Drimble

Vergunningen Arum

De laatste aangevraagde en afgegeven vergunningen in Arum, met tevens andere bekendmakingen en regelgeving door de gemeente.

informatie alleen over arum

Overzicht recente vergunningen en regelgeving in Arum

De meeste overheidsinstanties publiceren regelgeving en vergunningen in een speciale databank. Deze data neemt Drimble over, zodat wij deze hier eenvoudig aan u kunnen aanbieden. Onderstaande vergunningen en publicaties zijn speciaal gemarkeerd op de plaats Arum door de betreffende overheidsinstantie. In dit overzicht staan niet standaard berichten die betrekking hebben op de gemeente Súdwest-Fryslân of het lokale waterschap die geen speciale plaatsmarkering hebben gekregen. Deze kun je wel apart aan- of uitzetten. Het kan zijn dat deze publicaties niet relevant zijn voor de plaats Arum.
Verfijn resultaten

Vergunningen Arum

DatumBetreftOnderwerp
01-08-2019ArumIngekomen aanvraag, Arum, Sytzamaweg 62 A het verwarmen van het bedrijfspand d.m.v. een stookinstallatie deels op waterstof

Betreft: Overig (gmb-2019-192705)

11-07-2019ArumOntwerp-omgevingsvergunning uitgebreide procedure, Arum Van Camminghaweg 38 A het intrekken van de omgevingsvergunning activiteit milieu

Betreft: Omgevingsvergunning (gmb-2019-171589)

27-06-2019ArumVerdaging beslissing aanvraag omgevingsvergunning, Arum, Allengaweg 11 het uitbreiden van de ligboxenstal

Betreft: Omgevingsvergunning (gmb-2019-157210)

09-05-2019ArumIngekomen aanvraag, Arum, Allengaweg 11 het uitbreiden van de ligboxenstal

Betreft: Overig (gmb-2019-112884)

04-04-2019ArumVerleende omgevingsvergunning regulier, Arum, Hockaart 12 het uitbreiden van de woning

Betreft: Omgevingsvergunning (gmb-2019-80830)

07-03-2019ArumVerdaging beslissing aanvraag omgevingsvergunning, Arum, Hockaart 12 het uitbreiden van de woning

Betreft: Omgevingsvergunning (gmb-2019-53765)

28-02-2019ArumBuiten behandeling laten aanvraag omgevingsvergunning, Arum, Allengaweg 11 het uitbreiden van de ligboxenstal

Betreft: Omgevingsvergunning (gmb-2019-48395)

20-12-2018ArumIngekomen aanvraag, Arum, Hockaart 12het uitbreiden van de woning

Betreft: Overig (gmb-2018-273591)

13-12-2018ArumVerleende omgevingsvergunning uitgebreid, Arum, Monnikeweg 9 het bouwen van een pluimveestal en uitbreiden van de aardappelloods

Betreft: Omgevingsvergunning (gmb-2018-268076)

29-11-2018ArumVergunningsvrije aanvraag omgevingsvergunning, Arum, Sytzamaweg 74 het schilderen van de buitengevel

Betreft: Omgevingsvergunning (gmb-2018-255152)

22-11-2018ArumIngekomen aanvraag, Arum, Sytzamaweg 74 het schilderen van de buitengevel

Betreft: Overig (gmb-2018-249766)

15-11-2018ArumVerleende evenementenvergunning U18.011073, van Camminghaweg 40 te Arum

Betreft: Evenementenvergunning (gmb-2018-240628)

30-08-2018ArumVerleende omgevingsvergunning regulier, Arum, Schoolstraat 22 het wijzigen van de bestemming in strijd met het bestemmingsplan

Betreft: Bestemmingsplan (gmb-2018-184650)

19-07-2018ArumIngekomen aanvraag, Arum, Allengaweg 11 het uitbreiden van de ligboxenstal

Betreft: Overig (gmb-2018-155920)

27-06-2018ArumVaststelling bestemmingsplan Arum – Baarderbuorren 3

Betreft: Bestemmingsplan (gmb-2018-137102)Navigeer verder:

Plaatsen in deze gemeente Abbega Allingawier Arum Blauwhuis Boazum Bolsward Breezanddijk Britswert Burgwerd Cornwerd Dedgum Deersum Easterein Easterwierrum Exmorra Ferwoude Folsgare Gaast Gaastmeer Gauw Goenga Greonterp Hartwerd Heeg Hemelum Hichtum Hidaard Hieslum Hindeloopen Hinnaard Hommerts Idsegahuizum Idzega Iens IJlst IJpecolsga IJsbrechtum Indijk It Heidenskip Itens Jutrijp Kimswerd Kornwerderzand Koudum Koufurderrige Kubaard Loenga Lollum Longerhouw Lutkewierum Makkum Molkwerum Nijhuizum Nijland Offingawier Oosthem Oppenhuizen Oudega (Wymbritseradiel) Parrega Piaam Pingjum Poppingawier Rauwerd Reahus Rien Sandfirden Scharnegoutum Schettens Schraard Sijbrandaburen Smallebrugge Sneek Stavoren Terzool Tirns Tjalhuizum Tjerkwerd Uitwellingerga Waaksens Warns Westhem Wieuwerd Witmarsum Wolsum Wommels Wons Workum Woudsend Zurich
Terug naarVergunningen gemeente Súdwest-FryslânVergunningen regio SneekVergunningen provincie FrieslandVergunningen Nederland

    Disclamer: De informatie op deze pagina wordt geleverd door het open data project van de Nederlandse overheid. Het doel van dit project is om zoveel mogelijk publieke informatie te ontsluiten. Drimble is afhankelijk voor de correctheid van deze informatie van derde partijen. De informatie op deze pagina kan daarom gedateerd of inmiddels ongeldig zijn. Raadpleeg daarom altijd de lokale overheidsinstantie bij toepassing van de gegevens.

      Gemeenten in de regio Sneek:

      Regio's in de provincie Friesland: