Vergunningen Westhem

De laatste aangevraagde en afgegeven vergunningen in Westhem, met tevens andere bekendmakingen en regelgeving door de gemeente.

informatie alleen over westhem

Overzicht recente vergunningen en regelgeving in Westhem

De meeste overheidsinstanties publiceren regelgeving en vergunningen in een speciale databank. Deze data neemt Drimble over, zodat wij deze hier eenvoudig aan u kunnen aanbieden. Onderstaande vergunningen en publicaties zijn speciaal gemarkeerd op de plaats Westhem door de betreffende overheidsinstantie. In dit overzicht staan niet standaard berichten die betrekking hebben op de gemeente Súdwest-Fryslân of het lokale waterschap die geen speciale plaatsmarkering hebben gekregen. Deze kun je wel apart aan- of uitzetten. Het kan zijn dat deze publicaties niet relevant zijn voor de plaats Westhem.
Verfijn resultaten

Vergunningen Westhem

DatumBetreftOnderwerp
06-11-2020WesthemVerleende omgevingsvergunning regulier, Westhem, De Kat 1 het vervangen van de hoofdleiding

Betreft: Omgevingsvergunning (gmb-2020-287985)

25-09-2020WesthemIngekomen aanvraag, Westhem, De Kat 1het vervangen van de hoofdleiding

Betreft: Overig (gmb-2020-244391)

11-09-2020WesthemVerleende omgevingsvergunning regulier, Westhem, De Kat 16 het verbouwen van een woonboerderij

Betreft: Omgevingsvergunning (gmb-2020-231256)

07-08-2020WesthemVerdaging beslissing aanvraag omgevingsvergunning, Westhem, De Kat 16 het verbouwen van een woonboerderij

Betreft: Omgevingsvergunning (gmb-2020-196050)

10-07-2020WesthemVerleende omgevingsvergunning regulier, Westhem, De Kat 16 het plaatsen van een tijdelijke chalet in strijd met het bestemmingsplan

Betreft: Bestemmingsplan (gmb-2020-174068)

26-06-2020WesthemMelding Activiteitenbesluit, Westhem, Feytebuorren 2 het realiseren van een werktuigenberging

Betreft: Overig (gmb-2020-160645)

19-06-2020WesthemVerdaging beslissing aanvraag omgevingsvergunning, Westhem, De Kat 16het plaatsen van een tijdelijke chalet in strijd met het bestemmingsplan

Betreft: Bestemmingsplan (gmb-2020-152088)

12-06-2020WesthemVerleende omgevingsvergunning regulier, Westhem, Feytebuorren 2 het bouwen van een machineopslag

Betreft: Omgevingsvergunning (gmb-2020-144830)

05-06-2020WesthemIngekomen aanvraag, Westhem, De Kat 16 het verbouwen van een woonboerderij

Betreft: Overig (gmb-2020-134440)

03-04-2020WesthemIngekomen aanvraag, Westhem, De Kat 16 het plaatsen van een tijdelijke chalet

Betreft: Overig (gmb-2020-85843)

27-03-2020WesthemVerdaging beslissing aanvraag omgevingsvergunning, Westhem, Feytebuorren 2 het bouwen van een machineopslag

Betreft: Omgevingsvergunning (gmb-2020-78630)

06-02-2020WesthemIngekomen aanvraag, Westhem, Feytebuorren 2 het bouwen van een machineopslag

Betreft: Overig (gmb-2020-31302)

31-10-2019WesthemIngekomen aanvraag, Westhem, Feytebuorren 2 het bouwen van een loods

Betreft: Overig (gmb-2019-263858)

11-05-2018WesthemVerleende omgevingsvergunning regulier, Westhem, De Kat 18 het wijzigen van de verleende vergunning voor het plaatsen van een brug en het wijzigen van diverse waterbouwkundige werken

Betreft: Omgevingsvergunning (gmb-2018-99779)

21-12-2017WesthemVerleende omgevingsvergunning regulier, Westhem, nabij De Kat 18 het plaatsen van een brug en het wijzigen van diverse waterbouwkundige werken

Betreft: Omgevingsvergunning (gmb-2017-228135)Navigeer verder:

Plaatsen in deze gemeente Abbega Allingawier Arum Blauwhuis Boazum Bolsward Breezanddijk Britswert Burgwerd Cornwerd Dedgum Deersum Easterein Easterwierrum Exmorra Ferwoude Folsgare Gaast Gaastmeer Gauw Goenga Greonterp Hartwerd Heeg Hemelum Hichtum Hidaard Hieslum Hindeloopen Hinnaard Hommerts Idsegahuizum Idzega Iens IJlst IJpecolsga IJsbrechtum Indijk It Heidenskip Itens Jutrijp Kimswerd Kornwerderzand Koudum Koufurderrige Kubaard Loenga Lollum Longerhouw Lutkewierum Makkum Molkwerum Nijhuizum Nijland Offingawier Oosthem Oppenhuizen Oudega (Wymbritseradiel) Parrega Piaam Pingjum Poppingawier Rauwerd Reahus Rien Sandfirden Scharnegoutum Schettens Schraard Sijbrandaburen Smallebrugge Sneek Stavoren Terzool Tirns Tjalhuizum Tjerkwerd Uitwellingerga Waaksens Warns Westhem Wieuwerd Witmarsum Wolsum Wommels Wons Workum Woudsend Zurich
Terug naarVergunningen gemeente Súdwest-FryslânVergunningen regio SneekVergunningen provincie FrieslandVergunningen Nederland

    Disclamer: De informatie op deze pagina wordt geleverd door het open data project van de Nederlandse overheid. Het doel van dit project is om zoveel mogelijk publieke informatie te ontsluiten. Drimble is afhankelijk voor de correctheid van deze informatie van derde partijen. De informatie op deze pagina kan daarom gedateerd of inmiddels ongeldig zijn. Raadpleeg daarom altijd de lokale overheidsinstantie bij toepassing van de gegevens.

      Gemeenten in de regio Sneek:

      Regio's in de provincie Friesland: