Vergunningen Loenga

De laatste aangevraagde en afgegeven vergunningen in Loenga, met tevens andere bekendmakingen en regelgeving door de gemeente.

informatie alleen over loenga

Overzicht recente vergunningen en regelgeving in Loenga

De meeste overheidsinstanties publiceren regelgeving en vergunningen in een speciale databank. Deze data neemt Drimble over, zodat wij deze hier eenvoudig aan u kunnen aanbieden. Onderstaande vergunningen en publicaties zijn speciaal gemarkeerd op de plaats Loenga door de betreffende overheidsinstantie. In dit overzicht staan niet standaard berichten die betrekking hebben op de gemeente Súdwest-Fryslân of het lokale waterschap die geen speciale plaatsmarkering hebben gekregen. Deze kun je wel apart aan- of uitzetten. Het kan zijn dat deze publicaties niet relevant zijn voor de plaats Loenga.
Verfijn resultaten

Vergunningen Loenga

DatumBetreftOnderwerp
30-10-2020LoengaVerleende omgevingsvergunning regulier, Loënga, Sint Martensdyk 2 het bouwen van een vrijstaande woning en het verbouwen van het bestaande gebouw

Betreft: Omgevingsvergunning (gmb-2020-280319)

11-09-2020LoengaIngekomen aanvraag, Loënga, Sint Martensdyk 2 het bouwen van een vrijstaande woning en het verbouwen van het bestaande gebouw

Betreft: Overig (gmb-2020-230148)

01-05-2020LoengaVaststelling bestemmingsplan Ivige Leane 24 te Loënga, Súdwest-Fryslân (Zuidwest-Friesland)

Betreft: Bestemmingsplan (stcrt-2020-24442)

01-05-2020LoengaVaststelling bestemmingsplan Ivige Leane 24 te Loënga, Súdwest-Fryslân (Zuidwest-Friesland)

Betreft: Bestemmingsplan (gmb-2020-109953)

10-04-2020LoengaMelding Activiteitenbesluit, Loënga, Ivige Leane 24 het opstarten van een stadsboerderij met een groepsaccommodatie, bed & breakfast en een camping

Betreft: Overig (gmb-2020-91409)

10-01-2020LoengaOntwerp bestemmingsplan Ivige Leane 24 te Loënga, Súdwest-Fryslân (Zuidwest-Friesland)

Betreft: Bestemmingsplan (stcrt-2020-2420)

10-01-2020LoengaOntwerp bestemmingsplan Ivige Leane 24 te Loënga, Súdwest-Fryslân (Zuidwest-Friesland)

Betreft: Bestemmingsplan (gmb-2020-6812)

10-10-2019LoengaVerleende omgevingsvergunning uitgebreid, Loënga, Ivige Leane 18A het brandveilig gebruik van het gebouw

Betreft: Omgevingsvergunning (gmb-2019-246304)

03-10-2019LoengaVerleende omgevingsvergunning uitgebreid, Loënga, Ivige Leane 18A het brandveilig gebruik van een dagbesteding

Betreft: Omgevingsvergunning (gmb-2019-239235)

08-08-2019LoengaOntwerp-omgevingsvergunning uitgebreide procedure, Loënga, Ivige Leane 18 het brandveilig gebruik van het gebouw

Betreft: Omgevingsvergunning (gmb-2019-198064)

04-07-2019LoengaOntwerp-omgevingsvergunning uitgebreide procedure, Loënga, Ivige Leane 18A het brandveilig gebruik van een dagopvang

Betreft: Omgevingsvergunning (gmb-2019-164715)

18-04-2019LoengaMelding Activiteitenbesluit, Loënga, Ivige Leane 16 het in overeenstemming brengen van de dieraantallen met de daadwerkelijke aanwezige dierplaatsen

Betreft: Overig (gmb-2019-93764)

21-06-2018LoengaVerleende omgevingsvergunning regulier, Loënga, Ivige Leane 24het aanleggen van een paardenbak met een tijdelijke instandhouding van 8 jaar

Betreft: Omgevingsvergunning (gmb-2018-130618)

17-05-2018LoengaVerleende omgevingsvergunning regulier, Loënga, Ivige Leane 18 het verbouwen van een deel van de boerderij (167m²) tot van een dagbesteding in strijd met het bestemmingsplan

Betreft: Bestemmingsplan (gmb-2018-104407)

05-04-2018LoengaIngekomen aanvraag, Loënga,Ivige Leane 24 OV20180290 het aanleggen van een paardenbak

Betreft: Overig (gmb-2018-70736)Navigeer verder:

Plaatsen in deze gemeente Abbega Allingawier Arum Blauwhuis Boazum Bolsward Breezanddijk Britswert Burgwerd Cornwerd Dedgum Deersum Easterein Easterwierrum Exmorra Ferwoude Folsgare Gaast Gaastmeer Gauw Goenga Greonterp Hartwerd Heeg Hemelum Hichtum Hidaard Hieslum Hindeloopen Hinnaard Hommerts Idsegahuizum Idzega Iens IJlst IJpecolsga IJsbrechtum Indijk It Heidenskip Itens Jutrijp Kimswerd Kornwerderzand Koudum Koufurderrige Kubaard Loenga Lollum Longerhouw Lutkewierum Makkum Molkwerum Nijhuizum Nijland Offingawier Oosthem Oppenhuizen Oudega (Wymbritseradiel) Parrega Piaam Pingjum Poppingawier Rauwerd Reahus Rien Sandfirden Scharnegoutum Schettens Schraard Sijbrandaburen Smallebrugge Sneek Stavoren Terzool Tirns Tjalhuizum Tjerkwerd Uitwellingerga Waaksens Warns Westhem Wieuwerd Witmarsum Wolsum Wommels Wons Workum Woudsend Zurich
Terug naarVergunningen gemeente Súdwest-FryslânVergunningen regio SneekVergunningen provincie FrieslandVergunningen Nederland

    Disclamer: De informatie op deze pagina wordt geleverd door het open data project van de Nederlandse overheid. Het doel van dit project is om zoveel mogelijk publieke informatie te ontsluiten. Drimble is afhankelijk voor de correctheid van deze informatie van derde partijen. De informatie op deze pagina kan daarom gedateerd of inmiddels ongeldig zijn. Raadpleeg daarom altijd de lokale overheidsinstantie bij toepassing van de gegevens.

      Gemeenten in de regio Sneek:

      Regio's in de provincie Friesland: