Cultuur in Gemeente Súdwest-Fryslân (Zuidwest-Friesland)

Oude foto's en oude video's van collectiestukken over de Gemeente Súdwest-Fryslân (Friesland) zoals deze voorkomen in diverse cultuurdatabanken.

informatie alleen over gemeente sudwest-fryslan
Per plaats in deze gemeente Abbega Allingawier Arum Blauwhuis Boazum Bolsward Breezanddijk Britswert Burgwerd Cornwerd Dedgum Deersum Easterein Easterwierrum Exmorra Ferwoude Folsgare Gaast Gaastmeer Gauw Goenga Greonterp Hartwerd Heeg Hemelum Hichtum Hidaard Hieslum Hindeloopen Hinnaard Hommerts Idsegahuizum Idzega Iens IJlst IJpecolsga IJsbrechtum Indijk It Heidenskip Itens Jutrijp Kimswerd Kornwerderzand Koudum Koufurderrige Kubaard Loenga Lollum Longerhouw Lutkewierum Makkum Molkwerum Nijhuizum Nijland Offingawier Oosthem Oppenhuizen Oudega (Wymbritseradiel) Parrega Piaam Pingjum Poppingawier Rauwerd Reahus Rien Sandfirden Scharnegoutum Schettens Schraard Sijbrandaburen Smallebrugge Sneek Stavoren Terzool Tirns Tjalhuizum Tjerkwerd Uitwellingerga Waaksens Warns Westhem Wieuwerd Witmarsum Wolsum Wommels Wons Workum Woudsend Zurich
Terug naar112 regio Sneek112 provincie Friesland

Overzicht stukken uit de cultuurcollectie in of over de gemeente Súdwest-Fryslân

Hieronder staan digitale representaties van collectiestukken over de gemeente Súdwest-Fryslân. Steeds meer instellingen (musea, archieven, erfgoedinstellingen, theatergezelschappen, bibliotheken, etc.) maken informatie digitaal beschikbaar. Op deze manier kan iedereen deze waardevolle informatie op een laagdrempelige wijze inzien. Drimble neemt deze informatie over en zet het op de juiste (of beter: de juist mogelijke) plek. Wanneer er meer stukken beschikbaar komen, dan zullen wij deze hier toevoegen.

BronnenCarare (4899)Nationaal Archief (385)Open Beelden (193)Rijksmuseum (73)Alleen video (9)

Cultuur in Gemeente Súdwest-Fryslân (Zuidwest-Friesland)

FotoOmschrijving

Nederlandse Hervormde Kerk (2027)

Locatie: Nederlandse Hervormde Kerk, Buren 16, Dedgum, Wûnseradiel, Friesland, Nederland
Auteur: IJ.Th. Heins
Collectie: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed

Terpensmole (2011)

Locatie: IJlst
Collectie: Vereniging De Hollandsche Molen
Uit het jaar 2011

Boerderij (2008)

Locatie: Boerderij, Tsjaerddyk 49, Folsgare, 8773 KN, Súdwest Fryslân, Friesland, Nederland
Auteur: C.S. Booms
Collectie: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed
Aantal foto's: 7

Boerderij (2008)

Locatie: Boerderij, It Ges 8, Sneek, 8606 JK, Súdwest Fryslân, Friesland, Nederland
Auteur: C.S. Booms
Collectie: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed
Aantal foto's: 7

Doopsgezinde Kerk (2008)

Locatie: Doopsgezinde Kerk, Warns, Friesland, Nederland
Auteur: Kris Roderburg
Collectie: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed
Uit het jaar 2008

Doopsgezinde Kerk (2008)

Locatie: Doopsgezinde Kerk, Stavoren, Friesland, Nederland
Auteur: Kris Roderburg
Collectie: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed
Uit het jaar 2008

Gereformeerde Kerk (2008)

Locatie: Gereformeerde Kerk, Arum, Friesland, Nederland
Auteur: Kris Roderburg
Collectie: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed
Uit het jaar 2008

Nederlands Hervormde Kerk (2008)

Locatie: Nederlands Hervormde Kerk, Dorpsstraat 66, Exmorra, 8759 LE, Súdwest Fryslân, Friesland, Nederland
Auteur: Kris Roderburg
Collectie: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed
Uit het jaar 2008

Achtergevel (2007)

Locatie: Appelmarkt 13, Bolsward, 8701 KH, Súdwest Fryslân, Friesland, Nederland
Auteur: C.S. Booms
Collectie: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed
Aantal foto's: 6

Bistro De Hindelooper Kamer (2007)

Locatie: Bistro de Hindelooper Kamer, Oosterdijk 10, Sneek, 8601 BT, Súdwest Fryslân, Friesland, Nederland
Auteur: C.S. Booms
Collectie: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed
Aantal foto's: 28

Boerderij Marsicht (2007)

Locatie: Boerderij Marsicht, J.J.Hofstrjitte 1, Gaastmeer, 8611 JT, Súdwest Fryslân, Friesland, Nederland
Auteur: J. van Galen
Collectie: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed
Aantal foto's: 25

De Lorenzsluizen (2007)

Locatie: De Lorenzsluizen, Kornwerderzand, Friesland, Nederland
Auteur: Kris Roderburg
Collectie: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed
Aantal foto's: 8

De Rat (2007)

Locatie: De Rat, Sneekerpad 16, IJlst, 8651 NE, Súdwest Fryslân, Friesland, Nederland
Auteur: Kris Roderburg
Collectie: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed
Uit het jaar 2007
Aantal foto's: 9

Doopsgezinde Kerk (2007)

Locatie: Doopsgezinde Kerk, Bleekstraat 11, Makkum, 8754 CK, Súdwest Fryslân, Friesland, Nederland
Auteur: Kris Roderburg
Collectie: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed
Uit het jaar 2007

Fabriek Van Pepermunt En Suikerwaren Tonnema (2007)

Locatie: Fabriek van pepermunt en suikerwaren Tonnema, Oude Oppenhuizerweg 6, Sneek, Sneek, Friesland, Nederland
Auteur: Paul van Galen
Collectie: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed
Uit het jaar 2007
Aantal foto's: 17

Navigeer verder:

Per plaats in deze gemeente Abbega Allingawier Arum Blauwhuis Boazum Bolsward Breezanddijk Britswert Burgwerd Cornwerd Dedgum Deersum Easterein Easterwierrum Exmorra Ferwoude Folsgare Gaast Gaastmeer Gauw Goenga Greonterp Hartwerd Heeg Hemelum Hichtum Hidaard Hieslum Hindeloopen Hinnaard Hommerts Idsegahuizum Idzega Iens IJlst IJpecolsga IJsbrechtum Indijk It Heidenskip Itens Jutrijp Kimswerd Kornwerderzand Koudum Koufurderrige Kubaard Loenga Lollum Longerhouw Lutkewierum Makkum Molkwerum Nijhuizum Nijland Offingawier Oosthem Oppenhuizen Oudega (Wymbritseradiel) Parrega Piaam Pingjum Poppingawier Rauwerd Reahus Rien Sandfirden Scharnegoutum Schettens Schraard Sijbrandaburen Smallebrugge Sneek Stavoren Terzool Tirns Tjalhuizum Tjerkwerd Uitwellingerga Waaksens Warns Westhem Wieuwerd Witmarsum Wolsum Wommels Wons Workum Woudsend Zurich
Terug naarCultuur regio SneekCultuur provincie Friesland

    Disclamer: De informatie op deze pagina wordt geleverd door het open data project van Europeana. Europeana is ontstaan in 2005, met de bedoeling een virtuele Europese bibliotheek te creëren om Europa's cultureel en wetenschappelijk erfgoed voor iedereen toegankelijk te maken. Door middel van slimme zoekopdrachten probeert Drimble relevante informatie hieruit te halen. We kunnen echter niet garanderen dat alle informatie ook daadwerkelijk betrekking heeft op de plaats, gemeente of regio. Daarvoor is de data in sommige gevallen helaas nog ontoereikend.

      Gemeenten in de regio Sneek:

      Regio's in de provincie Friesland: