Vergunningen Regio Heerenveen

Per gemeente: Heerenveen Opsterland

informatie alleen over regio heerenveen
Verfijn resultaten

Overzicht publicaties Regio Heerenveen

DatumBetreftOnderwerp
16-01-2021AkkrumVERLENING OMGEVINGSVERGUNNING, GEDEELTELIJK VERANDEREN VAN EEN BEDRIJFSPAND IN EEN (BEDRIJFS)WONING (STRIJDIG GEBRUIK, LEGALISATIE) POLSLEATWEI 8 AKKRUM

Betreft: Omgevingsvergunning (gmb-2021-13499)

16-01-2021HeerenveenVERLENGING BESLISTERMIJN AANVRAAG OMGEVINGSVERGUNNING, VERGROTEN VAN EEN HORECAGELEGENHEID MET EEN SERRE (SEIZOENSGEBONDEN, JAARLIJKS VAN 1 SEPTEMBER TOT 1 APRIL) GEMEENTEPLEIN 59 HEERENVEEN

Betreft: Omgevingsvergunning (gmb-2021-12921)

16-01-2021Gem. HeerenveenAANVRAAG OMGEVINGSVERGUNNING, BOUWEN VAN EEN BIJGEBOUW, ANDRINGASTRJITTE 17 ALDEBOARN

Betreft: Omgevingsvergunning (gmb-2021-13254)

15-01-2021OudehorneONTWERPOMGEVINGSVERGUNNING, VERGROTEN VAN EEN WONING MET EEN WOONGEBOUW TEN BEHOEVE VAN KAMERVERHUUR (VERVANGING SCHUURGEDEELTE), SCHOTERLANDSEWEG 24 EN 24 B TE OUDEHORNE

Betreft: Omgevingsvergunning (stcrt-2021-2169)

15-01-2021OudehorneONTWERPOMGEVINGSVERGUNNING, VERGROTEN VAN EEN WONING MET EEN WOONGEBOUW TEN BEHOEVE VAN KAMERVERHUUR (VERVANGING SCHUURGEDEELTE), SCHOTERLANDSEWEG 24 EN 24 B TE OUDEHORNE

Betreft: Overig (gmb-2021-11806)

14-01-2021Gem. OpsterlandOntwerpbestemmingsplan “Vlaslaan - MFA te Beetsterzwaag” / Beeldkwaliteitsplan MFA de Finne Beetsterzwaag

Betreft: Bestemmingsplan (stcrt-2021-1538)

14-01-2021OudehorneVERLENING OMGEVINGSVERGUNNING, AANLEGGEN VAN EEN POEL IN BONTEBOK, EEN ELZENSINGEL IN OUDEHORNE EN EEN HOUTSINGEL EN KNIPHEG IN MILDAM, BOSPAD NABIJ NUMMER 3 BONTEBOK, 8E WIJK ACHTER NUMMER 8 OUDEHORNE EN SCHOTERLANDSEWEG ACHTER NUMMERS 27, 29, 31 EN 33 MILDAM

Betreft: Omgevingsvergunning (gmb-2021-9875)

14-01-2021HeerenveenAANVRAAG OMGEVINGSVERGUNNING, BOUWEN VAN 2 APPARTEMENTSGEBOUWEN (17 WONINGEN, BERGINGEN EN EEN TOEGANGSPARTIJ) (VERVANGING VAN EEN JONGERENCENTRUM), HOEK KERKSTRAAT – NIEUWSTRAAT (ZUIDZIJDE) HEERENVEEN

Betreft: Omgevingsvergunning (gmb-2021-9978)

13-01-2021AkkrumAANVRAAG OMGEVINGSVERGUNNING, BOUWEN VAN EEN OVERKAPPING, MEINESLEATWEI 6 AKKRUM

Betreft: Omgevingsvergunning (gmb-2021-8750)

13-01-2021AkkrumAANVRAAG OMGEVINGSVERGUNNING, VERANDEREN VAN DE GEVEL VAN EEN WINKEL (WIJZIGING OP EEN VERLEENDE VERGUNNING), HEECHEIN 58 AKKRUM

Betreft: Omgevingsvergunning (gmb-2021-9783)

13-01-2021HeerenveenAANVRAAG OMGEVINGSVERGUNNING, WIJZIGEN VAN DE GEVEL VAN EEN HORECAGELEGENHEID, DRACHT 142 HEERENVEEN

Betreft: Omgevingsvergunning (gmb-2021-9785)

13-01-2021HeerenveenAANVRAAG OMGEVINGSVERGUNNING, TIJDELIJK GEBRUIK OPENBARE RUIMTE, DRACHT VOOR NUMMER 142 HEERENVEEN

Betreft: Omgevingsvergunning (gmb-2021-9784)

13-01-2021Gem. HeerenveenBeleidsregel handhaving helingbestrijding

Betreft: Verordeningen en reglementen (gmb-2021-9694)

13-01-2021AkkrumAANVRAAG OMGEVINGSVERGUNNING, PLAATSEN VAN EEN DAKKAPEL, SUSTER V.D. VEGTSTRJITTE 76 AKKRUM

Betreft: Omgevingsvergunning (gmb-2021-9782)

13-01-2021Gem. OpsterlandSubsidieregeling compensatie onroerende-zaakbelastingen Opsterland 2020

Betreft: Verordeningen en reglementen (gmb-2021-8464)

    Gemeenten in de regio Regio Heerenveen:

    Regio's in de provincie :

      Disclamer: De informatie op deze pagina wordt geleverd door het open data project van de Nederlandse overheid. Het doel van dit project is om zoveel mogelijk publieke informatie te ontsluiten. Drimble is afhankelijk voor de correctheid van deze informatie van derde partijen. De informatie op deze pagina kan daarom gedateerd of inmiddels ongeldig zijn. Raadpleeg daarom altijd de lokale overheidsinstantie bij toepassing van de gegevens.