Drimble

Bestemmingsplannen Gemeente Súdwest-Fryslân (Zuidwest-Friesland)

Bestemmingsplannen, structuurvisies en algemene regels, gepubliceerd door de gemeente Súdwest-Fryslân

informatie alleen over gemeente sudwest-fryslan

Bestemmingsplannen in de gemeente Súdwest-Fryslân

Gemeenten zijn verplicht om bestemmingsplannen, structuurvisies en algemene regels online aan te bieden. In dergelijke plannen staat omschreven wat de gemeenten van plan zijn op het vlak van ruimtelijke ordening. Hierbij kan gedacht worden aan een nieuwbouwproject, maar het kan ook een kleiner object betreffen. Om er voor te zorgen dat de bezoeker van Drimble niet van deze informatie verstoken blijft nemen we deze informatie over en publiceren we deze hieronder. Er kan overigens een overlap zijn met hetgeen we opnemen in het algemene lokale overheid gedeelte.

Bestemmingsplannen Gemeente Súdwest-Fryslân (Zuidwest-Friesland)

DatumGemeenteTitel
17-10-2019Súdwest-Fryslân (Zuidwest-Friesland)Omgevingsvergunning Bolsward- Burgemeester Praamsmalaan 18G
omgevingsvergunning | ontwerp
12-09-2019Súdwest-Fryslân (Zuidwest-Friesland)Omgevingsvergunning Workum- Lutswei 2A
omgevingsvergunning | ontwerp
12-09-2019Súdwest-Fryslân (Zuidwest-Friesland)Omgevingsvergunning Allingawier- Meerweg 3A, 3B en 3C
omgevingsvergunning | ontwerp
12-08-2019Súdwest-Fryslân (Zuidwest-Friesland)Lollum- Bayumerleane 5
bestemmingsplan | ontwerp
05-08-2019Súdwest-Fryslân (Zuidwest-Friesland)Omgevingsvergunning Nijhuizum nummer 9
omgevingsvergunning | ontwerp
25-07-2019Súdwest-Fryslân (Zuidwest-Friesland)Omgevingsvergunning Tsjaerddyk 1 Nijland
omgevingsvergunning | ontwerp
03-07-2019Súdwest-Fryslân (Zuidwest-Friesland)Omgevingsvergunning Workum- Breewarsdyk 8
omgevingsvergunning | ontwerp
27-06-2019Súdwest-Fryslân (Zuidwest-Friesland)Omgevingsvergunning Sneek- Het Hefwerk
omgevingsvergunning | ontwerp
24-06-2019Súdwest-Fryslân (Zuidwest-Friesland)Omgevingsvergunning Heeg- De Opper 9
omgevingsvergunning | ontwerp
20-06-2019Súdwest-Fryslân (Zuidwest-Friesland)Omgevingsvergunning Jutrijp- Binnenpaed 10
omgevingsvergunning | ontwerp
12-06-2019Súdwest-Fryslân (Zuidwest-Friesland)Bestemmingsplan Workum – Recreatiegebied It Soal
bestemmingsplan | ontwerp
05-06-2019Súdwest-Fryslân (Zuidwest-Friesland)Omgevingsvergunning Sneek- Buitenroede 1 (zonnepanelen RWZI)
omgevingsvergunning | ontwerp
20-05-2019Súdwest-Fryslân (Zuidwest-Friesland)BP Sneek - Harinxmaland 1C en 1F
bestemmingsplan | voorontwerp
14-05-2019Súdwest-Fryslân (Zuidwest-Friesland)`t Fort 8 Hemelum
wijzigingsplan | vastgesteld
09-04-2019Súdwest-Fryslân (Zuidwest-Friesland)Bestemmingsplan Blauwhuis- Sylroede 3, kavel 9
bestemmingsplan | ontwerp
04-04-2019Súdwest-Fryslân (Zuidwest-Friesland)Sibrandabuorren (Sijbrandaburen) - Ontwikkeling school
bestemmingsplan | ontwerp
04-04-2019Súdwest-Fryslân (Zuidwest-Friesland)Warns - 2e fase Ats Bonninghawei
bestemmingsplan | vastgesteld
25-03-2019Súdwest-Fryslân (Zuidwest-Friesland)Omgevingsvergunning Witmarsum- It Partoer naast 6
omgevingsvergunning | ontwerp
08-03-2019Súdwest-Fryslân (Zuidwest-Friesland)Omgevingsvergunning Oppenhuizen- H. Mensonidesstrjitte 30
omgevingsvergunning | ontwerp
28-02-2019Súdwest-Fryslân (Zuidwest-Friesland)Voorbereidingsbesluit Sneek- Molenkrite 171 (supermarkt)
voorbereidingsbesluit | vastgesteld

Navigeer verder:

Terug naarBestemmingsplannen regio SneekBestemmingsplannen provincie Friesland

Gemeenten in de regio Sneek:

Regio's in de provincie Friesland: