Drimble

Vergunningen Kornwerderzand

De laatste aangevraagde en afgegeven vergunningen in Kornwerderzand, met tevens andere bekendmakingen en regelgeving door de gemeente.

informatie alleen over kornwerderzand

Overzicht recente vergunningen en regelgeving in Kornwerderzand

De meeste overheidsinstanties publiceren regelgeving en vergunningen in een speciale databank. Deze data neemt Drimble over, zodat wij deze hier eenvoudig aan u kunnen aanbieden. Onderstaande vergunningen en publicaties zijn speciaal gemarkeerd op de plaats Kornwerderzand door de betreffende overheidsinstantie. In dit overzicht staan niet standaard berichten die betrekking hebben op de gemeente Súdwest-Fryslân of het lokale waterschap die geen speciale plaatsmarkering hebben gekregen. Deze kun je wel apart aan- of uitzetten. Het kan zijn dat deze publicaties niet relevant zijn voor de plaats Kornwerderzand.
Verfijn resultaten

Vergunningen Kornwerderzand

DatumBetreftOnderwerp
15-08-2019KornwerderzandVerdaging beslissing aanvraag omgevingsvergunning, Afsluitdijk, nabij Kornwerderzand het realiseren van voorzieningen voor het nog aan te leggen natuureiland

Betreft: Omgevingsvergunning (gmb-2019-203118)

27-06-2019KornwerderzandIngekomen aanvraag, Kornwerderzand nabij,Afsluitdijk het realiseren van een natuureiland

Betreft: Overig (gmb-2019-158877)

09-05-2019KornwerderzandIngetrokken verleende omgevingsvergunning regulier, Kornwerderzand, Sluisweg 0 het plaatsen van een mast voor telecommunicatie

Betreft: Omgevingsvergunning (gmb-2019-112515)

25-04-2019KornwerderzandMelding Activiteitenbesluit, Kornwerderzand, Sluisweg 43 (Afsluitdijk Noordzijde) het plaatsen van een bovengrondse propaantank met een inhoud van 3000 liter

Betreft: Overig (gmb-2019-99465)

28-03-2019KornwerderzandMelding Besluit mobiel breken bouw- en sloopafval, Afsluitdijk ter hoogte van Kornwerderzand, het breken van ca. 50.000 ton steenachtig materiaal met een mobiele puinbreker

Betreft: Overig (gmb-2019-73887)

21-02-2019KornwerderzandVerleende omgevingsvergunning regulier, Kornwerderzand, Afsluitdijk (Makkum D 27) het aanleggen van een tijdelijk werkeiland

Betreft: Omgevingsvergunning (gmb-2019-41529)

21-02-2019KornwerderzandMelding Activiteitenbesluit, Kornwerderzand, Sectie D625 het inrichten van een werkterrein ten behoeve van werkzaamheden aan de Afsluitdijk

Betreft: Overig (gmb-2019-41039)

14-02-2019KornwerderzandIngetrokken aanvraag omgevingsvergunning, Kornwerderzand, Afsluitdijk 1 Chet plaatsen van 8 vlaggenmasten

Betreft: Omgevingsvergunning (gmb-2019-34176)

27-12-2018KornwerderzandVerdaging beslissing aanvraag omgevingsvergunning, Kornwerderzand, Afsluitdijk 1 Chet plaatsen van 8 vlaggenmasten

Betreft: Omgevingsvergunning (gmb-2018-281613)

01-11-2018KornwerderzandIngekomen aanvraag, Kornwerderzand, Afsluitdijk 1 C het plaatsen van 8 vlaggenmasten

Betreft: Overig (gmb-2018-232266)

13-09-2018KornwerderzandIngekomen aanvraag, Kornwerderzand,Afsluitdijk (Makkum, D, 27) het aanleggen van een tijdelijk werkeiland

Betreft: Overig (gmb-2018-195415)

26-07-2018KornwerderzandGeweigerde omgevingsvergunning regulier, Kornwerderzand, Sluisweg 39het renoveren van het dak in het rijksbeschermde dorpsgezicht van Kornwerderzand

Betreft: Omgevingsvergunning (gmb-2018-160830)

28-06-2018KornwerderzandVerdaging beslissing aanvraag omgevingsvergunning, Kornwerderzand, Sluisweg 39 het renoveren van het dak in het rijksbeschermde dorpsgezicht van Kornwerderzand

Betreft: Omgevingsvergunning (gmb-2018-137372)

14-06-2018KornwerderzandVerleende omgevingsvergunning regulier, Kornwerderzand, Sluisweg 1 C het plaatsen van een windscherm / terrasafscheiding

Betreft: Omgevingsvergunning (gmb-2018-126503)

24-05-2018KornwerderzandIngekomen aanvraag, Kornwerderzand, Sluisweg 1 C het plaatsen van een windscherm / terrasafscheiding

Betreft: Overig (gmb-2018-108368)Navigeer verder:

Plaatsen in deze gemeente Abbega Allingawier Arum Blauwhuis Boazum Bolsward Breezanddijk Britswert Burgwerd Cornwerd Dedgum Deersum Easterein Easterwierrum Exmorra Ferwoude Folsgare Gaast Gaastmeer Gauw Goenga Greonterp Hartwerd Heeg Hemelum Hichtum Hidaard Hieslum Hindeloopen Hinnaard Hommerts Idsegahuizum Idzega Iens IJlst IJpecolsga IJsbrechtum Indijk It Heidenskip Itens Jutrijp Kimswerd Kornwerderzand Koudum Koufurderrige Kubaard Loenga Lollum Longerhouw Lutkewierum Makkum Molkwerum Nijhuizum Nijland Offingawier Oosthem Oppenhuizen Oudega (Wymbritseradiel) Parrega Piaam Pingjum Poppingawier Rauwerd Reahus Rien Sandfirden Scharnegoutum Schettens Schraard Sijbrandaburen Smallebrugge Sneek Stavoren Terzool Tirns Tjalhuizum Tjerkwerd Uitwellingerga Waaksens Warns Westhem Wieuwerd Witmarsum Wolsum Wommels Wons Workum Woudsend Zurich
Terug naarVergunningen gemeente Súdwest-FryslânVergunningen regio SneekVergunningen provincie FrieslandVergunningen Nederland

    Disclamer: De informatie op deze pagina wordt geleverd door het open data project van de Nederlandse overheid. Het doel van dit project is om zoveel mogelijk publieke informatie te ontsluiten. Drimble is afhankelijk voor de correctheid van deze informatie van derde partijen. De informatie op deze pagina kan daarom gedateerd of inmiddels ongeldig zijn. Raadpleeg daarom altijd de lokale overheidsinstantie bij toepassing van de gegevens.

      Gemeenten in de regio Sneek:

      Regio's in de provincie Friesland: