Vergunningen Deersum

De laatste aangevraagde en afgegeven vergunningen in Deersum, met tevens andere bekendmakingen en regelgeving door de gemeente.

informatie alleen over deersum

Overzicht recente vergunningen en regelgeving in Deersum

De meeste overheidsinstanties publiceren regelgeving en vergunningen in een speciale databank. Deze data neemt Drimble over, zodat wij deze hier eenvoudig aan u kunnen aanbieden. Onderstaande vergunningen en publicaties zijn speciaal gemarkeerd op de plaats Deersum door de betreffende overheidsinstantie. In dit overzicht staan niet standaard berichten die betrekking hebben op de gemeente Súdwest-Fryslân of het lokale waterschap die geen speciale plaatsmarkering hebben gekregen. Deze kun je wel apart aan- of uitzetten. Het kan zijn dat deze publicaties niet relevant zijn voor de plaats Deersum.
Verfijn resultaten

Vergunningen Deersum

DatumBetreftOnderwerp
06-11-2020DeersumVerleende omgevingsvergunning regulier, Dearsum (Deersum), nummer 34 het herstellen van de luidklok in de toren

Betreft: Omgevingsvergunning (gmb-2020-287976)

25-09-2020DeersumIngekomen aanvraag, Dearsum (Deersum), nummer 34het herstellen van de luidklok in de toren

Betreft: Overig (gmb-2020-244225)

24-04-2020DeersumVerleende omgevingsvergunning regulier, Dearsum (Deersum), nummer 4 het vernieuwen van de dakpannen aan de achterkant van de boerderij

Betreft: Omgevingsvergunning (gmb-2020-105146)

10-04-2020DeersumIngekomen aanvraag, Dearsum (Deersum), nummer 4 het vernieuwen van de dakpannen aan de achterkant van de boerderij

Betreft: Overig (gmb-2020-92275)

12-09-2019DeersumVergunningsvrije aanvraag omgevingsvergunning, Dearsum (Deersum), nummer 2 het aanleggen van de huisaansluiting door gestuurde boring

Betreft: Omgevingsvergunning (gmb-2019-224089)

29-08-2019DeersumIngekomen aanvraag, Dearsum (Deersum), nummer 2 het aanleggen van de huisaansluiting door gestuurde boring

Betreft: Overig (gmb-2019-212564)

14-02-2019DeersumVerleende omgevingsvergunning regulier, Dearsum (Deersum), nummer 18het uitbreiden van de stal

Betreft: Omgevingsvergunning (gmb-2019-34162)

14-02-2019DeersumVerdaging beslissing aanvraag omgevingsvergunning, Dearsum (Deersum), nummer 18 het uitbreiden van de stal

Betreft: Omgevingsvergunning (gmb-2019-28569)

03-01-2019DeersumMelding Activiteitenbesluit, Dearsum (Deersum), nummer 18 het uitbreiden van de stal

Betreft: Overig (gmb-2019-1256)

20-12-2018DeersumIngekomen aanvraag, Dearsum (Deersum), Nummer 18 het uitbreiden van de stal

Betreft: Overig (gmb-2018-273652)

27-09-2018DeersumVerleende omgevingsvergunning regulier, Dearsum (Deersum), naast nummer 10 het verplaatsen van de fietsvlondersbrug Zwette

Betreft: Omgevingsvergunning (gmb-2018-205537)

13-09-2018DeersumIngekomen aanvraag, Dearsum (Deersum), naast nummer 10 het verplaatsen van de fietsvlondersbrug Zwette

Betreft: Overig (gmb-2018-195384)

13-09-2018DeersumIngetrokken aanvraag omgevingsvergunning, Dearsum (Deersum), Nummer 20 A het bestaande kaatshokje vervangen

Betreft: Omgevingsvergunning (gmb-2018-195709)

16-08-2018DeersumIngekomen aanvraag, Dearsum (Deersum), nummer 20 A het bestaande kaatshokje vervangen

Betreft: Overig (gmb-2018-176914)

24-08-2017DeersumBuiten behandeling laten aanvraag omgevingsvergunning, Dearsum (Deersum), nummer 16 het wijzigen van de bestemming van woonhuis naar zorgboerderij

Betreft: Omgevingsvergunning (gmb-2017-147313)Navigeer verder:

Plaatsen in deze gemeente Abbega Allingawier Arum Blauwhuis Boazum Bolsward Breezanddijk Britswert Burgwerd Cornwerd Dedgum Deersum Easterein Easterwierrum Exmorra Ferwoude Folsgare Gaast Gaastmeer Gauw Goenga Greonterp Hartwerd Heeg Hemelum Hichtum Hidaard Hieslum Hindeloopen Hinnaard Hommerts Idsegahuizum Idzega Iens IJlst IJpecolsga IJsbrechtum Indijk It Heidenskip Itens Jutrijp Kimswerd Kornwerderzand Koudum Koufurderrige Kubaard Loenga Lollum Longerhouw Lutkewierum Makkum Molkwerum Nijhuizum Nijland Offingawier Oosthem Oppenhuizen Oudega (Wymbritseradiel) Parrega Piaam Pingjum Poppingawier Rauwerd Reahus Rien Sandfirden Scharnegoutum Schettens Schraard Sijbrandaburen Smallebrugge Sneek Stavoren Terzool Tirns Tjalhuizum Tjerkwerd Uitwellingerga Waaksens Warns Westhem Wieuwerd Witmarsum Wolsum Wommels Wons Workum Woudsend Zurich
Terug naarVergunningen gemeente Súdwest-FryslânVergunningen regio SneekVergunningen provincie FrieslandVergunningen Nederland

    Disclamer: De informatie op deze pagina wordt geleverd door het open data project van de Nederlandse overheid. Het doel van dit project is om zoveel mogelijk publieke informatie te ontsluiten. Drimble is afhankelijk voor de correctheid van deze informatie van derde partijen. De informatie op deze pagina kan daarom gedateerd of inmiddels ongeldig zijn. Raadpleeg daarom altijd de lokale overheidsinstantie bij toepassing van de gegevens.

      Gemeenten in de regio Sneek:

      Regio's in de provincie Friesland: