Drimble

Vergunningen Easterwierrum

De laatste aangevraagde en afgegeven vergunningen in Easterwierrum, met tevens andere bekendmakingen en regelgeving door de gemeente.

informatie alleen over easterwierrum

Overzicht recente vergunningen en regelgeving in Easterwierrum

De meeste overheidsinstanties publiceren regelgeving en vergunningen in een speciale databank. Deze data neemt Drimble over, zodat wij deze hier eenvoudig aan u kunnen aanbieden. Onderstaande vergunningen en publicaties zijn speciaal gemarkeerd op de plaats Easterwierrum door de betreffende overheidsinstantie. In dit overzicht staan niet standaard berichten die betrekking hebben op de gemeente Súdwest-Fryslân of het lokale waterschap die geen speciale plaatsmarkering hebben gekregen. Deze kun je wel apart aan- of uitzetten. Het kan zijn dat deze publicaties niet relevant zijn voor de plaats Easterwierrum.
Verfijn resultaten

Vergunningen Easterwierrum

DatumBetreftOnderwerp
01-08-2019EasterwierrumVerleende evenementenvergunning U19.007180, Tsjerkebuorren 1 te Easterwierrum

Betreft: Evenementenvergunning (gmb-2019-191122)

24-05-2019EasterwierrumVerleende omgevingsvergunning uitgebreid, Easterwierrum, Hegedyk 2het uitbreiden van de melkveestal in strijd met het bestemmingsplan

Betreft: Bestemmingsplan (gmb-2019-126899)

16-05-2019EasterwierrumIngekomen aanvraag, Easterwierrum,Hegedyk 2 het slopen van het bijgebouw

Betreft: Overig (gmb-2019-119747)

09-05-2019EasterwierrumVerleende evenementenvergunning U19.004136, Skuorrehôfwei 2A te Easterwierrum

Betreft: Evenementenvergunning (gmb-2019-111952)

04-04-2019EasterwierrumOntwerp-omgevingsvergunning uitgebreide procedure, Easterwierrum, Hegedyk 2 het uitbreiden van de melkveestal in strijd met het bestemmingsplan

Betreft: Bestemmingsplan (gmb-2019-80825)

14-03-2019EasterwierrumVerleende omgevingsvergunning regulier, Easterwierrum, Bûtewei 38 het realiseren van een uitrit

Betreft: Omgevingsvergunning (gmb-2019-60711)

28-02-2019EasterwierrumIngekomen aanvraag, Easterwierrum, Bûtewei 38 het realiseren van een uitrit

Betreft: Overig (gmb-2019-47318)

21-02-2019EasterwierrumMelding Activiteitenbesluit, Easterwierrum, Hegedyk 2 het wijzigen van de indeling van de stal

Betreft: Overig (gmb-2019-41050)

27-12-2018EasterwierrumMelding Activiteitenbesluit, Easterwierrum, Hegedyk 2 het uitbreiden van de bestaande melkstal

Betreft: Overig (gmb-2018-281586)

29-11-2018EasterwierrumIngekomen aanvraag, Easterwierrum, Hegedyk 2 het uitbreiden van de melkveestal

Betreft: Overig (gmb-2018-254679)

22-11-2018EasterwierrumVerleende omgevingsvergunning regulier, Easterwierrum, Fûgelsangleane 11 het kappen van een boom

Betreft: Omgevingsvergunning (gmb-2018-249919)

15-11-2018EasterwierrumIngekomen aanvraag, Easterwierrum, Fûgelsangleane 11 het kappen van een boom

Betreft: Overig (gmb-2018-243448)

02-08-2018EasterwierrumVerleende omgevingsvergunning regulier, Easterwierrum, Hegedyk 1het bouwen van een loods

Betreft: Omgevingsvergunning (gmb-2018-166734)

28-06-2018EasterwierrumMelding Activiteitenbesluit, Easterwierrum, Hegedyk 1 het oprichten van een nieuwe werktuigenberging/loods

Betreft: Overig (gmb-2018-137427)

28-06-2018EasterwierrumVerleende omgevingsvergunning regulier, Easterwierrum, Doarpsstrjitte 2 het wijzigen van de bestemming naar een microbrouwerij

Betreft: Omgevingsvergunning (gmb-2018-137981)Navigeer verder:

Plaatsen in deze gemeente Abbega Allingawier Arum Blauwhuis Boazum Bolsward Breezanddijk Britswert Burgwerd Cornwerd Dedgum Deersum Easterein Easterwierrum Exmorra Ferwoude Folsgare Gaast Gaastmeer Gauw Goenga Greonterp Hartwerd Heeg Hemelum Hichtum Hidaard Hieslum Hindeloopen Hinnaard Hommerts Idsegahuizum Idzega Iens IJlst IJpecolsga IJsbrechtum Indijk It Heidenskip Itens Jutrijp Kimswerd Kornwerderzand Koudum Koufurderrige Kubaard Loenga Lollum Longerhouw Lutkewierum Makkum Molkwerum Nijhuizum Nijland Offingawier Oosthem Oppenhuizen Oudega (Wymbritseradiel) Parrega Piaam Pingjum Poppingawier Rauwerd Reahus Rien Sandfirden Scharnegoutum Schettens Schraard Sijbrandaburen Smallebrugge Sneek Stavoren Terzool Tirns Tjalhuizum Tjerkwerd Uitwellingerga Waaksens Warns Westhem Wieuwerd Witmarsum Wolsum Wommels Wons Workum Woudsend Zurich
Terug naarVergunningen gemeente Súdwest-FryslânVergunningen regio SneekVergunningen provincie FrieslandVergunningen Nederland

    Disclamer: De informatie op deze pagina wordt geleverd door het open data project van de Nederlandse overheid. Het doel van dit project is om zoveel mogelijk publieke informatie te ontsluiten. Drimble is afhankelijk voor de correctheid van deze informatie van derde partijen. De informatie op deze pagina kan daarom gedateerd of inmiddels ongeldig zijn. Raadpleeg daarom altijd de lokale overheidsinstantie bij toepassing van de gegevens.

      Gemeenten in de regio Sneek:

      Regio's in de provincie Friesland: