Vergunningen Easterein

De laatste aangevraagde en afgegeven vergunningen in Easterein, met tevens andere bekendmakingen en regelgeving door de gemeente.

informatie alleen over easterein

Overzicht recente vergunningen en regelgeving in Easterein

De meeste overheidsinstanties publiceren regelgeving en vergunningen in een speciale databank. Deze data neemt Drimble over, zodat wij deze hier eenvoudig aan u kunnen aanbieden. Onderstaande vergunningen en publicaties zijn speciaal gemarkeerd op de plaats Easterein door de betreffende overheidsinstantie. In dit overzicht staan niet standaard berichten die betrekking hebben op de gemeente Súdwest-Fryslân of het lokale waterschap die geen speciale plaatsmarkering hebben gekregen. Deze kun je wel apart aan- of uitzetten. Het kan zijn dat deze publicaties niet relevant zijn voor de plaats Easterein.
Verfijn resultaten

Vergunningen Easterein

DatumBetreftOnderwerp
25-12-2020EastereinIngekomen aanvraag, Easterein, Fabrykswei 2 ahet uitbreiden van een bedrijfspand

Betreft: Overig (gmb-2020-344683)

11-12-2020EastereinOntwerp-omgevingsvergunning uitgebreide procedure, Easterein, Sjaardaleane 19 het plaatsen van een mestzak en hekwerk

Betreft: Omgevingsvergunning (gmb-2020-324885)

27-11-2020EastereinVerleende omgevingsvergunning regulier, Easterein, Koaifinne 12het verbouwen van de woning

Betreft: Omgevingsvergunning (gmb-2020-308935)

13-11-2020EastereinVerleende omgevingsvergunning regulier, Easterein, Sibadawei 4 en 6 het renoveren van de bestaande dakkapel

Betreft: Omgevingsvergunning (gmb-2020-295640)

06-11-2020EastereinVerdaging beslissing aanvraag omgevingsvergunning, Easterein, Sibadawei 6 het renoveren van de bestaande dakkapel

Betreft: Omgevingsvergunning (gmb-2020-285855)

09-10-2020EastereinVerdaging beslissing aanvraag omgevingsvergunning, Easterein, Koaifinne 12 het verbouwen van de woning in strijd met het bestemmingsplan

Betreft: Bestemmingsplan (gmb-2020-258188)

11-09-2020EastereinVerleende omgevingsvergunning uitgebreid, Easterein, Wynserdyk 53 het uitbreiden van de inrichting

Betreft: Bestemmingsplan (stcrt-2020-47232)

11-09-2020EastereinVerleende omgevingsvergunning uitgebreid, Easterein, Wynserdyk 53 het uitbreiden van de inrichting

Betreft: Bestemmingsplan (gmb-2020-229730)

04-09-2020EastereinIngetrokken aanvraag omgevingsvergunning, Easterein, Van Eysingaleane 24 het plaatsen van een hok met veranda

Betreft: Omgevingsvergunning (gmb-2020-225225)

04-09-2020EastereinIngekomen aanvraag, Easterein, Koaifinne 12 het verbouwen van de woning

Betreft: Overig (gmb-2020-224860)

28-08-2020EastereinIngekomen aanvraag, Easterein, Sibadawei 4 en 6 het renoveren van de bestaande dakkapel

Betreft: Overig (gmb-2020-219202)

24-07-2020EastereinIngetrokken aanvraag omgevingsvergunning, Easterein, Skippersbuorren 5 het plaatsen van een overkapping

Betreft: Omgevingsvergunning (gmb-2020-189060)

24-07-2020EastereinIngekomen aanvraag, Easterein, Van Eysingaleane 24 het plaatsen van een hok met veranda

Betreft: Overig (gmb-2020-188170)

17-07-2020EastereinOntwerp-omgevingsvergunning uitgebreide procedure, Easterein, Wynserdyk 53 het uitbreiden van de inrichting

Betreft: Bestemmingsplan (stcrt-2020-38641)

17-07-2020EastereinIngekomen aanvraag, Easterein, Skippersbuorren 5 het plaatsen van een overkapping.

Betreft: Overig (gmb-2020-181582)Navigeer verder:

Plaatsen in deze gemeente Abbega Allingawier Arum Blauwhuis Boazum Bolsward Breezanddijk Britswert Burgwerd Cornwerd Dedgum Deersum Easterein Easterwierrum Exmorra Ferwoude Folsgare Gaast Gaastmeer Gauw Goenga Greonterp Hartwerd Heeg Hemelum Hichtum Hidaard Hieslum Hindeloopen Hinnaard Hommerts Idsegahuizum Idzega Iens IJlst IJpecolsga IJsbrechtum Indijk It Heidenskip Itens Jutrijp Kimswerd Kornwerderzand Koudum Koufurderrige Kubaard Loenga Lollum Longerhouw Lutkewierum Makkum Molkwerum Nijhuizum Nijland Offingawier Oosthem Oppenhuizen Oudega (Wymbritseradiel) Parrega Piaam Pingjum Poppingawier Rauwerd Reahus Rien Sandfirden Scharnegoutum Schettens Schraard Sijbrandaburen Smallebrugge Sneek Stavoren Terzool Tirns Tjalhuizum Tjerkwerd Uitwellingerga Waaksens Warns Westhem Wieuwerd Witmarsum Wolsum Wommels Wons Workum Woudsend Zurich
Terug naarVergunningen gemeente Súdwest-FryslânVergunningen regio SneekVergunningen provincie FrieslandVergunningen Nederland

    Disclamer: De informatie op deze pagina wordt geleverd door het open data project van de Nederlandse overheid. Het doel van dit project is om zoveel mogelijk publieke informatie te ontsluiten. Drimble is afhankelijk voor de correctheid van deze informatie van derde partijen. De informatie op deze pagina kan daarom gedateerd of inmiddels ongeldig zijn. Raadpleeg daarom altijd de lokale overheidsinstantie bij toepassing van de gegevens.

      Gemeenten in de regio Sneek:

      Regio's in de provincie Friesland: