Vergunningen Bolsward

De laatste aangevraagde en afgegeven vergunningen in Bolsward, met tevens andere bekendmakingen en regelgeving door de gemeente.

informatie alleen over bolsward
Plaatsen in deze gemeente Abbega Allingawier Arum Blauwhuis Boazum Bolsward Breezanddijk Britswert Burgwerd Cornwerd Dedgum Deersum Easterein Easterwierrum Exmorra Ferwoude Folsgare Gaast Gaastmeer Gauw Goenga Greonterp Hartwerd Heeg Hemelum Hichtum Hidaard Hieslum Hindeloopen Hinnaard Hommerts Idsegahuizum Idzega Iens IJlst IJpecolsga IJsbrechtum Indijk It Heidenskip Itens Jutrijp Kimswerd Kornwerderzand Koudum Koufurderrige Kubaard Loenga Lollum Longerhouw Lutkewierum Makkum Molkwerum Nijhuizum Nijland Offingawier Oosthem Oppenhuizen Oudega (Wymbritseradiel) Parrega Piaam Pingjum Poppingawier Rauwerd Reahus Rien Sandfirden Scharnegoutum Schettens Schraard Sijbrandaburen Smallebrugge Sneek Stavoren Terzool Tirns Tjalhuizum Tjerkwerd Uitwellingerga Waaksens Warns Westhem Wieuwerd Witmarsum Wolsum Wommels Wons Workum Woudsend Zurich
Terug naar112 gemeente Súdwest-Fryslân112 regio Sneek112 provincie Friesland112 Nederland

Overzicht recente vergunningen en regelgeving in Bolsward

De meeste overheidsinstanties publiceren regelgeving en vergunningen in een speciale databank. Deze data neemt Drimble over, zodat wij deze hier eenvoudig aan u kunnen aanbieden. Onderstaande vergunningen en publicaties zijn speciaal gemarkeerd op de plaats Bolsward door de betreffende overheidsinstantie. In dit overzicht staan niet standaard berichten die betrekking hebben op de gemeente Súdwest-Fryslân of het lokale waterschap die geen speciale plaatsmarkering hebben gekregen. Deze kun je wel apart aan- of uitzetten. Het kan zijn dat deze publicaties niet relevant zijn voor de plaats Bolsward.
Verfijn resultaten

Vergunningen Bolsward

DatumBetreftOnderwerp
09-02-2023BolswardVerleende omgevingsvergunning regulier, Bolsward, Oude Rijksweg 2 het plaatsen van 6 cameramasten

Betreft: Bouwvergunning (gmb-2023-56343)

09-02-2023BolswardIngekomen aanvraag, Bolsward, De Marne 224het uitbreiden van een bedrijfshal

Betreft: Bouwvergunning (gmb-2023-54414)

09-02-2023BolswardIngekomen aanvraag, Bolsward, Laag Bolwerk 73het plaatsen van zonnepanelen binnen het Rijks beschermd stadsgezicht (gemeentelijk monument)

Betreft: Bouwvergunning (gmb-2023-54574)

09-02-2023BolswardIngekomen aanvraag, Bolsward, Harlingerstraat 65het plaatsen van een tweede calamiteitentank

Betreft: Bouwvergunning (gmb-2023-54718)

09-02-2023BolswardIngekomen aanvraag, Bolsward, Kleine Dijlakker 33het plaatsen van 10 zonnepanelen binnen het rijks beschermd stadsgezicht

Betreft: Bouwvergunning (gmb-2023-54654)

02-02-2023BolswardVerdaging beslissing aanvraag omgevingsvergunning, Bolsward, De Pleatsen 1 het plaatsen of legaliseren van een blokhut

Betreft: Bouwvergunning (gmb-2023-38532)

02-02-2023BolswardBuiten behandeling laten aanvraag omgevingsvergunning, Bolsward, De Marne 224het uitbreiden van de bedrijfshal

Betreft: Bouwvergunning (gmb-2023-43604)

12-01-2023BolswardVerleende omgevingsvergunning regulier, Bolsward, Kleine Dijlakker 25het plaatsen van zonnepanelen

Betreft: Bouwvergunning (gmb-2023-10221)

15-12-2022BolswardVerleende omgevingsvergunning regulier, Bolsward, Jongemastraat 2 het aankleden van het terras met parasols en plantenbakken

Betreft: Bouwvergunning (gmb-2022-555920)

08-12-2022BolswardIngekomen aanvraag, Bolsward, Bolwerkplein 6 het plaatsen van reclame

Betreft: Bouwvergunning (gmb-2022-537447)

01-12-2022BolswardBuiten behandeling laten aanvraag omgevingsvergunning, Bolsward, Snekerpoort 10het aanpassen van de voorzijde van de winkel

Betreft: Bouwvergunning (gmb-2022-533413)

09-11-2022BolswardIncidentele festiviteit AO20220296, Pizzorante Ponte Vecchio Wipstraat 10 te Bolsward

Betreft: Meldingen (gmb-2022-499246)

28-10-2022BolswardPublicatie ontwerpbesluit vergunning op grond van de Alchoholwet (paracommercie), Alchoholwetvergunning voor v.v. BlauwRood 20 Badweg 3 te Bolsward

Betreft: Meldingen (gmb-2022-481259)

13-10-2022BolswardVerleende omgevingsvergunning regulier, Bolsward, Catrijn Epessingel 13 en 14 het plaatsen van twee (één per perceel) dakkapellen

Betreft: Bouwvergunning (gmb-2022-453935)

06-10-2022BolswardIngekomen aanvraag, Bolsward, Heeremastraat 11het plaatsen van zonnepanelen

Betreft: Bouwvergunning (gmb-2022-442784)Navigeer verder:

Plaatsen in deze gemeente Abbega Allingawier Arum Blauwhuis Boazum Bolsward Breezanddijk Britswert Burgwerd Cornwerd Dedgum Deersum Easterein Easterwierrum Exmorra Ferwoude Folsgare Gaast Gaastmeer Gauw Goenga Greonterp Hartwerd Heeg Hemelum Hichtum Hidaard Hieslum Hindeloopen Hinnaard Hommerts Idsegahuizum Idzega Iens IJlst IJpecolsga IJsbrechtum Indijk It Heidenskip Itens Jutrijp Kimswerd Kornwerderzand Koudum Koufurderrige Kubaard Loenga Lollum Longerhouw Lutkewierum Makkum Molkwerum Nijhuizum Nijland Offingawier Oosthem Oppenhuizen Oudega (Wymbritseradiel) Parrega Piaam Pingjum Poppingawier Rauwerd Reahus Rien Sandfirden Scharnegoutum Schettens Schraard Sijbrandaburen Smallebrugge Sneek Stavoren Terzool Tirns Tjalhuizum Tjerkwerd Uitwellingerga Waaksens Warns Westhem Wieuwerd Witmarsum Wolsum Wommels Wons Workum Woudsend Zurich
Terug naarVergunningen gemeente Súdwest-FryslânVergunningen regio SneekVergunningen provincie FrieslandVergunningen Nederland

    Disclamer: De informatie op deze pagina wordt geleverd door het open data project van de Nederlandse overheid. Het doel van dit project is om zoveel mogelijk publieke informatie te ontsluiten. Drimble is afhankelijk voor de correctheid van deze informatie van derde partijen. De informatie op deze pagina kan daarom gedateerd of inmiddels ongeldig zijn. Raadpleeg daarom altijd de lokale overheidsinstantie bij toepassing van de gegevens.

      Gemeenten in de regio Sneek:

      Regio's in de provincie Friesland: