Drimble

Overlijdensberichten in Gemeente Súdwest-Fryslân (Zuidwest-Friesland)

Een lijst van overlijdensberichten in de Gemeente Súdwest-Fryslân. Het betreft de overlijdensadvertenties die geplaatst zijn in de regionale en landelijke media.

informatie alleen over gemeente sudwest-fryslan

Overlijdensberichten in de gemeente Súdwest-Fryslân

Op deze pagina treft u een lijst met familieberichten aan. Deze berichten zijn tot op heden enkel de overlijdensberichten. Deze berichten worden u aangeboden in samenwerking met Mensenlinq. De onderstaande overlijdensberichten hebben in een regionale krant gestaan. Na het klikken op een naam treft u niet alleen het bericht aan zoals deze in de krant is geplaatst, maar bestaat in veel gevallen ook de mogelijkheid om een condoleance te schrijven.

Overlijdensberichten in Gemeente Súdwest-Fryslân (Zuidwest-Friesland)

DatumNaam
10 okt 2019

Sietske Marie Schilstra-Ruiter

21 augustus 1939 (Nij Beets) - 10 oktober 2019 (Bolsward)

Bericht gepubliceerd op 12 oktober 2019 in Friesch Dagblad, Leeuwarder Courant
10 okt 2019

Hendrikus Steven Teerenstra

29 januari 1937 (Terkaple) - 10 oktober 2019 (Sneek)

Bericht gepubliceerd op 12 oktober 2019 in Leeuwarder Courant
8 okt 2019

Nicolaas Dijkstra

14 mei 1935 (Teroele) - 8 oktober 2019 (Sneek)

Bericht gepubliceerd op 10 oktober 2019 in Friesch Dagblad, Leeuwarder Courant
8 okt 2019

Bram (Abraham) Ringnalda

20 april 1929 (Woudsend) - 8 oktober 2019 (Woudsend)

Bericht gepubliceerd op 11 oktober 2019 in Friesch Dagblad, Leeuwarder Courant
6 okt 2019

Neeltje Visser-de Groot

20 januari 1937 (Marken) - 6 oktober 2019 (Workum)

Bericht gepubliceerd op 9 oktober 2019 in Leeuwarder Courant
5 okt 2019

Rika (Hendrika) Bruins

20 november 1941 (Wormerveer) - 5 oktober 2019 (Bolsward)

Bericht gepubliceerd op 8 oktober 2019 in Leeuwarder Courant
5 okt 2019

Beppie Rooda-de Wit

5 april 1936 (Bolsward) - 5 oktober 2019 (Sneek)

Bericht gepubliceerd op 8 oktober 2019 in Leeuwarder Courant
4 okt 2019

Trijntje de Boer-de Jong

22 december 1949 (Sneek) - 4 oktober 2019 (Sneek)

Bericht gepubliceerd op 7 oktober 2019 in Friesch Dagblad, Leeuwarder Courant
3 okt 2019

Coba (Koopje) Doedel-Ferdinands

20 februari 1936 (Sint Nicolaasga) - 3 oktober 2019 (Idsegahuizum)

Bericht gepubliceerd op 5 oktober 2019 in Leeuwarder Courant
3 okt 2019

Aukje Heeres-Poelstra

27 september 1948 (Schalsum) - 3 oktober 2019 (Witmarsum)

Bericht gepubliceerd op 5 oktober 2019 in Leeuwarder Courant
2 okt 2019

Reinskje van Beem-de Boer

12 december 1922 (Baaium) - 2 oktober 2019 (Wommels)

Bericht gepubliceerd op 5 oktober 2019 in Friesch Dagblad, Leeuwarder Courant
2 okt 2019

Boukje van Dijk-Epema

13 augustus 1937 (Tsienzerbuorren) - 2 oktober 2019 (Boazum)

Bericht gepubliceerd op 5 oktober 2019 in Leeuwarder Courant
2 okt 2019

Grietje Pietje Terwisscha van Scheltinga-Talsma

4 september 1940 (Raerd) - 2 oktober 2019 (Wommels)

Bericht gepubliceerd op 5 oktober 2019 in Friesch Dagblad, Leeuwarder Courant
28 sep 2019

Harmen Bethlehem

18 september 1943 (Drachtstercompagnie) - 28 september 2019 (Witmarsum)

Bericht gepubliceerd op 1 oktober 2019 in Leeuwarder Courant
28 sep 2019

Luitzen Bijlsma

5 juni 1933 (Drylts) - 28 september 2019 (Sneek)

Bericht gepubliceerd op 2 oktober 2019 in Leeuwarder Courant

Navigeer verder:

Per plaats in deze gemeente Abbega Allingawier Arum Blauwhuis Boazum Bolsward Breezanddijk Britswert Burgwerd Cornwerd Dedgum Deersum Easterein Easterwierrum Exmorra Ferwoude Folsgare Gaast Gaastmeer Gauw Goenga Greonterp Hartwerd Heeg Hemelum Hichtum Hidaard Hieslum Hindeloopen Hinnaard Hommerts Idsegahuizum Idzega Iens IJlst IJpecolsga IJsbrechtum Indijk It Heidenskip Itens Jutrijp Kimswerd Kornwerderzand Koudum Koufurderrige Kubaard Loenga Lollum Longerhouw Lutkewierum Makkum Molkwerum Nijhuizum Nijland Offingawier Oosthem Oppenhuizen Oudega (Wymbritseradiel) Parrega Piaam Pingjum Poppingawier Rauwerd Reahus Rien Sandfirden Scharnegoutum Schettens Schraard Sijbrandaburen Smallebrugge Sneek Stavoren Terzool Tirns Tjalhuizum Tjerkwerd Uitwellingerga Waaksens Warns Westhem Wieuwerd Witmarsum Wolsum Wommels Wons Workum Woudsend Zurich
Terug naarOverlijdensberichten regio SneekOverlijdensberichten provincie Friesland

Gemeenten in de regio Sneek:

Regio's in de provincie Friesland: