Drimble

Vergunningen Kimswerd

De laatste aangevraagde en afgegeven vergunningen in Kimswerd, met tevens andere bekendmakingen en regelgeving door de gemeente.

informatie alleen over kimswerd

Overzicht recente vergunningen en regelgeving in Kimswerd

De meeste overheidsinstanties publiceren regelgeving en vergunningen in een speciale databank. Deze data neemt Drimble over, zodat wij deze hier eenvoudig aan u kunnen aanbieden. Onderstaande vergunningen en publicaties zijn speciaal gemarkeerd op de plaats Kimswerd door de betreffende overheidsinstantie. In dit overzicht staan niet standaard berichten die betrekking hebben op de gemeente Súdwest-Fryslân of het lokale waterschap die geen speciale plaatsmarkering hebben gekregen. Deze kun je wel apart aan- of uitzetten. Het kan zijn dat deze publicaties niet relevant zijn voor de plaats Kimswerd.
Verfijn resultaten

Vergunningen Kimswerd

DatumBetreftOnderwerp
12-09-2019KimswerdVerdaging beslissing aanvraag omgevingsvergunning, Kimswerd, Greate Pierwei 15 het plaatsen van zonnepanelen

Betreft: Omgevingsvergunning (gmb-2019-223377)

12-09-2019KimswerdVerdaging beslissing aanvraag omgevingsvergunning, Kimswerd, Harlingerweg 9 het verbouwen van de woning en plaatsen van een schuur.

Betreft: Omgevingsvergunning (gmb-2019-223400)

25-07-2019KimswerdIngekomen aanvraag, Kimswerd, Greate Pierwei 15het plaatsen van zonnepanelen

Betreft: Overig (gmb-2019-184692)

11-07-2019KimswerdVerleende omgevingsvergunning regulier, Kimswerd, Simon Sipmastrjitte 2het wijzigen van kozijnen

Betreft: Omgevingsvergunning (gmb-2019-171135)

11-07-2019KimswerdVerleende evenementenvergunning U19.006585, Harlingerweg 26A te Kimswerd

Betreft: Evenementenvergunning (gmb-2019-171685)

11-07-2019KimswerdVerdaging beslissing aanvraag omgevingsvergunning, Kimswerd, Kimswerderlaan 10het bouwen van een paardenstal

Betreft: Omgevingsvergunning (gmb-2019-171507)

11-07-2019KimswerdIngekomen aanvraag, Kimswerd, Simon Sipmastrjitte 2 het wijzigen van kozijnen

Betreft: Overig (gmb-2019-170818)

04-07-2019KimswerdIngekomen aanvraag, Kimswerd, Harlingerweg 9 het verbouwen van de woning en plaatsen van een schuur

Betreft: Overig (gmb-2019-165233)

31-05-2019KimswerdIngekomen aanvraag, Kimswerd, Kimswerderlaan 10 het bouwen van een paardenstal

Betreft: Overig (gmb-2019-133862)

31-01-2019KimswerdVerleende omgevingsvergunning uitgebreid, Kimswerd, Streek 27 het geheel slopen van de woning (rijksmonument) en het plaatsen van een leilindenconstructie

Betreft: Bestemmingsplan (stcrt-2019-5529)

31-01-2019KimswerdVerleende omgevingsvergunning uitgebreid, Kimswerd, Streek 27 het geheel slopen van de woning (rijksmonument) en het plaatsen van een leilindenconstructie

Betreft: Bestemmingsplan (gmb-2019-22862)

29-11-2018KimswerdVerleende omgevingsvergunning regulier, Kimswerd, Simon Sipmastrjitte 2 het wijzigen van school naar woning

Betreft: Omgevingsvergunning (gmb-2018-254872)

08-11-2018KimswerdOntwerp-omgevingsvergunning uitgebreide procedure, Kimswerd, Streek 27 het geheel slopen van de woning (monument) en het plaatsen van een leilindenconstructie

Betreft: Omgevingsvergunning (gmb-2018-237764)

18-10-2018KimswerdIngekomen aanvraag, Kimswerd, Simon Sipmastrjitte 2 het wijzigen van school naar woning

Betreft: Overig (gmb-2018-221471)

05-07-2018KimswerdMelding Besluit lozen buiten inrichtingen, Kimswerd, Kimswerderlaan 1 het realiseren van een gesloten bodemenergiesysteem

Betreft: Overig (gmb-2018-143466)Navigeer verder:

Plaatsen in deze gemeente Abbega Allingawier Arum Blauwhuis Boazum Bolsward Breezanddijk Britswert Burgwerd Cornwerd Dedgum Deersum Easterein Easterwierrum Exmorra Ferwoude Folsgare Gaast Gaastmeer Gauw Goenga Greonterp Hartwerd Heeg Hemelum Hichtum Hidaard Hieslum Hindeloopen Hinnaard Hommerts Idsegahuizum Idzega Iens IJlst IJpecolsga IJsbrechtum Indijk It Heidenskip Itens Jutrijp Kimswerd Kornwerderzand Koudum Koufurderrige Kubaard Loenga Lollum Longerhouw Lutkewierum Makkum Molkwerum Nijhuizum Nijland Offingawier Oosthem Oppenhuizen Oudega (Wymbritseradiel) Parrega Piaam Pingjum Poppingawier Rauwerd Reahus Rien Sandfirden Scharnegoutum Schettens Schraard Sijbrandaburen Smallebrugge Sneek Stavoren Terzool Tirns Tjalhuizum Tjerkwerd Uitwellingerga Waaksens Warns Westhem Wieuwerd Witmarsum Wolsum Wommels Wons Workum Woudsend Zurich
Terug naarVergunningen gemeente Súdwest-FryslânVergunningen regio SneekVergunningen provincie FrieslandVergunningen Nederland

    Disclamer: De informatie op deze pagina wordt geleverd door het open data project van de Nederlandse overheid. Het doel van dit project is om zoveel mogelijk publieke informatie te ontsluiten. Drimble is afhankelijk voor de correctheid van deze informatie van derde partijen. De informatie op deze pagina kan daarom gedateerd of inmiddels ongeldig zijn. Raadpleeg daarom altijd de lokale overheidsinstantie bij toepassing van de gegevens.

      Gemeenten in de regio Sneek:

      Regio's in de provincie Friesland: