Vergunningen Hemelum

De laatste aangevraagde en afgegeven vergunningen in Hemelum, met tevens andere bekendmakingen en regelgeving door de gemeente.

informatie alleen over hemelum
Plaatsen in deze gemeente Abbega Allingawier Arum Blauwhuis Boazum Bolsward Breezanddijk Britswert Burgwerd Cornwerd Dedgum Deersum Easterein Easterwierrum Exmorra Ferwoude Folsgare Gaast Gaastmeer Gauw Goenga Greonterp Hartwerd Heeg Hemelum Hichtum Hidaard Hieslum Hindeloopen Hinnaard Hommerts Idsegahuizum Idzega Iens IJlst IJpecolsga IJsbrechtum Indijk It Heidenskip Itens Jutrijp Kimswerd Kornwerderzand Koudum Koufurderrige Kubaard Loenga Lollum Longerhouw Lutkewierum Makkum Molkwerum Nijhuizum Nijland Offingawier Oosthem Oppenhuizen Oudega (Wymbritseradiel) Parrega Piaam Pingjum Poppingawier Rauwerd Reahus Rien Sandfirden Scharnegoutum Schettens Schraard Sijbrandaburen Smallebrugge Sneek Stavoren Terzool Tirns Tjalhuizum Tjerkwerd Uitwellingerga Waaksens Warns Westhem Wieuwerd Witmarsum Wolsum Wommels Wons Workum Woudsend Zurich
Terug naar112 gemeente Súdwest-Fryslân112 regio Sneek112 provincie Friesland112 Nederland

Overzicht recente vergunningen en regelgeving in Hemelum

De meeste overheidsinstanties publiceren regelgeving en vergunningen in een speciale databank. Deze data neemt Drimble over, zodat wij deze hier eenvoudig aan u kunnen aanbieden. Onderstaande vergunningen en publicaties zijn speciaal gemarkeerd op de plaats Hemelum door de betreffende overheidsinstantie. In dit overzicht staan niet standaard berichten die betrekking hebben op de gemeente Súdwest-Fryslân of het lokale waterschap die geen speciale plaatsmarkering hebben gekregen. Deze kun je wel apart aan- of uitzetten. Het kan zijn dat deze publicaties niet relevant zijn voor de plaats Hemelum.
Verfijn resultaten

Vergunningen Hemelum

DatumBetreftOnderwerp
06-01-2022HemelumVerleende omgevingsvergunning regulier, Hemelum, Mientwei 7 het bouwen van een overkapping

Betreft: Bouwvergunning (gmb-2022-1935)

09-12-2021HemelumIngekomen aanvraag, Hemelum, Mientwei 7het bouwen van een overkapping

Betreft: Bouwvergunning (gmb-2021-445329)

11-11-2021HemelumMelding Activiteitenbesluit, Hemelum, De Soal 10 het gedeeltelijk veranderen van het bedrijfsgedeelte

Betreft: Meldingen (gmb-2021-400666)

21-10-2021HemelumBuiten behandeling laten aanvraag omgevingsvergunning, Hemelum, Nicolaaswei 5het plaatsen van een schutting (datum verzending brief / besluit: 14-10-2021)

Betreft: Bouwvergunning (gmb-2021-366531)

30-09-2021HemelumBuiten behandeling laten aanvraag omgevingsvergunning, Hemelum, Mientwei 7het bouwen van een overkapping (legalisatie)

Betreft: Bouwvergunning (gmb-2021-336069)

16-09-2021HemelumVerdaging beslissing aanvraag omgevingsvergunning, Hemelum, Morrapaed 25 het verbouwen/ uitbreiden van de recreatiewoning

Betreft: Bouwvergunning (gmb-2021-312396)

16-09-2021HemelumVerleende omgevingsvergunning regulier, Hemelum, Morrapaed 25het verbouwen/ uitbreiden van de recreatiewoning

Betreft: Bouwvergunning (gmb-2021-314407)

09-09-2021HemelumVerdaging beslissing aanvraag omgevingsvergunning, Hemelum, Mientwei 7 het bouwen van een overkapping (legalisatie)

Betreft: Bouwvergunning (gmb-2021-299001)

02-09-2021HemelumVerleende omgevingsvergunning regulier, Verleende omgevingsvergunning regulier, Hemelum, Hegewei 42 het vervangen en vergroten van de bestaande berging in strijd met het bestemmingsplan (verleend na beslissing op bezwaar)

Betreft: Bouwvergunning (gmb-2021-292777)

26-08-2021HemelumVerleende omgevingsvergunning regulier, Hemelum, De Soal 10 het vervangen van bijgebouw en werkruimte bedrijf

Betreft: Bouwvergunning (gmb-2021-289597)

24-08-2021HemelumGecoördineerd besluit niet vaststellen bestemmingsplan en weigering omgevingsvergunning uitgebreide procedure, Hemelum, De Soal 4

Betreft: Bouwvergunning (gmb-2021-286726)

12-08-2021HemelumIngetrokken aanvraag omgevingsvergunning, Hemelum, Nijbuorren 3 het realiseren van 2 zgn hooibergen

Betreft: Bouwvergunning (gmb-2021-267856)

05-08-2021HemelumVerdaging beslissing aanvraag omgevingsvergunning, Hemelum, Nicolaaswei 5 het plaatsen van een schutting

Betreft: Bouwvergunning (gmb-2021-258588)

22-07-2021HemelumMelding Activiteitenbesluit, Hemelum, Mientwei 7 het oprichten van een overkapping voor stalling materieel

Betreft: Overig (gmb-2021-239576)

22-07-2021HemelumIngekomen aanvraag, Hemelum, Morrapaed 25 het verbouwen/ uitbreiden van de recreatiewoning

Betreft: Bouwvergunning (gmb-2021-239974)Navigeer verder:

Plaatsen in deze gemeente Abbega Allingawier Arum Blauwhuis Boazum Bolsward Breezanddijk Britswert Burgwerd Cornwerd Dedgum Deersum Easterein Easterwierrum Exmorra Ferwoude Folsgare Gaast Gaastmeer Gauw Goenga Greonterp Hartwerd Heeg Hemelum Hichtum Hidaard Hieslum Hindeloopen Hinnaard Hommerts Idsegahuizum Idzega Iens IJlst IJpecolsga IJsbrechtum Indijk It Heidenskip Itens Jutrijp Kimswerd Kornwerderzand Koudum Koufurderrige Kubaard Loenga Lollum Longerhouw Lutkewierum Makkum Molkwerum Nijhuizum Nijland Offingawier Oosthem Oppenhuizen Oudega (Wymbritseradiel) Parrega Piaam Pingjum Poppingawier Rauwerd Reahus Rien Sandfirden Scharnegoutum Schettens Schraard Sijbrandaburen Smallebrugge Sneek Stavoren Terzool Tirns Tjalhuizum Tjerkwerd Uitwellingerga Waaksens Warns Westhem Wieuwerd Witmarsum Wolsum Wommels Wons Workum Woudsend Zurich
Terug naarVergunningen gemeente Súdwest-FryslânVergunningen regio SneekVergunningen provincie FrieslandVergunningen Nederland

    Disclamer: De informatie op deze pagina wordt geleverd door het open data project van de Nederlandse overheid. Het doel van dit project is om zoveel mogelijk publieke informatie te ontsluiten. Drimble is afhankelijk voor de correctheid van deze informatie van derde partijen. De informatie op deze pagina kan daarom gedateerd of inmiddels ongeldig zijn. Raadpleeg daarom altijd de lokale overheidsinstantie bij toepassing van de gegevens.

      Gemeenten in de regio Sneek:

      Regio's in de provincie Friesland: