Drimble

Vergunningen Idzega

De laatste aangevraagde en afgegeven vergunningen in Idzega, met tevens andere bekendmakingen en regelgeving door de gemeente.

informatie alleen over idzega

Overzicht recente vergunningen en regelgeving in Idzega

De meeste overheidsinstanties publiceren regelgeving en vergunningen in een speciale databank. Deze data neemt Drimble over, zodat wij deze hier eenvoudig aan u kunnen aanbieden. Onderstaande vergunningen en publicaties zijn speciaal gemarkeerd op de plaats Idzega door de betreffende overheidsinstantie. In dit overzicht staan niet standaard berichten die betrekking hebben op de gemeente Súdwest-Fryslân of het lokale waterschap die geen speciale plaatsmarkering hebben gekregen. Deze kun je wel apart aan- of uitzetten. Het kan zijn dat deze publicaties niet relevant zijn voor de plaats Idzega.
Verfijn resultaten

Vergunningen Idzega

DatumBetreftOnderwerp
27-06-2019IdzegaVerleende omgevingsvergunning regulier, Idzega, Klokhúsdyk 7 het renoveren en uitbreiden van de ligboxenstal

Betreft: Omgevingsvergunning (gmb-2019-158963)

13-06-2019IdzegaVerdaging beslissing aanvraag omgevingsvergunning, Idzega, Klokhúsdyk 7 het renoveren en uitbreiden van de ligboxenstal

Betreft: Omgevingsvergunning (gmb-2019-144411)

09-05-2019IdzegaMelding Activiteitenbesluit, Idzega, Klokhúsdyk 7 het renoveren en uitbreiden van de ligboxenstal

Betreft: Overig (gmb-2019-112413)

11-04-2019IdzegaIngekomen aanvraag, Idzega, Klokhúsdyk 7 het renoveren ven uitbreiden van de ligboxenstal

Betreft: Overig (gmb-2019-87522)

21-02-2019IdzegaMelding Activiteitenbesluit, Idzega, Klokhúsdyk 7 het plaatsen van een mestzak

Betreft: Overig (gmb-2019-41011)

14-02-2019IdzegaIngetrokken aanvraag omgevingsvergunning, Idzega, Klokhúsdyk 7het plaatsen van een mestzak

Betreft: Omgevingsvergunning (gmb-2019-34178)

17-01-2019IdzegaIngekomen aanvraag, Idzega, Klokhúsdyk 7 het plaatsen van een mestzak

Betreft: Overig (gmb-2019-11936)

26-04-2018IdzegaVergunningsvrije aanvraag omgevingsvergunning, Idzega, Klokhúsdyk 3 het bouwen van een sleufsilo

Betreft: Omgevingsvergunning (gmb-2018-88793)

15-03-2018IdzegaVerleende omgevingsvergunning regulier, Idzega, Klokhúsdyk 7 het starten van een kleinschalige zorgboerderij met dagbesteding (100 m2) in strijd met het bestemmingsplan

Betreft: Bestemmingsplan (gmb-2018-54029)

19-10-2017IdzegaMelding Activiteitenbesluit,Idzega, Klokhusdyk 7 het veranderen van de dieraantallen op het perceel plaatselijk bekend

Betreft: Overig (gmb-2017-182795)

08-07-2015IdzegaVerdaging beslissing aanvraag omgevingsvergunning, Idzega, Klokhusdyk 7

Betreft: Verordeningen en reglementen (gmb-2015-61656)

25-06-2014Gem. Zuidwest-FrieslandWelstandsagenda 23 juni 2014

Betreft: Mededelingen

25-06-2014Waterschap Wetterskip FrijslanUitnodiging 2e Informatiebijeenkomst Oever- en kadeproject Griene Dyk De Potten Potskar, fase 2

Betreft: Overig (wsb-2014-3987)

23-06-2014Waterschap Wetterskip FrijslanBekendmaking `Regeling voor de benoeming van de bestuursleden in de categorie Natuurterreinen van het waterschapsbestuur door het Bestuur van het Bosschap` en van de `Regeling benoeming bestuurs

Betreft: Overig (wsb-2014-3954)

23-06-2014Waterschap Wetterskip FrijslanBekendmaking vergadering algemeen bestuur van Wetterskip Fryslân d.d. 1 juli 2014

Betreft: Overig (wsb-2014-3951)Navigeer verder:

Plaatsen in deze gemeente Abbega Allingawier Arum Blauwhuis Boazum Bolsward Breezanddijk Britswert Burgwerd Cornwerd Dedgum Deersum Easterein Easterwierrum Exmorra Ferwoude Folsgare Gaast Gaastmeer Gauw Goenga Greonterp Hartwerd Heeg Hemelum Hichtum Hidaard Hieslum Hindeloopen Hinnaard Hommerts Idsegahuizum Idzega Iens IJlst IJpecolsga IJsbrechtum Indijk It Heidenskip Itens Jutrijp Kimswerd Kornwerderzand Koudum Koufurderrige Kubaard Loenga Lollum Longerhouw Lutkewierum Makkum Molkwerum Nijhuizum Nijland Offingawier Oosthem Oppenhuizen Oudega (Wymbritseradiel) Parrega Piaam Pingjum Poppingawier Rauwerd Reahus Rien Sandfirden Scharnegoutum Schettens Schraard Sijbrandaburen Smallebrugge Sneek Stavoren Terzool Tirns Tjalhuizum Tjerkwerd Uitwellingerga Waaksens Warns Westhem Wieuwerd Witmarsum Wolsum Wommels Wons Workum Woudsend Zurich
Terug naarVergunningen gemeente Súdwest-FryslânVergunningen regio SneekVergunningen provincie FrieslandVergunningen Nederland

    Disclamer: De informatie op deze pagina wordt geleverd door het open data project van de Nederlandse overheid. Het doel van dit project is om zoveel mogelijk publieke informatie te ontsluiten. Drimble is afhankelijk voor de correctheid van deze informatie van derde partijen. De informatie op deze pagina kan daarom gedateerd of inmiddels ongeldig zijn. Raadpleeg daarom altijd de lokale overheidsinstantie bij toepassing van de gegevens.

      Gemeenten in de regio Sneek:

      Regio's in de provincie Friesland: