Drimble

Vergunningen Goenga

De laatste aangevraagde en afgegeven vergunningen in Goenga, met tevens andere bekendmakingen en regelgeving door de gemeente.

informatie alleen over goenga

Overzicht recente vergunningen en regelgeving in Goenga

De meeste overheidsinstanties publiceren regelgeving en vergunningen in een speciale databank. Deze data neemt Drimble over, zodat wij deze hier eenvoudig aan u kunnen aanbieden. Onderstaande vergunningen en publicaties zijn speciaal gemarkeerd op de plaats Goenga door de betreffende overheidsinstantie. In dit overzicht staan niet standaard berichten die betrekking hebben op de gemeente Súdwest-Fryslân of het lokale waterschap die geen speciale plaatsmarkering hebben gekregen. Deze kun je wel apart aan- of uitzetten. Het kan zijn dat deze publicaties niet relevant zijn voor de plaats Goenga.
Verfijn resultaten

Vergunningen Goenga

DatumBetreftOnderwerp
20-09-2018GoengaVerleende omgevingsvergunning regulier, Goënga, Aldfeartsdyk 9 het uitbreiden van de woning en het bouwen van een schuur in strijd met het bestemmingsplan

Betreft: Bestemmingsplan (gmb-2018-200247)

16-08-2018GoengaIngekomen aanvraag, Goënga, Aldfeartsdyk 9 het uitbreiden van de woning

Betreft: Overig (gmb-2018-176901)

26-07-2018GoengaVerdaging beslissing aanvraag omgevingsvergunning, Goënga, Goaijengeamieden 9 het bouwen van een zwembad

Betreft: Omgevingsvergunning (gmb-2018-160955)

31-05-2018GoengaIngekomen aanvraag, Goënga, Goaijengeamieden 9 het bouwen van een zwembad

Betreft: Overig (gmb-2018-114675)

24-05-2018GoengaBuiten behandeling laten aanvraag omgevingsvergunning, Goënga, Goaijengeamieden 9 het realiseren van een zwembad in de bestaande schuur en opwaarderen van de brandscheiding naar de woonfunctie

Betreft: Omgevingsvergunning (gmb-2018-108855)

22-03-2018GoengaIngekomen aanvraag, Goënga, Goaijengeamieden 9 het realiseren van een zwembad in de bestaande schuur en opwaarderen van de brandscheiding naar de woonfunctie

Betreft: Overig (gmb-2018-59992)

31-08-2017GoengaVerdaging beslissing aanvraag omgevingsvergunning, Goenga, Hege Wier 28 het wijzigen van de ophanging van de luidklok en het vervangen van de dakleien

Betreft: Omgevingsvergunning (gmb-2017-150878)

14-11-2016GoengaGemeente Súdwest-Fryslân (Zuidwest-Friesland) Ontwerpbesluit Vergunning Natuurbeschermingswet 1998

03-06-2015GoengaVerleende omgevingsvergunning regulier, Goenga, Midlansdyk tussen 6 en 12

Betreft: Omgevingsvergunning (gmb-2015-48603)

28-04-2015GoengaGoënga, Midlânsdyk 14

Betreft: Milieuvergunning

28-04-2015GoengaGoënga, Midlânsdyk 4

Betreft: Omgevingsvergunning

23-04-2015GoengaGoënga, Midlânsdyk tussen 6 en 14

Betreft: Omgevingsvergunning

31-03-2015GoengaGoënga, Midlânsdyk 4

Betreft: Omgevingsvergunning

31-03-2015GoengaGoënga, Midlânsdyk 1

Betreft: Omgevingsvergunning

24-03-2015GoengaGoënga, Midlânsdyk 14

Betreft: OmgevingsvergunningNavigeer verder:

Plaatsen in deze gemeente Abbega Allingawier Arum Blauwhuis Boazum Bolsward Breezanddijk Britswert Burgwerd Cornwerd Dedgum Deersum Easterein Easterwierrum Exmorra Ferwoude Folsgare Gaast Gaastmeer Gauw Goenga Greonterp Hartwerd Heeg Hemelum Hichtum Hidaard Hieslum Hindeloopen Hinnaard Hommerts Idsegahuizum Idzega Iens IJlst IJpecolsga IJsbrechtum Indijk It Heidenskip Itens Jutrijp Kimswerd Kornwerderzand Koudum Koufurderrige Kubaard Loenga Lollum Longerhouw Lutkewierum Makkum Molkwerum Nijhuizum Nijland Offingawier Oosthem Oppenhuizen Oudega (Wymbritseradiel) Parrega Piaam Pingjum Poppingawier Rauwerd Reahus Rien Sandfirden Scharnegoutum Schettens Schraard Sijbrandaburen Smallebrugge Sneek Stavoren Terzool Tirns Tjalhuizum Tjerkwerd Uitwellingerga Waaksens Warns Westhem Wieuwerd Witmarsum Wolsum Wommels Wons Workum Woudsend Zurich
Terug naarVergunningen gemeente Súdwest-FryslânVergunningen regio SneekVergunningen provincie FrieslandVergunningen Nederland

    Disclamer: De informatie op deze pagina wordt geleverd door het open data project van de Nederlandse overheid. Het doel van dit project is om zoveel mogelijk publieke informatie te ontsluiten. Drimble is afhankelijk voor de correctheid van deze informatie van derde partijen. De informatie op deze pagina kan daarom gedateerd of inmiddels ongeldig zijn. Raadpleeg daarom altijd de lokale overheidsinstantie bij toepassing van de gegevens.

      Gemeenten in de regio Sneek:

      Regio's in de provincie Friesland: