Drimble

Vergunningen Bolsward

De laatste aangevraagde en afgegeven vergunningen in Bolsward, met tevens andere bekendmakingen en regelgeving door de gemeente.

informatie alleen over bolsward

Overzicht recente vergunningen en regelgeving in Bolsward

De meeste overheidsinstanties publiceren regelgeving en vergunningen in een speciale databank. Deze data neemt Drimble over, zodat wij deze hier eenvoudig aan u kunnen aanbieden. Onderstaande vergunningen en publicaties zijn speciaal gemarkeerd op de plaats Bolsward door de betreffende overheidsinstantie. In dit overzicht staan niet standaard berichten die betrekking hebben op de gemeente Súdwest-Fryslân of het lokale waterschap die geen speciale plaatsmarkering hebben gekregen. Deze kun je wel apart aan- of uitzetten. Het kan zijn dat deze publicaties niet relevant zijn voor de plaats Bolsward.
Verfijn resultaten

Vergunningen Bolsward

DatumBetreftOnderwerp
10-10-2019BolswardVerdaging beslissing aanvraag omgevingsvergunning, Bolsward, Marktplein 1 het herbestemmen van de panden van bibliotheek naar wonen, parkeren en commerciële ruimte

Betreft: Omgevingsvergunning (gmb-2019-246293)

10-10-2019BolswardIngekomen aanvraag, Bolsward, Franekerstraat 5 t/m 23C, Dr. Joost Halbertsmastraat 1 t/m 1C het bouwen van 26 woningen

Betreft: Overig (gmb-2019-246332)

03-10-2019BolswardIngekomen aanvraag, Bolsward, Franekerstraat 16 het plaatsen van lichtreclame

Betreft: Overig (gmb-2019-239456)

03-10-2019BolswardVerleende omgevingsvergunning regulier, Bolsward, Koopman Heeresweg 3 het plaatsen van zonnepanelen

Betreft: Omgevingsvergunning (gmb-2019-239530)

03-10-2019BolswardIngekomen aanvraag, Bolsward, De Marne kavel 4 het bouwen van een bedrijfspand

Betreft: Overig (gmb-2019-239346)

03-10-2019BolswardBuiten behandeling laten aanvraag omgevingsvergunning, Bolsward, Harlingerstraat 38 het wijzigen van de voorgevel en plaatsen handelsreclame

Betreft: Omgevingsvergunning (gmb-2019-239586)

26-09-2019BolswardBuiten behandeling laten aanvraag omgevingsvergunning, Bolsward, Snekerpoort 13 het wijzigen van de bestemming tot horeca

Betreft: Omgevingsvergunning (gmb-2019-235060)

26-09-2019BolswardVerleende omgevingsvergunning regulier, Bolsward, De Marne 107 het verbouwen van het bedrijfspand

Betreft: Omgevingsvergunning (gmb-2019-235044)

19-09-2019BolswardVerdaging beslissing aanvraag omgevingsvergunning, Bolsward, De Marne 57 A het uitbreiden van de bestaande loods

Betreft: Omgevingsvergunning (gmb-2019-229071)

19-09-2019BolswardMelding Activiteitenbesluit, Bolsward, De Marne 107 het vergroten van de kantoorfunctie in de bedrijfshal

Betreft: Overig (gmb-2019-229172)

19-09-2019BolswardIngekomen aanvraag, Bolsward, Kleine Hoogstraat 7 het wijzigen van de kozijnen en vervangen van de dakpannen

Betreft: Overig (gmb-2019-229267)

19-09-2019BolswardVerleende omgevingsvergunning regulier, Bolsward, Hichtumerweg 6 het verbouwen van de loods

Betreft: Omgevingsvergunning (gmb-2019-229731)

19-09-2019BolswardVerleende omgevingsvergunning regulier, Bolsward, Snekerpoort 21 het wijzigen van de bestemming naar wonen

Betreft: Omgevingsvergunning (gmb-2019-229755)

12-09-2019BolswardIngekomen aanvraag, Bolsward, De Fjilden 9 het plaatsen van een dakkapel op voordak- en achterdakvlak

Betreft: Overig (gmb-2019-223519)

12-09-2019BolswardVergunningsvrije aanvraag omgevingsvergunning, Bolsward, Brunostraat 48 het plaatsen van een dakkapel

Betreft: Omgevingsvergunning (gmb-2019-224096)Navigeer verder:

Plaatsen in deze gemeente Abbega Allingawier Arum Blauwhuis Boazum Bolsward Breezanddijk Britswert Burgwerd Cornwerd Dedgum Deersum Easterein Easterwierrum Exmorra Ferwoude Folsgare Gaast Gaastmeer Gauw Goenga Greonterp Hartwerd Heeg Hemelum Hichtum Hidaard Hieslum Hindeloopen Hinnaard Hommerts Idsegahuizum Idzega Iens IJlst IJpecolsga IJsbrechtum Indijk It Heidenskip Itens Jutrijp Kimswerd Kornwerderzand Koudum Koufurderrige Kubaard Loenga Lollum Longerhouw Lutkewierum Makkum Molkwerum Nijhuizum Nijland Offingawier Oosthem Oppenhuizen Oudega (Wymbritseradiel) Parrega Piaam Pingjum Poppingawier Rauwerd Reahus Rien Sandfirden Scharnegoutum Schettens Schraard Sijbrandaburen Smallebrugge Sneek Stavoren Terzool Tirns Tjalhuizum Tjerkwerd Uitwellingerga Waaksens Warns Westhem Wieuwerd Witmarsum Wolsum Wommels Wons Workum Woudsend Zurich
Terug naarVergunningen gemeente Súdwest-FryslânVergunningen regio SneekVergunningen provincie FrieslandVergunningen Nederland

    Disclamer: De informatie op deze pagina wordt geleverd door het open data project van de Nederlandse overheid. Het doel van dit project is om zoveel mogelijk publieke informatie te ontsluiten. Drimble is afhankelijk voor de correctheid van deze informatie van derde partijen. De informatie op deze pagina kan daarom gedateerd of inmiddels ongeldig zijn. Raadpleeg daarom altijd de lokale overheidsinstantie bij toepassing van de gegevens.

      Gemeenten in de regio Sneek:

      Regio's in de provincie Friesland: