Vergunningen Indijk

De laatste aangevraagde en afgegeven vergunningen in Indijk, met tevens andere bekendmakingen en regelgeving door de gemeente.

informatie alleen over indijk
Plaatsen in deze gemeente Abbega Allingawier Arum Blauwhuis Boazum Bolsward Breezanddijk Britswert Burgwerd Cornwerd Dedgum Deersum Easterein Easterwierrum Exmorra Ferwoude Folsgare Gaast Gaastmeer Gauw Goenga Greonterp Hartwerd Heeg Hemelum Hichtum Hidaard Hieslum Hindeloopen Hinnaard Hommerts Idsegahuizum Idzega Iens IJlst IJpecolsga IJsbrechtum Indijk It Heidenskip Itens Jutrijp Kimswerd Kornwerderzand Koudum Koufurderrige Kubaard Loenga Lollum Longerhouw Lutkewierum Makkum Molkwerum Nijhuizum Nijland Offingawier Oosthem Oppenhuizen Oudega (Wymbritseradiel) Parrega Piaam Pingjum Poppingawier Rauwerd Reahus Rien Sandfirden Scharnegoutum Schettens Schraard Sijbrandaburen Smallebrugge Sneek Stavoren Terzool Tirns Tjalhuizum Tjerkwerd Uitwellingerga Waaksens Warns Westhem Wieuwerd Witmarsum Wolsum Wommels Wons Workum Woudsend Zurich
Terug naar112 gemeente Súdwest-Fryslân112 regio Sneek112 provincie Friesland112 Nederland

Overzicht recente vergunningen en regelgeving in Indijk

De meeste overheidsinstanties publiceren regelgeving en vergunningen in een speciale databank. Deze data neemt Drimble over, zodat wij deze hier eenvoudig aan u kunnen aanbieden. Onderstaande vergunningen en publicaties zijn speciaal gemarkeerd op de plaats Indijk door de betreffende overheidsinstantie. In dit overzicht staan niet standaard berichten die betrekking hebben op de gemeente Súdwest-Fryslân of het lokale waterschap die geen speciale plaatsmarkering hebben gekregen. Deze kun je wel apart aan- of uitzetten. Het kan zijn dat deze publicaties niet relevant zijn voor de plaats Indijk.
Verfijn resultaten

Vergunningen Indijk

DatumBetreftOnderwerp
05-08-2021IndijkIngekomen aanvraag, Indijk, De Greiden 97 het uitbreiden van een vakantiewoning in strijd met bestemmingsplan

Betreft: Bouwvergunning (gmb-2021-261375)

05-08-2021IndijkVerleende omgevingsvergunning regulier, Indijk, De Greiden 97 het uitbreiden van een vakantiewoning in strijd met bestemmingsplan

Betreft: Bouwvergunning (gmb-2021-261529)

11-06-2021IndijkVerleende omgevingsvergunning regulier, Indijk, De Greiden 44 het verbouwen van de woning

Betreft: Omgevingsvergunning (gmb-2021-182265)

19-06-2020IndijkVerleende omgevingsvergunning regulier, Indijk, De Greiden 80het uitbouwen van de garage

Betreft: Omgevingsvergunning (gmb-2020-153019)

08-05-2020IndijkIngekomen aanvraag, Indijk, De Greiden 80 het uitbouwen van de garage

Betreft: Overig (gmb-2020-112787)

24-10-2019IndijkGeweigerde omgevingsvergunning regulier, Indijk, De Greiden 3 het plaatsen van een overkappende tent van zeildoek in een aluminium frame

Betreft: Omgevingsvergunning (gmb-2019-258059)

19-09-2019IndijkIngekomen aanvraag, Indijk, De Greiden 3 het plaatsen van een overkappende tent van zeildoek in een aluminium frame

Betreft: Overig (gmb-2019-229247)

12-09-2019IndijkVerleende omgevingsvergunning regulier, Indijk, De Greiden 90 het vergroten van de garage in strijd met het bestemmingsplan

Betreft: Bestemmingsplan (gmb-2019-223868)

08-08-2019IndijkIngekomen aanvraag, Indijk, De Greiden 90 het vergroten van de garage in strijd met het bestemmingsplan

Betreft: Bestemmingsplan (gmb-2019-198123)

13-07-2017IndijkVerleende omgevingsvergunning regulier, Indijk, De Greiden 78 het uitbreiden van de recreatiewoning in strijd met het bestemmingsplan

Betreft: Bestemmingsplan (gmb-2017-119815)

15-06-2017IndijkIngekomen aanvraag, Indijk, De Greiden 78 het vergroten van het pand

Betreft: Overig (gmb-2017-101918)

18-05-2017IndijkBuiten behandeling laten aanvraag omgevingsvergunning, Indijk, De Greiden 76 het plaatsen van zonnepanelen en een veranda

Betreft: Omgevingsvergunning (gmb-2017-83934)

20-04-2017IndijkIngekomen aanvraag, Indijk, De Greiden 75 het plaatsen van zonnepanelen

Betreft: Overig (gmb-2017-65129)

02-12-2016IndijkVerleende omgevingsvergunning regulier, Indijk, De Greiden 37 het vergroten van de berging in strijd met het bestemmingsplan

Betreft: Bestemmingsplan (gmb-2016-167491)

07-06-2016IndijkGemeente Súdwest-Fryslan Besluit Vergunning Natuurbeschermingswet 1998Navigeer verder:

Plaatsen in deze gemeente Abbega Allingawier Arum Blauwhuis Boazum Bolsward Breezanddijk Britswert Burgwerd Cornwerd Dedgum Deersum Easterein Easterwierrum Exmorra Ferwoude Folsgare Gaast Gaastmeer Gauw Goenga Greonterp Hartwerd Heeg Hemelum Hichtum Hidaard Hieslum Hindeloopen Hinnaard Hommerts Idsegahuizum Idzega Iens IJlst IJpecolsga IJsbrechtum Indijk It Heidenskip Itens Jutrijp Kimswerd Kornwerderzand Koudum Koufurderrige Kubaard Loenga Lollum Longerhouw Lutkewierum Makkum Molkwerum Nijhuizum Nijland Offingawier Oosthem Oppenhuizen Oudega (Wymbritseradiel) Parrega Piaam Pingjum Poppingawier Rauwerd Reahus Rien Sandfirden Scharnegoutum Schettens Schraard Sijbrandaburen Smallebrugge Sneek Stavoren Terzool Tirns Tjalhuizum Tjerkwerd Uitwellingerga Waaksens Warns Westhem Wieuwerd Witmarsum Wolsum Wommels Wons Workum Woudsend Zurich
Terug naarVergunningen gemeente Súdwest-FryslânVergunningen regio SneekVergunningen provincie FrieslandVergunningen Nederland

    Disclamer: De informatie op deze pagina wordt geleverd door het open data project van de Nederlandse overheid. Het doel van dit project is om zoveel mogelijk publieke informatie te ontsluiten. Drimble is afhankelijk voor de correctheid van deze informatie van derde partijen. De informatie op deze pagina kan daarom gedateerd of inmiddels ongeldig zijn. Raadpleeg daarom altijd de lokale overheidsinstantie bij toepassing van de gegevens.

      Gemeenten in de regio Sneek:

      Regio's in de provincie Friesland: