Drimble

Vergunningen Hommerts

De laatste aangevraagde en afgegeven vergunningen in Hommerts, met tevens andere bekendmakingen en regelgeving door de gemeente.

informatie alleen over hommerts

Overzicht recente vergunningen en regelgeving in Hommerts

De meeste overheidsinstanties publiceren regelgeving en vergunningen in een speciale databank. Deze data neemt Drimble over, zodat wij deze hier eenvoudig aan u kunnen aanbieden. Onderstaande vergunningen en publicaties zijn speciaal gemarkeerd op de plaats Hommerts door de betreffende overheidsinstantie. In dit overzicht staan niet standaard berichten die betrekking hebben op de gemeente Súdwest-Fryslân of het lokale waterschap die geen speciale plaatsmarkering hebben gekregen. Deze kun je wel apart aan- of uitzetten. Het kan zijn dat deze publicaties niet relevant zijn voor de plaats Hommerts.
Verfijn resultaten

Vergunningen Hommerts

DatumBetreftOnderwerp
18-07-2019HommertsMelding Besluit lozen buiten inrichtingen, Hommerts, Jeltewei 1 het realiseren van een gesloten bodemenergiesysteem

Betreft: Overig (gmb-2019-177754)

11-07-2019HommertsBuiten behandeling laten aanvraag omgevingsvergunning, Hommerts, Jeltewei 228het bouwen van een inpandige veranda in de boerderij

Betreft: Omgevingsvergunning (gmb-2019-171474)

09-05-2019HommertsVerleende omgevingsvergunning regulier, Hommerts, Jeltewei 3 het verbouwen van de kerk

Betreft: Omgevingsvergunning (gmb-2019-112870)

18-04-2019HommertsIngekomen aanvraag, Hommerts, Jeltewei 228 het bouwen van een inpandige veranda in de boerderij

Betreft: Overig (gmb-2019-93857)

11-04-2019HommertsVerdaging beslissing aanvraag omgevingsvergunning, Hommerts, Jeltewei 3 het verbouwen van de kerk

Betreft: Omgevingsvergunning (gmb-2019-87135)

04-04-2019HommertsMelding Activiteitenbesluit, Hommerts, Krimwei 14 het plaatsen van een mestzak

Betreft: Overig (gmb-2019-79954)

28-03-2019HommertsVerleende omgevingsvergunning regulier, Hommerts, Krimwei 7 het milieuneutraal wijzigen van een melkveebedrijf

Betreft: Omgevingsvergunning (gmb-2019-73902)

21-03-2019HommertsVerleende evenementenvergunning U19.001476, Jeltewei 61 te Hommerts

Betreft: Evenementenvergunning (gmb-2019-66525)

14-03-2019HommertsBesluit hogere waarde Wet geluidhinder, Besluit hogere waarde Wet geluidhinder, het verbouwen van café/snackbar tot woning aan Jeltewei 144 te Hommerts

Betreft: Overig (gmb-2019-60255)

14-03-2019HommertsVerleende omgevingsvergunning regulier, Hommerts, Jeltewei 144 het verbouwen van café/snackbar tot woning in strijd met het bestemmingsplan

Betreft: Bestemmingsplan (gmb-2019-60598)

31-01-2019HommertsIngekomen aanvraag, Hommerts, Krimwei 7 het milieuneutraal wijzigen melkveebedrijf

Betreft: Overig (gmb-2019-23030)

24-01-2019HommertsIngekomen aanvraag, Hommerts, Jeltewei 3 het verbouwen van de kerk

Betreft: Overig (gmb-2019-17206)

27-12-2018HommertsMelding Activiteitenbesluit, Hommerts, Lippenwâlde 4 het wijzigen van de veebezetting in de bestaande stallen

Betreft: Overig (gmb-2018-281581)

20-12-2018HommertsVerdaging beslissing aanvraag omgevingsvergunning, Hommerts, Jeltewei 144het verbouwen van café/snackbar tot woning

Betreft: Omgevingsvergunning (gmb-2018-274088)

06-12-2018HommertsIngetrokken aanvraag omgevingsvergunning, Hommerts, Lippenwâlde nabij 4 het aanleggen van een dam

Betreft: Omgevingsvergunning (gmb-2018-259954)Navigeer verder:

Plaatsen in deze gemeente Abbega Allingawier Arum Blauwhuis Boazum Bolsward Breezanddijk Britswert Burgwerd Cornwerd Dedgum Deersum Easterein Easterwierrum Exmorra Ferwoude Folsgare Gaast Gaastmeer Gauw Goenga Greonterp Hartwerd Heeg Hemelum Hichtum Hidaard Hieslum Hindeloopen Hinnaard Hommerts Idsegahuizum Idzega Iens IJlst IJpecolsga IJsbrechtum Indijk It Heidenskip Itens Jutrijp Kimswerd Kornwerderzand Koudum Koufurderrige Kubaard Loenga Lollum Longerhouw Lutkewierum Makkum Molkwerum Nijhuizum Nijland Offingawier Oosthem Oppenhuizen Oudega (Wymbritseradiel) Parrega Piaam Pingjum Poppingawier Rauwerd Reahus Rien Sandfirden Scharnegoutum Schettens Schraard Sijbrandaburen Smallebrugge Sneek Stavoren Terzool Tirns Tjalhuizum Tjerkwerd Uitwellingerga Waaksens Warns Westhem Wieuwerd Witmarsum Wolsum Wommels Wons Workum Woudsend Zurich
Terug naarVergunningen gemeente Súdwest-FryslânVergunningen regio SneekVergunningen provincie FrieslandVergunningen Nederland

    Disclamer: De informatie op deze pagina wordt geleverd door het open data project van de Nederlandse overheid. Het doel van dit project is om zoveel mogelijk publieke informatie te ontsluiten. Drimble is afhankelijk voor de correctheid van deze informatie van derde partijen. De informatie op deze pagina kan daarom gedateerd of inmiddels ongeldig zijn. Raadpleeg daarom altijd de lokale overheidsinstantie bij toepassing van de gegevens.

      Gemeenten in de regio Sneek:

      Regio's in de provincie Friesland: