Drimble

Vergunningen Reahus

De laatste aangevraagde en afgegeven vergunningen in Reahus, met tevens andere bekendmakingen en regelgeving door de gemeente.

informatie alleen over reahus

Overzicht recente vergunningen en regelgeving in Reahus

De meeste overheidsinstanties publiceren regelgeving en vergunningen in een speciale databank. Deze data neemt Drimble over, zodat wij deze hier eenvoudig aan u kunnen aanbieden. Onderstaande vergunningen en publicaties zijn speciaal gemarkeerd op de plaats Reahus door de betreffende overheidsinstantie. In dit overzicht staan niet standaard berichten die betrekking hebben op de gemeente Súdwest-Fryslân of het lokale waterschap die geen speciale plaatsmarkering hebben gekregen. Deze kun je wel apart aan- of uitzetten. Het kan zijn dat deze publicaties niet relevant zijn voor de plaats Reahus.
Verfijn resultaten

Vergunningen Reahus

DatumBetreftOnderwerp
11-07-2019ReahusIngekomen aanvraag, Reahûs, Sânleansterdyk nabij 30 het bouwen van een woning

Betreft: Overig (gmb-2019-170960)

02-08-2018ReahusVerleende omgevingsvergunning regulier, Reahûs, Slyp 1het vervangen van de windturbine

Betreft: Omgevingsvergunning (gmb-2018-166753)

21-06-2018ReahusIngekomen aanvraag, Reahûs, nabij Slyp 1het vervangen van de windturbine

Betreft: Overig (gmb-2018-129914)

16-10-2017Gem. LittenseradielAanvraag omgevingsvergunning: Slyp nabij nr. 1, Reahûs

Betreft: Omgevingsvergunning

12-06-2017Gem. LittenseradielVerleende omgevingsvergunning: Sânleansterdyk 6, Reahûs

Betreft: Aanlegvergunning

12-06-2017Gem. LittenseradielVerleende omgevingsvergunning in afwijking bestemmingsplan: Sânleansterdyk 6, Reahûs

Betreft: Omgevingsvergunning

15-05-2017Gem. LittenseradielVerleende omgevingsvergunning: Bongapaed 9A, Reahûs

Betreft: Aanlegvergunning

20-03-2017Gem. LittenseradielOntwerp-omgevingsvergunning in afwijking bestemmingsplan: Sânleansterdyk 6, Reahûs

Betreft: Omgevingsvergunning

06-03-2017Gem. LittenseradielAanvraag omgevingsvergunning: Bongapaed 9A, Reahûs

Betreft: Omgevingsvergunning

21-02-2017Gem. LittenseradielAanvraag omgevingsvergunning: Sânleansterdyk 6, Reahûs

Betreft: Omgevingsvergunning

06-09-2016Gem. LittenseradielMelding Wet milieubeheer: Slyp 1, Reahûs

Betreft: Meldingen

28-06-2016Gem. LittenseradielVerlengen beslistermijn: Sânleansterdyk, Reahûs

Betreft: Omgevingsvergunning

28-06-2016Gem. LittenseradielVerleende omgevingsvergunning: Sânleansterdyk, Reahûs

Betreft: Aanlegvergunning

23-05-2016ReahusGemeente Littenseradiel Ontwerpbesluit Vergunning Natuurbeschermingswet 1998

23-02-2016Gem. LittenseradielGedoogbeschikking jeugdketen

Betreft: OverigNavigeer verder:

Plaatsen in deze gemeente Abbega Allingawier Arum Blauwhuis Boazum Bolsward Breezanddijk Britswert Burgwerd Cornwerd Dedgum Deersum Easterein Easterwierrum Exmorra Ferwoude Folsgare Gaast Gaastmeer Gauw Goenga Greonterp Hartwerd Heeg Hemelum Hichtum Hidaard Hieslum Hindeloopen Hinnaard Hommerts Idsegahuizum Idzega Iens IJlst IJpecolsga IJsbrechtum Indijk It Heidenskip Itens Jutrijp Kimswerd Kornwerderzand Koudum Koufurderrige Kubaard Loenga Lollum Longerhouw Lutkewierum Makkum Molkwerum Nijhuizum Nijland Offingawier Oosthem Oppenhuizen Oudega (Wymbritseradiel) Parrega Piaam Pingjum Poppingawier Rauwerd Reahus Rien Sandfirden Scharnegoutum Schettens Schraard Sijbrandaburen Smallebrugge Sneek Stavoren Terzool Tirns Tjalhuizum Tjerkwerd Uitwellingerga Waaksens Warns Westhem Wieuwerd Witmarsum Wolsum Wommels Wons Workum Woudsend Zurich
Terug naarVergunningen gemeente Súdwest-FryslânVergunningen regio SneekVergunningen provincie FrieslandVergunningen Nederland

    Disclamer: De informatie op deze pagina wordt geleverd door het open data project van de Nederlandse overheid. Het doel van dit project is om zoveel mogelijk publieke informatie te ontsluiten. Drimble is afhankelijk voor de correctheid van deze informatie van derde partijen. De informatie op deze pagina kan daarom gedateerd of inmiddels ongeldig zijn. Raadpleeg daarom altijd de lokale overheidsinstantie bij toepassing van de gegevens.

      Gemeenten in de regio Sneek:

      Regio's in de provincie Friesland: