Drimble

Vergunningen Parrega

De laatste aangevraagde en afgegeven vergunningen in Parrega, met tevens andere bekendmakingen en regelgeving door de gemeente.

informatie alleen over parrega

Overzicht recente vergunningen en regelgeving in Parrega

De meeste overheidsinstanties publiceren regelgeving en vergunningen in een speciale databank. Deze data neemt Drimble over, zodat wij deze hier eenvoudig aan u kunnen aanbieden. Onderstaande vergunningen en publicaties zijn speciaal gemarkeerd op de plaats Parrega door de betreffende overheidsinstantie. In dit overzicht staan niet standaard berichten die betrekking hebben op de gemeente Súdwest-Fryslân of het lokale waterschap die geen speciale plaatsmarkering hebben gekregen. Deze kun je wel apart aan- of uitzetten. Het kan zijn dat deze publicaties niet relevant zijn voor de plaats Parrega.
Verfijn resultaten

Vergunningen Parrega

DatumBetreftOnderwerp
27-06-2019ParregaBuiten behandeling laten aanvraag omgevingsvergunning, Parrega, Trekweg 148 A mestopslag voor vaste mest

Betreft: Omgevingsvergunning (gmb-2019-159135)

27-06-2019ParregaVerleende omgevingsvergunning regulier, Parrega, Ferwouderpad 2 het bouwen van een woning

Betreft: Omgevingsvergunning (gmb-2019-159043)

06-06-2019ParregaVerleende omgevingsvergunning regulier, Parrega, Trekweg 9 het verbouwen van een woonboerderij

Betreft: Omgevingsvergunning (gmb-2019-139203)

31-05-2019ParregaIngekomen aanvraag, Parrega, Ferwouderpad 2 het bouwen van een woning

Betreft: Overig (gmb-2019-133885)

23-05-2019ParregaVerleende omgevingsvergunning regulier, Parrega, Angterperlaan 9 het vervangen van de jongveestal en het wijzigen van de boerderij

Betreft: Omgevingsvergunning (gmb-2019-127230)

09-05-2019ParregaVerleende omgevingsvergunning regulier, Parrega, Angterperlaan 9 het oprichten van een veldschuur

Betreft: Omgevingsvergunning (gmb-2019-112886)

02-05-2019ParregaVerdaging beslissing aanvraag omgevingsvergunning, Parrega, Angterperlaan 9 het vervangen van de jongveestal en het wijzigen van de boerderij

Betreft: Omgevingsvergunning (gmb-2019-106311)

02-05-2019ParregaVerleende omgevingsvergunning uitgebreid, Parrega, Trekweg 5 het uitbreiden van de ligboxenstal

Betreft: Omgevingsvergunning (gmb-2019-106318)

25-04-2019ParregaIngekomen aanvraag, Parrega, Trekweg 9 het verbouwen van een woonboerderij

Betreft: Overig (gmb-2019-99406)

25-04-2019ParregaMelding Activiteitenbesluit, Parrega, Angterperlaan 9 het bouwen van een nieuwe stal ter vervanging van de oude stal

Betreft: Overig (gmb-2019-99470)

18-04-2019ParregaIngekomen aanvraag, Parrega, Trekweg 148 A mestopslag voor vaste mest

Betreft: Overig (gmb-2019-93853)

11-04-2019ParregaVerleende evenementenvergunning U19.002340, Horstweg 18A te Parrega

Betreft: Evenementenvergunning (gmb-2019-87900)

28-03-2019ParregaIngekomen aanvraag, Parrega, Angterperlaan 9 het oprichten van een veldschuur

Betreft: Overig (gmb-2019-73561)

07-03-2019ParregaIngekomen aanvraag, Parrega, Angterperlaan 9 het vervangen van de jongveestal

Betreft: Overig (gmb-2019-54039)

28-02-2019ParregaOntwerp-omgevingsvergunning uitgebreide procedure, Parrega, Trekweg 5 het uitbreiden van de ligboxenstal

Betreft: Omgevingsvergunning (gmb-2019-47147)Navigeer verder:

Plaatsen in deze gemeente Abbega Allingawier Arum Blauwhuis Boazum Bolsward Breezanddijk Britswert Burgwerd Cornwerd Dedgum Deersum Easterein Easterwierrum Exmorra Ferwoude Folsgare Gaast Gaastmeer Gauw Goenga Greonterp Hartwerd Heeg Hemelum Hichtum Hidaard Hieslum Hindeloopen Hinnaard Hommerts Idsegahuizum Idzega Iens IJlst IJpecolsga IJsbrechtum Indijk It Heidenskip Itens Jutrijp Kimswerd Kornwerderzand Koudum Koufurderrige Kubaard Loenga Lollum Longerhouw Lutkewierum Makkum Molkwerum Nijhuizum Nijland Offingawier Oosthem Oppenhuizen Oudega (Wymbritseradiel) Parrega Piaam Pingjum Poppingawier Rauwerd Reahus Rien Sandfirden Scharnegoutum Schettens Schraard Sijbrandaburen Smallebrugge Sneek Stavoren Terzool Tirns Tjalhuizum Tjerkwerd Uitwellingerga Waaksens Warns Westhem Wieuwerd Witmarsum Wolsum Wommels Wons Workum Woudsend Zurich
Terug naarVergunningen gemeente Súdwest-FryslânVergunningen regio SneekVergunningen provincie FrieslandVergunningen Nederland

    Disclamer: De informatie op deze pagina wordt geleverd door het open data project van de Nederlandse overheid. Het doel van dit project is om zoveel mogelijk publieke informatie te ontsluiten. Drimble is afhankelijk voor de correctheid van deze informatie van derde partijen. De informatie op deze pagina kan daarom gedateerd of inmiddels ongeldig zijn. Raadpleeg daarom altijd de lokale overheidsinstantie bij toepassing van de gegevens.

      Gemeenten in de regio Sneek:

      Regio's in de provincie Friesland: