Drimble

Vergunningen Boazum (Bozum)

De laatste aangevraagde en afgegeven vergunningen in Boazum, met tevens andere bekendmakingen en regelgeving door de gemeente.

informatie alleen over boazum

Overzicht recente vergunningen en regelgeving in Boazum

De meeste overheidsinstanties publiceren regelgeving en vergunningen in een speciale databank. Deze data neemt Drimble over, zodat wij deze hier eenvoudig aan u kunnen aanbieden. Onderstaande vergunningen en publicaties zijn speciaal gemarkeerd op de plaats Boazum door de betreffende overheidsinstantie. In dit overzicht staan niet standaard berichten die betrekking hebben op de gemeente Súdwest-Fryslân of het lokale waterschap die geen speciale plaatsmarkering hebben gekregen. Deze kun je wel apart aan- of uitzetten. Het kan zijn dat deze publicaties niet relevant zijn voor de plaats Boazum.
Verfijn resultaten

Vergunningen Boazum (Bozum)

DatumBetreftOnderwerp
18-07-2019BoazumVerdaging beslissing aanvraag omgevingsvergunning, Boazum (Bozum), Tsjerkebuorren 1 het plaatsen van een urnenmuur

Betreft: Omgevingsvergunning (gmb-2019-177528)

13-06-2019BoazumIngekomen aanvraag, Boazum (Bozum), De Havens 23 het aanbouwen van een tuinberging

Betreft: Overig (gmb-2019-144593)

13-06-2019BoazumVergunningsvrije aanvraag omgevingsvergunning, Boazum (Bozum), De Havens 23het aanbouwen van een tuinberging

Betreft: Omgevingsvergunning (gmb-2019-144745)

13-06-2019BoazumIngekomen aanvraag, Boazum (Bozum), Tsjerkebuorren 1 het plaatsen van een urnenmuur

Betreft: Overig (gmb-2019-144883)

17-01-2019BoazumVerleende omgevingsvergunning regulier, Boazum (Bozum), De Trochsnijing 6 het doorvoeren van diverse wijzigingen

Betreft: Omgevingsvergunning (gmb-2019-11996)

20-12-2018BoazumIngekomen aanvraag, Boazum (Bozum), De Trochsnijing 6het installeren van een filterinstallatie in de schoopeerhal

Betreft: Overig (gmb-2018-273643)

22-11-2018BoazumIngekomen aanvraag, Boazum (Bozum), De Trochsnijing 6 het uitbreiden van het bedrijfspand in strijd met het bestemmingsplan

Betreft: Bestemmingsplan (gmb-2018-249792)

22-11-2018BoazumVerleende omgevingsvergunning regulier, Boazum (Bozum), De Trochsnijing 6 het uitbreiden van het bedrijfspand in strijd met het bestemmingsplan

Betreft: Bestemmingsplan (gmb-2018-249939)

02-08-2018BoazumMelding Besluit lozen buiten inrichtingen, Boazum (Bozum), It Oerd 19 het realiseren van een gesloten bodemenergiesysteem

Betreft: Overig (gmb-2018-167184)

03-05-2018BoazumIngekomen aanvraag, Boazum (Bozum), Singel 2 het verbouwen van de boerderij

Betreft: Overig (gmb-2018-93660)

25-01-2018BoazumIngekomen aanvraag, Boazum (Bozum), Suderdyk 4 het wijzigen van de voor- en zijgevel

Betreft: Overig (gmb-2018-16877)

29-11-2017BoazumAanvraag omgevingsvergunning: Singel, Boazum (Bozum)

Betreft: Omgevingsvergunning

29-11-2017Gem. LittenseradielAanvraag omgevingsvergunning: Plan Oan 'e Feart, Boazum (Bozum)

Betreft: Omgevingsvergunning

16-10-2017BoazumLeegstandsvergunning: Dokter Miedemastrjitte 14, Boazum (Bozum)

Betreft: Apv vergunning

03-10-2017Gem. LittenseradielVerleende vergunning: Nacht fan Boazum (Bozum)

Betreft: Apv vergunningNavigeer verder:

Plaatsen in deze gemeente Abbega Allingawier Arum Blauwhuis Boazum Bolsward Breezanddijk Britswert Burgwerd Cornwerd Dedgum Deersum Easterein Easterwierrum Exmorra Ferwoude Folsgare Gaast Gaastmeer Gauw Goenga Greonterp Hartwerd Heeg Hemelum Hichtum Hidaard Hieslum Hindeloopen Hinnaard Hommerts Idsegahuizum Idzega Iens IJlst IJpecolsga IJsbrechtum Indijk It Heidenskip Itens Jutrijp Kimswerd Kornwerderzand Koudum Koufurderrige Kubaard Loenga Lollum Longerhouw Lutkewierum Makkum Molkwerum Nijhuizum Nijland Offingawier Oosthem Oppenhuizen Oudega (Wymbritseradiel) Parrega Piaam Pingjum Poppingawier Rauwerd Reahus Rien Sandfirden Scharnegoutum Schettens Schraard Sijbrandaburen Smallebrugge Sneek Stavoren Terzool Tirns Tjalhuizum Tjerkwerd Uitwellingerga Waaksens Warns Westhem Wieuwerd Witmarsum Wolsum Wommels Wons Workum Woudsend Zurich
Terug naarVergunningen gemeente Súdwest-FryslânVergunningen regio SneekVergunningen provincie FrieslandVergunningen Nederland

    Disclamer: De informatie op deze pagina wordt geleverd door het open data project van de Nederlandse overheid. Het doel van dit project is om zoveel mogelijk publieke informatie te ontsluiten. Drimble is afhankelijk voor de correctheid van deze informatie van derde partijen. De informatie op deze pagina kan daarom gedateerd of inmiddels ongeldig zijn. Raadpleeg daarom altijd de lokale overheidsinstantie bij toepassing van de gegevens.

      Gemeenten in de regio Sneek:

      Regio's in de provincie Friesland: