Vergunningen Bolsward

De laatste aangevraagde en afgegeven vergunningen in Bolsward, met tevens andere bekendmakingen en regelgeving door de gemeente.

informatie alleen over bolsward
Plaatsen in deze gemeente Abbega Allingawier Arum Blauwhuis Boazum Bolsward Breezanddijk Britswert Burgwerd Cornwerd Dedgum Deersum Easterein Easterwierrum Exmorra Ferwoude Folsgare Gaast Gaastmeer Gauw Goenga Greonterp Hartwerd Heeg Hemelum Hichtum Hidaard Hieslum Hindeloopen Hinnaard Hommerts Idsegahuizum Idzega Iens IJlst IJpecolsga IJsbrechtum Indijk It Heidenskip Itens Jutrijp Kimswerd Kornwerderzand Koudum Koufurderrige Kubaard Loenga Lollum Longerhouw Lutkewierum Makkum Molkwerum Nijhuizum Nijland Offingawier Oosthem Oppenhuizen Oudega (Wymbritseradiel) Parrega Piaam Pingjum Poppingawier Rauwerd Reahus Rien Sandfirden Scharnegoutum Schettens Schraard Sijbrandaburen Smallebrugge Sneek Stavoren Terzool Tirns Tjalhuizum Tjerkwerd Uitwellingerga Waaksens Warns Westhem Wieuwerd Witmarsum Wolsum Wommels Wons Workum Woudsend Zurich
Terug naar112 gemeente Súdwest-Fryslân112 regio Sneek112 provincie Friesland112 Nederland

Overzicht recente vergunningen en regelgeving in Bolsward

De meeste overheidsinstanties publiceren regelgeving en vergunningen in een speciale databank. Deze data neemt Drimble over, zodat wij deze hier eenvoudig aan u kunnen aanbieden. Onderstaande vergunningen en publicaties zijn speciaal gemarkeerd op de plaats Bolsward door de betreffende overheidsinstantie. In dit overzicht staan niet standaard berichten die betrekking hebben op de gemeente Súdwest-Fryslân of het lokale waterschap die geen speciale plaatsmarkering hebben gekregen. Deze kun je wel apart aan- of uitzetten. Het kan zijn dat deze publicaties niet relevant zijn voor de plaats Bolsward.
Verfijn resultaten

Vergunningen Bolsward

DatumBetreftOnderwerp
06-01-2022BolswardIngekomen aanvraag, Bolsward, De Ielreager 13het plaatsen van een erker

Betreft: Bouwvergunning (gmb-2022-1759)

06-01-2022BolswardIngekomen aanvraag, Bolsward, Franekereind 1het realiseren van 22 bedrijfsunits

Betreft: Bouwvergunning (gmb-2022-1764)

06-01-2022BolswardIngekomen aanvraag, Bolsward, De Marne 206 het wijzigen van de aanvraag (OBM)

Betreft: Milieuvergunning (gmb-2022-1770)

06-01-2022BolswardVerleende omgevingsvergunning regulier, Bolsward, Kerkstraat 30A het verbouwen van het pand naar 5 appartementen binnen het beschermd stadsgezicht

Betreft: Bouwvergunning (gmb-2022-1845)

30-12-2021BolswardIngekomen aanvraag, Bolsward, Gasthuissingel 22 het kappen van een boom

Betreft: Kapvergunning (gmb-2021-475112)

30-12-2021BolswardVerleende omgevingsvergunning regulier, Bolsward, Barber Yntjesstraat 29 het plaatsen van een dakkapel

Betreft: Bouwvergunning (gmb-2021-475455)

23-12-2021BolswardVerleende omgevingsvergunning regulier, Bolsward, De Marne 113A t/m 113V het bouwen van een bedrijfsverzamelgebouw

Betreft: Bouwvergunning (gmb-2021-467157)

23-12-2021BolswardIngekomen aanvraag, Bolsward, Marktstraat 10het vervangen van enkel naar dubbel glas

Betreft: Bouwvergunning (gmb-2021-466934)

23-12-2021BolswardBuiten behandeling laten aanvraag omgevingsvergunning, Bolsward,De Wymerts 2 D het samenvoegen van twee loodsen woning

Betreft: Bouwvergunning (gmb-2021-467880)

16-12-2021BolswardIngekomen aanvraag, Bolsward, Witmarsumerweg 8het plaatsen van een mantelzorgwoning

Betreft: Bouwvergunning (gmb-2021-454852)

16-12-2021BolswardIngekomen aanvraag, Bolsward, Friezenburg 4het bouwen van een kapschuur

Betreft: Bouwvergunning (gmb-2021-454844)

16-12-2021BolswardVerleende omgevingsvergunning regulier, Bolsward, Skilwyk 12het aanbrengen van een meterkast, toilet en pantry en het realiseren van een rioolaansluiting pand Nieuwmarkt 51

Betreft: Bouwvergunning (gmb-2021-455350)

16-12-2021BolswardIngetrokken aanvraag omgevingsvergunning, Bolsward, Friezenburg 4het bouwen van een kapschuur

Betreft: Bouwvergunning (gmb-2021-455423)

09-12-2021BolswardVerleende omgevingsvergunning regulier, Bolsward, Skilwyk 13 het verbouwen van een pand tot een complete woning

Betreft: Bouwvergunning (gmb-2021-445963)

09-12-2021BolswardIngekomen aanvraag, Bolsward, Lysbet Lubbertsstraat 16 en 18het realiseren van een aanbouw

Betreft: Bouwvergunning (gmb-2021-445264)Navigeer verder:

Plaatsen in deze gemeente Abbega Allingawier Arum Blauwhuis Boazum Bolsward Breezanddijk Britswert Burgwerd Cornwerd Dedgum Deersum Easterein Easterwierrum Exmorra Ferwoude Folsgare Gaast Gaastmeer Gauw Goenga Greonterp Hartwerd Heeg Hemelum Hichtum Hidaard Hieslum Hindeloopen Hinnaard Hommerts Idsegahuizum Idzega Iens IJlst IJpecolsga IJsbrechtum Indijk It Heidenskip Itens Jutrijp Kimswerd Kornwerderzand Koudum Koufurderrige Kubaard Loenga Lollum Longerhouw Lutkewierum Makkum Molkwerum Nijhuizum Nijland Offingawier Oosthem Oppenhuizen Oudega (Wymbritseradiel) Parrega Piaam Pingjum Poppingawier Rauwerd Reahus Rien Sandfirden Scharnegoutum Schettens Schraard Sijbrandaburen Smallebrugge Sneek Stavoren Terzool Tirns Tjalhuizum Tjerkwerd Uitwellingerga Waaksens Warns Westhem Wieuwerd Witmarsum Wolsum Wommels Wons Workum Woudsend Zurich
Terug naarVergunningen gemeente Súdwest-FryslânVergunningen regio SneekVergunningen provincie FrieslandVergunningen Nederland

    Disclamer: De informatie op deze pagina wordt geleverd door het open data project van de Nederlandse overheid. Het doel van dit project is om zoveel mogelijk publieke informatie te ontsluiten. Drimble is afhankelijk voor de correctheid van deze informatie van derde partijen. De informatie op deze pagina kan daarom gedateerd of inmiddels ongeldig zijn. Raadpleeg daarom altijd de lokale overheidsinstantie bij toepassing van de gegevens.

      Gemeenten in de regio Sneek:

      Regio's in de provincie Friesland: