Drimble

Vergunningen Gaast

De laatste aangevraagde en afgegeven vergunningen in Gaast, met tevens andere bekendmakingen en regelgeving door de gemeente.

informatie alleen over gaast

Overzicht recente vergunningen en regelgeving in Gaast

De meeste overheidsinstanties publiceren regelgeving en vergunningen in een speciale databank. Deze data neemt Drimble over, zodat wij deze hier eenvoudig aan u kunnen aanbieden. Onderstaande vergunningen en publicaties zijn speciaal gemarkeerd op de plaats Gaast door de betreffende overheidsinstantie. In dit overzicht staan niet standaard berichten die betrekking hebben op de gemeente Súdwest-Fryslân of het lokale waterschap die geen speciale plaatsmarkering hebben gekregen. Deze kun je wel apart aan- of uitzetten. Het kan zijn dat deze publicaties niet relevant zijn voor de plaats Gaast.
Verfijn resultaten

Vergunningen Gaast

DatumBetreftOnderwerp
08-08-2019GaastVerleende omgevingsvergunning regulier, Gaast, Boerestreek 29 het bouwen van een woning

Betreft: Omgevingsvergunning (gmb-2019-198222)

04-07-2019GaastIngekomen aanvraag, Gaast, Boerestreek 29 het bouwen van een woning

Betreft: Overig (gmb-2019-165204)

25-04-2019GaastVerleende omgevingsvergunning regulier, Gaast, Boerestreek 37 het aanleggen van een uitrit met dam

Betreft: Omgevingsvergunning (gmb-2019-99656)

14-03-2019GaastIngekomen aanvraag, Gaast, Boerestreek 37 het aanleggen van een uitrit met dam

Betreft: Overig (gmb-2019-60564)

15-11-2018GaastVerleende omgevingsvergunning regulier, Gaast, Meerweg 1 het wijzigen van de bestemming naar maatschappelijke zorg

Betreft: Omgevingsvergunning (gmb-2018-243596)

18-10-2018GaastIngekomen aanvraag, Gaast, Meerweg 1 het wijzigen van de bestemming naar maatschappelijke zorg

Betreft: Overig (gmb-2018-221412)

16-08-2018GaastVerleende omgevingsvergunning regulier, Gaast, Boerestreek 17 het bouwen van een loods

Betreft: Omgevingsvergunning (gmb-2018-177396)

05-07-2018GaastVerdaging beslissing aanvraag omgevingsvergunning, Gaast, Boerestreek 17 het bouwen van een loods

Betreft: Omgevingsvergunning (gmb-2018-143386)

24-05-2018GaastIngekomen aanvraag, Gaast, Boerestreek 17 het bouwen van een loods

Betreft: Overig (gmb-2018-108498)

13-07-2017GaastMelding Besluit lozen buiten inrichtingen, Gaast, Meerweg 1 het oprichten van een gesloten bodemenergiesysteem

Betreft: Overig (gmb-2017-119088)

29-06-2017GaastVerleende omgevingsvergunning regulier, Gaast, Meerweg 1 het vervangen van de kozijnen en de dakgoot (legalisatie)

Betreft: Omgevingsvergunning (gmb-2017-110381)

11-05-2017GaastVerdaging beslissing aanvraag omgevingsvergunning, Gaast, Meerweg 1 het vervangen van de kozijnen en de dakgoot

Betreft: Omgevingsvergunning (gmb-2017-77689)

02-03-2017GaastIngekomen aanvraag, Gaast, Meerweg 1 het vervangen van de kozijnen

Betreft: Overig (gmb-2017-32731)

10-02-2017GaastIngekomen aanvraag, Gaast, Meerweg 1 het realiseren van een woonbestemming in strijd met ruimtelijke ordening

Betreft: Overig (gmb-2017-20124)

10-05-2016GaastDe gemeente De Fryske Marren (De Friese Meren) Besluit Vergunning Natuurbeschermingswet 1998Navigeer verder:

Plaatsen in deze gemeente Abbega Allingawier Arum Blauwhuis Boazum Bolsward Breezanddijk Britswert Burgwerd Cornwerd Dedgum Deersum Easterein Easterwierrum Exmorra Ferwoude Folsgare Gaast Gaastmeer Gauw Goenga Greonterp Hartwerd Heeg Hemelum Hichtum Hidaard Hieslum Hindeloopen Hinnaard Hommerts Idsegahuizum Idzega Iens IJlst IJpecolsga IJsbrechtum Indijk It Heidenskip Itens Jutrijp Kimswerd Kornwerderzand Koudum Koufurderrige Kubaard Loenga Lollum Longerhouw Lutkewierum Makkum Molkwerum Nijhuizum Nijland Offingawier Oosthem Oppenhuizen Oudega (Wymbritseradiel) Parrega Piaam Pingjum Poppingawier Rauwerd Reahus Rien Sandfirden Scharnegoutum Schettens Schraard Sijbrandaburen Smallebrugge Sneek Stavoren Terzool Tirns Tjalhuizum Tjerkwerd Uitwellingerga Waaksens Warns Westhem Wieuwerd Witmarsum Wolsum Wommels Wons Workum Woudsend Zurich
Terug naarVergunningen gemeente Súdwest-FryslânVergunningen regio SneekVergunningen provincie FrieslandVergunningen Nederland

    Disclamer: De informatie op deze pagina wordt geleverd door het open data project van de Nederlandse overheid. Het doel van dit project is om zoveel mogelijk publieke informatie te ontsluiten. Drimble is afhankelijk voor de correctheid van deze informatie van derde partijen. De informatie op deze pagina kan daarom gedateerd of inmiddels ongeldig zijn. Raadpleeg daarom altijd de lokale overheidsinstantie bij toepassing van de gegevens.

      Gemeenten in de regio Sneek:

      Regio's in de provincie Friesland: