Drimble

Vergunningen Woudsend

De laatste aangevraagde en afgegeven vergunningen in Woudsend, met tevens andere bekendmakingen en regelgeving door de gemeente.

informatie alleen over woudsend

Overzicht recente vergunningen en regelgeving in Woudsend

De meeste overheidsinstanties publiceren regelgeving en vergunningen in een speciale databank. Deze data neemt Drimble over, zodat wij deze hier eenvoudig aan u kunnen aanbieden. Onderstaande vergunningen en publicaties zijn speciaal gemarkeerd op de plaats Woudsend door de betreffende overheidsinstantie. In dit overzicht staan niet standaard berichten die betrekking hebben op de gemeente Súdwest-Fryslân of het lokale waterschap die geen speciale plaatsmarkering hebben gekregen. Deze kun je wel apart aan- of uitzetten. Het kan zijn dat deze publicaties niet relevant zijn voor de plaats Woudsend.
Verfijn resultaten

Vergunningen Woudsend

DatumBetreftOnderwerp
12-09-2019WoudsendVerdaging beslissing aanvraag omgevingsvergunning, Woudsend, Wellewei 2het tijdelijk plaatsen van een filterinstallatie op het dak en een schutting

Betreft: Omgevingsvergunning (gmb-2019-223362)

05-09-2019WoudsendIngekomen aanvraag, Woudsend, Koetshúsleane 14het aanleggen van een inrit

Betreft: Overig (gmb-2019-217491)

22-08-2019WoudsendIngekomen aanvraag, Woudsend, Op 'e Romte 15 het vervangen van de handelsreclame

Betreft: Overig (gmb-2019-207925)

01-08-2019WoudsendVerleende omgevingsvergunning regulier, Woudsend, Midstrjitte 93 Ahet plaatsen van een tuinhuisje binnen het Rijks beschermd dorpsgezicht

Betreft: Omgevingsvergunning (gmb-2019-192970)

11-07-2019WoudsendIngetrokken aanvraag omgevingsvergunning, Woudsend, Wellewei 2 het legaliseren van de bouw van een filterinstallatie en een schutting

Betreft: Omgevingsvergunning (gmb-2019-171172)

11-07-2019WoudsendIngekomen aanvraag, Woudsend, Wellewei 2het tijdelijk plaatsen van een filterinstallatie op het dak en een schutting

Betreft: Overig (gmb-2019-170781)

11-07-2019WoudsendIngekomen aanvraag, Woudsend, Midstrjitte 93 A het plaatsen van een tuinhuisje binnen het Rijks beschermd dorpsgezicht

Betreft: Overig (gmb-2019-170943)

04-07-2019WoudsendIngekomen aanvraag, Woudsend, De Warren 43 het plaatsen van een dakkapel en plaatsen van kunststof kozijnen

Betreft: Overig (gmb-2019-165229)

04-07-2019WoudsendVerdaging beslissing aanvraag omgevingsvergunning, Woudsend, Wellewei 2 het legaliseren van de bouw van een filterinstallatie en een schutting

Betreft: Omgevingsvergunning (gmb-2019-164661)

04-07-2019WoudsendVerleende omgevingsvergunning regulier, Woudsend, De Warren 43 het plaatsen van een dakkapel en plaatsen van kunststof kozijnen

Betreft: Omgevingsvergunning (gmb-2019-165361)

04-07-2019WoudsendVerleende omgevingsvergunning regulier, Woudsend, De Poel 15 het plaatsen van een kap op het bijgebouw

Betreft: Omgevingsvergunning (gmb-2019-165262)

27-06-2019WoudsendVerdaging beslissing aanvraag omgevingsvergunning, Woudsend, De Poel 15 het plaatsen van een kap op het bijgebouw

Betreft: Omgevingsvergunning (gmb-2019-157951)

27-06-2019WoudsendVerleende omgevingsvergunning regulier, Woudsend, Vosseleane 51 het aanleggen van een uitrit

Betreft: Omgevingsvergunning (gmb-2019-158988)

27-06-2019WoudsendVerleende omgevingsvergunning regulier, Woudsend, Midstrjitte 54 het wijzigen van de bestemming van winkel naar B&B

Betreft: Omgevingsvergunning (gmb-2019-159033)

06-06-2019WoudsendVerleende evenementenvergunning U19.005078, Iewâl te Woudsend

Betreft: Evenementenvergunning (gmb-2019-138061)Navigeer verder:

Plaatsen in deze gemeente Abbega Allingawier Arum Blauwhuis Boazum Bolsward Breezanddijk Britswert Burgwerd Cornwerd Dedgum Deersum Easterein Easterwierrum Exmorra Ferwoude Folsgare Gaast Gaastmeer Gauw Goenga Greonterp Hartwerd Heeg Hemelum Hichtum Hidaard Hieslum Hindeloopen Hinnaard Hommerts Idsegahuizum Idzega Iens IJlst IJpecolsga IJsbrechtum Indijk It Heidenskip Itens Jutrijp Kimswerd Kornwerderzand Koudum Koufurderrige Kubaard Loenga Lollum Longerhouw Lutkewierum Makkum Molkwerum Nijhuizum Nijland Offingawier Oosthem Oppenhuizen Oudega (Wymbritseradiel) Parrega Piaam Pingjum Poppingawier Rauwerd Reahus Rien Sandfirden Scharnegoutum Schettens Schraard Sijbrandaburen Smallebrugge Sneek Stavoren Terzool Tirns Tjalhuizum Tjerkwerd Uitwellingerga Waaksens Warns Westhem Wieuwerd Witmarsum Wolsum Wommels Wons Workum Woudsend Zurich
Terug naarVergunningen gemeente Súdwest-FryslânVergunningen regio SneekVergunningen provincie FrieslandVergunningen Nederland

    Disclamer: De informatie op deze pagina wordt geleverd door het open data project van de Nederlandse overheid. Het doel van dit project is om zoveel mogelijk publieke informatie te ontsluiten. Drimble is afhankelijk voor de correctheid van deze informatie van derde partijen. De informatie op deze pagina kan daarom gedateerd of inmiddels ongeldig zijn. Raadpleeg daarom altijd de lokale overheidsinstantie bij toepassing van de gegevens.

      Gemeenten in de regio Sneek:

      Regio's in de provincie Friesland: