Drimble

Vergunningen Ferwoude

De laatste aangevraagde en afgegeven vergunningen in Ferwoude, met tevens andere bekendmakingen en regelgeving door de gemeente.

informatie alleen over ferwoude

Overzicht recente vergunningen en regelgeving in Ferwoude

De meeste overheidsinstanties publiceren regelgeving en vergunningen in een speciale databank. Deze data neemt Drimble over, zodat wij deze hier eenvoudig aan u kunnen aanbieden. Onderstaande vergunningen en publicaties zijn speciaal gemarkeerd op de plaats Ferwoude door de betreffende overheidsinstantie. In dit overzicht staan niet standaard berichten die betrekking hebben op de gemeente Súdwest-Fryslân of het lokale waterschap die geen speciale plaatsmarkering hebben gekregen. Deze kun je wel apart aan- of uitzetten. Het kan zijn dat deze publicaties niet relevant zijn voor de plaats Ferwoude.
Verfijn resultaten

Vergunningen Ferwoude

DatumBetreftOnderwerp
05-09-2019FerwoudeIngekomen aanvraag, Ferwoude, Buren 2het restaureren van de kerk

Betreft: Overig (gmb-2019-217487)

05-09-2019FerwoudeIngekomen aanvraag, Ferwoude, Aaltjemeerweg 13het plaatsen van een tijdelijk chalet

Betreft: Overig (gmb-2019-217489)

06-06-2019FerwoudeVerleende evenementenvergunning U19.005217, Ferwoude

Betreft: Evenementenvergunning (gmb-2019-138020)

21-03-2019FerwoudeVerleende omgevingsvergunning regulier, Ferwoude, Scharnebuursterweg 29 het verbouwen van de ligboxenstal

Betreft: Omgevingsvergunning (gmb-2019-67509)

21-02-2019FerwoudeMelding Activiteitenbesluit, Ferwoude, Scharnebuursterweg 29 het wijzigen van de bestaande ligboxenstal

Betreft: Overig (gmb-2019-41005)

14-02-2019FerwoudeVerdaging beslissing aanvraag omgevingsvergunning, Ferwoude, Scharnebuursterweg 29 het verbouwen van de ligboxenstal

Betreft: Omgevingsvergunning (gmb-2019-28554)

20-12-2018FerwoudeIngekomen aanvraag, Ferwoude, Scharnebuursterweg 29 het verbouwen van de ligboxenstal

Betreft: Overig (gmb-2018-273440)

08-11-2018FerwoudeVerleende omgevingsvergunning regulier, Ferwoude, Buren 15het veranderen van de kapconstructie, het wijzigen van de dakkapel en de voorgevel

Betreft: Omgevingsvergunning (gmb-2018-238474)

04-10-2018FerwoudeIngekomen aanvraag, Ferwoude, Buren 15 het renoveren van het dak

Betreft: Overig (gmb-2018-210341)

13-09-2018FerwoudeVergunningsvrije aanvraag omgevingsvergunning, Ferwoude, Djipwei 5 het bouwen van de garage/berging

Betreft: Omgevingsvergunning (gmb-2018-195678)

02-08-2018FerwoudeVerleende omgevingsvergunning regulier, Ferwoude, Buren 15het plaatsen van een dakkapel in de voorgevel van de woning

Betreft: Omgevingsvergunning (gmb-2018-166699)

19-07-2018FerwoudeVerdaging beslissing aanvraag omgevingsvergunning, Ferwoude, Buren 15 het plaatsen van een dakkapel in de voorgevel van de woning

Betreft: Omgevingsvergunning (gmb-2018-154577)

28-06-2018FerwoudeIngekomen aanvraag, Ferwoude, Djipwei 5 het bouwen van de garage/berging

Betreft: Overig (gmb-2018-137559)

17-05-2018FerwoudeIngekomen aanvraag, Ferwoude, Buren 15 het plaatsen van een dakkapel

Betreft: Overig (gmb-2018-104313)

29-03-2018FerwoudePublicatie ontwerpbesluit vergunning op grond van de Drank- en Horecawet (paracommercie), Vereniging Dorpsbeland Ferwoude Buren 31 te Heeg

Betreft: Overig (gmb-2018-65573)Navigeer verder:

Plaatsen in deze gemeente Abbega Allingawier Arum Blauwhuis Boazum Bolsward Breezanddijk Britswert Burgwerd Cornwerd Dedgum Deersum Easterein Easterwierrum Exmorra Ferwoude Folsgare Gaast Gaastmeer Gauw Goenga Greonterp Hartwerd Heeg Hemelum Hichtum Hidaard Hieslum Hindeloopen Hinnaard Hommerts Idsegahuizum Idzega Iens IJlst IJpecolsga IJsbrechtum Indijk It Heidenskip Itens Jutrijp Kimswerd Kornwerderzand Koudum Koufurderrige Kubaard Loenga Lollum Longerhouw Lutkewierum Makkum Molkwerum Nijhuizum Nijland Offingawier Oosthem Oppenhuizen Oudega (Wymbritseradiel) Parrega Piaam Pingjum Poppingawier Rauwerd Reahus Rien Sandfirden Scharnegoutum Schettens Schraard Sijbrandaburen Smallebrugge Sneek Stavoren Terzool Tirns Tjalhuizum Tjerkwerd Uitwellingerga Waaksens Warns Westhem Wieuwerd Witmarsum Wolsum Wommels Wons Workum Woudsend Zurich
Terug naarVergunningen gemeente Súdwest-FryslânVergunningen regio SneekVergunningen provincie FrieslandVergunningen Nederland

    Disclamer: De informatie op deze pagina wordt geleverd door het open data project van de Nederlandse overheid. Het doel van dit project is om zoveel mogelijk publieke informatie te ontsluiten. Drimble is afhankelijk voor de correctheid van deze informatie van derde partijen. De informatie op deze pagina kan daarom gedateerd of inmiddels ongeldig zijn. Raadpleeg daarom altijd de lokale overheidsinstantie bij toepassing van de gegevens.

      Gemeenten in de regio Sneek:

      Regio's in de provincie Friesland: