverd door het open data project van de Nederlandse overheid. Het doel van dit project is om zoveel mogelijk publieke informatie te ontsluiten. Drimble is afhankelijk voor de correctheid van deze informatie van derde partijen. De informatie op deze pagina kan daarom gedateerd of inmiddels ongeldig zijn. Raadpleeg daarom altijd de lokale overheidsinstantie bij toepassing van de gegevens.

      Gemeenten in de regio Sneek:

      Regio's in de provincie Friesland: