Vergunningen Bolsward

De laatste aangevraagde en afgegeven vergunningen in Bolsward, met tevens andere bekendmakingen en regelgeving door de gemeente.

informatie alleen over bolsward

Overzicht recente vergunningen en regelgeving in Bolsward

De meeste overheidsinstanties publiceren regelgeving en vergunningen in een speciale databank. Deze data neemt Drimble over, zodat wij deze hier eenvoudig aan u kunnen aanbieden. Onderstaande vergunningen en publicaties zijn speciaal gemarkeerd op de plaats Bolsward door de betreffende overheidsinstantie. In dit overzicht staan niet standaard berichten die betrekking hebben op de gemeente Súdwest-Fryslân of het lokale waterschap die geen speciale plaatsmarkering hebben gekregen. Deze kun je wel apart aan- of uitzetten. Het kan zijn dat deze publicaties niet relevant zijn voor de plaats Bolsward.
Verfijn resultaten

Vergunningen Bolsward

DatumBetreftOnderwerp
04-12-2020BolswardIngekomen aanvraag, Bolsward, Snekerpoort 13 het verbouwen van het woon/ winkelpand

Betreft: Overig (gmb-2020-318257)

04-12-2020BolswardIngekomen aanvraag, Bolsward, Kleine Dijlakker 14 het vervangen/onderhouden van de gevelkozijnen

Betreft: Overig (gmb-2020-318222)

04-12-2020BolswardVerleende omgevingsvergunning regulier, Bolsward, De Wymerts 2 E het realiseren van een nieuwe opslaghal

Betreft: Omgevingsvergunning (gmb-2020-318329)

04-12-2020BolswardVerleende omgevingsvergunning regulier, Bolsward, Kleine Dijlakker 16 het plaatsen van zonnepanelen

Betreft: Omgevingsvergunning (gmb-2020-318359)

04-12-2020BolswardVerleende omgevingsvergunning regulier, Bolsward, Wipstraat nabij 1 het plaatsen van een hekwerk om fietsenstalling af te schermen

Betreft: Omgevingsvergunning (gmb-2020-318511)

27-11-2020BolswardIngekomen aanvraag, Bolsward, De Ward 29 het plaatsen van een verplaatsbare werkplaatscontainer

Betreft: Overig (gmb-2020-308103)

27-11-2020BolswardIngekomen aanvraag, Bolsward, De Marne 211 het uitbreiden van de bedrijfshal en het kantoor

Betreft: Overig (gmb-2020-308815)

27-11-2020BolswardIngekomen aanvraag, Bolsward, Rijkstraat 6het wijzigen van de gevel van het winkelpand

Betreft: Overig (gmb-2020-308823)

27-11-2020BolswardIngekomen aanvraag, Bolsward, De Ward 5het uitbreiden van de loods en plaatsen van een overkapping

Betreft: Overig (gmb-2020-308062)

27-11-2020BolswardIngekomen aanvraag, Bolsward, Franekerstraat 4het wijzigen van de bestemming naar wonen

Betreft: Overig (gmb-2020-308105)

20-11-2020BolswardVerdaging beslissing aanvraag omgevingsvergunning, Bolsward, 1e Hollandiastraat 30 het wijzigen van de gevel

Betreft: Omgevingsvergunning (gmb-2020-301380)

20-11-2020BolswardIngekomen aanvraag, Bolsward, Nieuwmarkt 13 het aanbrengen van een zonnescherm

Betreft: Overig (gmb-2020-302879)

20-11-2020BolswardIngekomen aanvraag, Bolsward, Burg Praamsmalaan 12 het bouwen van een aanbouw

Betreft: Overig (gmb-2020-302892)

20-11-2020BolswardIngekomen aanvraag, Bolsward, Dr Joost Halbertsmastraat 1 het aanleggen van een inrit

Betreft: Overig (gmb-2020-302819)

20-11-2020BolswardIngekomen aanvraag, Bolsward, Franekerstraat 28 het bouwen van een woning in strijd met het bestemmingsplan

Betreft: Bestemmingsplan (gmb-2020-302862)Navigeer verder:

Plaatsen in deze gemeente Abbega Allingawier Arum Blauwhuis Boazum Bolsward Breezanddijk Britswert Burgwerd Cornwerd Dedgum Deersum Easterein Easterwierrum Exmorra Ferwoude Folsgare Gaast Gaastmeer Gauw Goenga Greonterp Hartwerd Heeg Hemelum Hichtum Hidaard Hieslum Hindeloopen Hinnaard Hommerts Idsegahuizum Idzega Iens IJlst IJpecolsga IJsbrechtum Indijk It Heidenskip Itens Jutrijp Kimswerd Kornwerderzand Koudum Koufurderrige Kubaard Loenga Lollum Longerhouw Lutkewierum Makkum Molkwerum Nijhuizum Nijland Offingawier Oosthem Oppenhuizen Oudega (Wymbritseradiel) Parrega Piaam Pingjum Poppingawier Rauwerd Reahus Rien Sandfirden Scharnegoutum Schettens Schraard Sijbrandaburen Smallebrugge Sneek Stavoren Terzool Tirns Tjalhuizum Tjerkwerd Uitwellingerga Waaksens Warns Westhem Wieuwerd Witmarsum Wolsum Wommels Wons Workum Woudsend Zurich
Terug naarVergunningen gemeente Súdwest-FryslânVergunningen regio SneekVergunningen provincie FrieslandVergunningen Nederland

    Disclamer: De informatie op deze pagina wordt geleverd door het open data project van de Nederlandse overheid. Het doel van dit project is om zoveel mogelijk publieke informatie te ontsluiten. Drimble is afhankelijk voor de correctheid van deze informatie van derde partijen. De informatie op deze pagina kan daarom gedateerd of inmiddels ongeldig zijn. Raadpleeg daarom altijd de lokale overheidsinstantie bij toepassing van de gegevens.

      Gemeenten in de regio Sneek:

      Regio's in de provincie Friesland: