Bestemmingsplannen Gemeente Súdwest-Fryslân (Zuidwest-Friesland)

Bestemmingsplannen, structuurvisies en algemene regels, gepubliceerd door de gemeente Súdwest-Fryslân

informatie alleen over gemeente sudwest-fryslan

Bestemmingsplannen in de gemeente Súdwest-Fryslân

Gemeenten zijn verplicht om bestemmingsplannen, structuurvisies en algemene regels online aan te bieden. In dergelijke plannen staat omschreven wat de gemeenten van plan zijn op het vlak van ruimtelijke ordening. Hierbij kan gedacht worden aan een nieuwbouwproject, maar het kan ook een kleiner object betreffen. Om er voor te zorgen dat de bezoeker van Drimble niet van deze informatie verstoken blijft nemen we deze informatie over en publiceren we deze hieronder. Er kan overigens een overlap zijn met hetgeen we opnemen in het algemene lokale overheid gedeelte.

Bestemmingsplannen Gemeente Súdwest-Fryslân (Zuidwest-Friesland)

DatumGemeenteTitel
13-07-2021Súdwest-Fryslân (Zuidwest-Friesland)Partiële herziening SWF dorpen midden/oost
bestemmingsplan | ontwerp
09-07-2021Súdwest-Fryslân (Zuidwest-Friesland)Buren 31A te Ferwoude
bestemmingsplan | ontwerp
06-07-2021Súdwest-Fryslân (Zuidwest-Friesland)Omgevingsvergunning Kornwerderzand - Afsluitdijk nabij 5A
omgevingsvergunning | vastgesteld
22-06-2021Súdwest-Fryslân (Zuidwest-Friesland)Buitengebied 2008, Bûtlânswei 8 Tersoal (Terzool)
wijzigingsplan | ontwerp
21-06-2021Súdwest-Fryslân (Zuidwest-Friesland)Omgevingsvergunning Schettens - Filenserwei 1
omgevingsvergunning | ontwerp
18-06-2021Súdwest-Fryslân (Zuidwest-Friesland)Omgevingsvergunning Nijhuizum - nummer 9
omgevingsvergunning | vastgesteld
15-06-2021Súdwest-Fryslân (Zuidwest-Friesland)Omgevingsvergunning Heeg - Osingahuzen 22
omgevingsvergunning | ontwerp
09-06-2021Súdwest-Fryslân (Zuidwest-Friesland)Omgevingsvergunning Oppenhuizen - Nije Dyk 2A
omgevingsvergunning | ontwerp
03-06-2021Súdwest-Fryslân (Zuidwest-Friesland)Voorbereidingsbesluit geitenhouderij Súdwest-Fryslân (Zuidwest-Friesland)
voorbereidingsbesluit | vastgesteld
28-05-2021Súdwest-Fryslân (Zuidwest-Friesland)Omgevingsvergunning Wons - Rijksweg A7 1, snellaadstation
omgevingsvergunning | ontwerp
29-04-2021Súdwest-Fryslân (Zuidwest-Friesland)Sneek - Voorbereidingsbesluit Ivige Leane
voorbereidingsbesluit | vastgesteld
01-04-2021Súdwest-Fryslân (Zuidwest-Friesland)Omgevingsvergunning Oppenhuizen - Nije Dyk 2
omgevingsvergunning | ontwerp
25-03-2021Súdwest-Fryslân (Zuidwest-Friesland)Omgevingsvergunning Koudum - De Kuilart 1 1
omgevingsvergunning | ontwerp
04-03-2021Súdwest-Fryslân (Zuidwest-Friesland)Omgevingsvergunning IJlst - Rogmolewei 11A
omgevingsvergunning | ontwerp
02-03-2021Súdwest-Fryslân (Zuidwest-Friesland)Dorpen Noord / West 2
bestemmingsplan | ontwerp
26-02-2021Súdwest-Fryslân (Zuidwest-Friesland)Bolsward onderstation 110/20kV
bestemmingsplan | ontwerp
08-02-2021Súdwest-Fryslân (Zuidwest-Friesland)Wijzigingsplan Workum - Uitbreiding FrieslandCampina
wijzigingsplan | ontwerp
05-02-2021Súdwest-Fryslân (Zuidwest-Friesland)Arum - Sytzamaweg 62
bestemmingsplan | voorontwerp
26-01-2021Súdwest-Fryslân (Zuidwest-Friesland)Exmorra - Keatsmorra terrein
bestemmingsplan | ontwerp
12-01-2021Súdwest-Fryslân (Zuidwest-Friesland)Woudsend – werkhaven Vosseleane
bestemmingsplan | voorontwerp

Navigeer verder:

Terug naarBestemmingsplannen regio SneekBestemmingsplannen provincie Friesland
Per plaats in deze gemeente Abbega Allingawier Arum Blauwhuis Boazum Bolsward Breezanddijk Britswert Burgwerd Cornwerd Dedgum Deersum Easterein Easterwierrum Exmorra Ferwoude Folsgare Gaast Gaastmeer Gauw Goenga Greonterp Hartwerd Heeg Hemelum Hichtum Hidaard Hieslum Hindeloopen Hinnaard Hommerts Idsegahuizum Idzega Iens IJlst IJpecolsga IJsbrechtum Indijk It Heidenskip Itens Jutrijp Kimswerd Kornwerderzand Koudum Koufurderrige Kubaard Loenga Lollum Longerhouw Lutkewierum Makkum Molkwerum Nijhuizum Nijland Offingawier Oosthem Oppenhuizen Oudega (Wymbritseradiel) Parrega Piaam Pingjum Poppingawier Rauwerd Reahus Rien Sandfirden Scharnegoutum Schettens Schraard Sijbrandaburen Smallebrugge Sneek Stavoren Terzool Tirns Tjalhuizum Tjerkwerd Uitwellingerga Waaksens Warns Westhem Wieuwerd Witmarsum Wolsum Wommels Wons Workum Woudsend Zurich
Terug naar112 regio Sneek112 provincie Friesland

    De informatie op deze pagina komt van het nationaal P2000-systeem welke gebruik wordt voor 112-meldingen. Het P2000-netwerk wordt door hulpdiensten zoals ambulance, brandweer en politie gebruikt in geval van incidenten of overige situaties waar hun aanwezigheid gewenst is. De (korte) berichten bevatten meestal informatie over de locatie, het soort incident, de prioriteit en de gealarmeerde eenheden. De informatie die (openbaar) doorgegeven wordt via een P2000-melding verschilt per veiligheidsregio.

      Gemeenten in de regio Sneek:

      Regio's in de provincie Friesland: