Drimble

Vergunningen Easterein

De laatste aangevraagde en afgegeven vergunningen in Easterein, met tevens andere bekendmakingen en regelgeving door de gemeente.

informatie alleen over easterein

Overzicht recente vergunningen en regelgeving in Easterein

De meeste overheidsinstanties publiceren regelgeving en vergunningen in een speciale databank. Deze data neemt Drimble over, zodat wij deze hier eenvoudig aan u kunnen aanbieden. Onderstaande vergunningen en publicaties zijn speciaal gemarkeerd op de plaats Easterein door de betreffende overheidsinstantie. In dit overzicht staan niet standaard berichten die betrekking hebben op de gemeente Súdwest-Fryslân of het lokale waterschap die geen speciale plaatsmarkering hebben gekregen. Deze kun je wel apart aan- of uitzetten. Het kan zijn dat deze publicaties niet relevant zijn voor de plaats Easterein.
Verfijn resultaten

Vergunningen Easterein

DatumBetreftOnderwerp
13-06-2019EastereinVerleende omgevingsvergunning regulier, Easterein, Sibadawei 28 het realiseren van een paardrijbak

Betreft: Omgevingsvergunning (gmb-2019-144594)

06-06-2019EastereinIngekomen aanvraag, Easterein, Sibadawei 28 het realiseren van een paardrijbak

Betreft: Overig (gmb-2019-139014)

06-06-2019EastereinIngekomen aanvraag, Easterein, Van Eysingaleane 27 het wijzigen van het stalsysteem en het verplaatsen van een dieseltank

Betreft: Overig (gmb-2019-138982)

09-05-2019EastereinVerleende evenementenvergunning U19.004201, Dorpsterrein te Easterein

Betreft: Evenementenvergunning (gmb-2019-111933)

02-05-2019EastereinMelding Activiteitenbesluit, Easterein, Wynserdyk 53 het plaatsen van een extra sleufsilo en het verplaatsen van de dieseltank

Betreft: Overig (gmb-2019-106321)

02-05-2019EastereinVerleende omgevingsvergunning regulier, Easterein, Tsjerkebuorren 19 het plaatsen van 12 zonnepanelen

Betreft: Omgevingsvergunning (gmb-2019-106903)

02-05-2019EastereinVerleende omgevingsvergunning regulier, Easterein, Fabrykswei 2 het plaatsen van een tuinhuisje

Betreft: Omgevingsvergunning (gmb-2019-106963)

25-04-2019EastereinIngekomen aanvraag, Easterein,Fabrykswei 2 het plaatsen van een tuinhuisje

Betreft: Overig (gmb-2019-99509)

21-03-2019EastereinVergunningsvrije aanvraag omgevingsvergunning, Easterein, De Singel 29 het plaatsen van een tuinhuis met overkapping

Betreft: Omgevingsvergunning (gmb-2019-67754)

21-03-2019EastereinVerdaging beslissing aanvraag omgevingsvergunning, Easterein, Tsjerkebuorren 19 het plaatsen van 12 zonnepanelen

Betreft: Omgevingsvergunning (gmb-2019-66935)

14-03-2019EastereinOntwerp-omgevingsvergunning uitgebreide procedure, Easterein, 't Heechhiem 11 het brandveilig gebruik van het gebouw t.b.v. kaatskampen

Betreft: Omgevingsvergunning (gmb-2019-60216)

14-03-2019EastereinVerleende omgevingsvergunning regulier, Easterein, Skoallestrjitte 1B het realiseren van een groepsaccommodatie / workshopruimte

Betreft: Omgevingsvergunning (gmb-2019-60607)

14-03-2019EastereinVerleende omgevingsvergunning regulier, Easterein, Van Eysingaleane 11 het realiseren van een Bed en Breakfast in strijd met het bestemmingplan

Betreft: Omgevingsvergunning (gmb-2019-60721)

07-03-2019EastereinIngekomen aanvraag, Easterein, Van Eysingaleane 11 het realiseren van een Bed en Breakfast

Betreft: Overig (gmb-2019-54043)

07-03-2019EastereinIngekomen aanvraag, Easterein, De Singel 29 het plaatsen van een tuinhuis met overkapping

Betreft: Overig (gmb-2019-54034)Navigeer verder:

Plaatsen in deze gemeente Abbega Allingawier Arum Blauwhuis Boazum Bolsward Breezanddijk Britswert Burgwerd Cornwerd Dedgum Deersum Easterein Easterwierrum Exmorra Ferwoude Folsgare Gaast Gaastmeer Gauw Goenga Greonterp Hartwerd Heeg Hemelum Hichtum Hidaard Hieslum Hindeloopen Hinnaard Hommerts Idsegahuizum Idzega Iens IJlst IJpecolsga IJsbrechtum Indijk It Heidenskip Itens Jutrijp Kimswerd Kornwerderzand Koudum Koufurderrige Kubaard Loenga Lollum Longerhouw Lutkewierum Makkum Molkwerum Nijhuizum Nijland Offingawier Oosthem Oppenhuizen Oudega (Wymbritseradiel) Parrega Piaam Pingjum Poppingawier Rauwerd Reahus Rien Sandfirden Scharnegoutum Schettens Schraard Sijbrandaburen Smallebrugge Sneek Stavoren Terzool Tirns Tjalhuizum Tjerkwerd Uitwellingerga Waaksens Warns Westhem Wieuwerd Witmarsum Wolsum Wommels Wons Workum Woudsend Zurich
Terug naarVergunningen gemeente Súdwest-FryslânVergunningen regio SneekVergunningen provincie FrieslandVergunningen Nederland

    Disclamer: De informatie op deze pagina wordt geleverd door het open data project van de Nederlandse overheid. Het doel van dit project is om zoveel mogelijk publieke informatie te ontsluiten. Drimble is afhankelijk voor de correctheid van deze informatie van derde partijen. De informatie op deze pagina kan daarom gedateerd of inmiddels ongeldig zijn. Raadpleeg daarom altijd de lokale overheidsinstantie bij toepassing van de gegevens.

      Gemeenten in de regio Sneek:

      Regio's in de provincie Friesland: