Vergunningen Nijhuizum

De laatste aangevraagde en afgegeven vergunningen in Nijhuizum, met tevens andere bekendmakingen en regelgeving door de gemeente.

informatie alleen over nijhuizum

Overzicht recente vergunningen en regelgeving in Nijhuizum

De meeste overheidsinstanties publiceren regelgeving en vergunningen in een speciale databank. Deze data neemt Drimble over, zodat wij deze hier eenvoudig aan u kunnen aanbieden. Onderstaande vergunningen en publicaties zijn speciaal gemarkeerd op de plaats Nijhuizum door de betreffende overheidsinstantie. In dit overzicht staan niet standaard berichten die betrekking hebben op de gemeente Súdwest-Fryslân of het lokale waterschap die geen speciale plaatsmarkering hebben gekregen. Deze kun je wel apart aan- of uitzetten. Het kan zijn dat deze publicaties niet relevant zijn voor de plaats Nijhuizum.
Verfijn resultaten

Vergunningen Nijhuizum

DatumBetreftOnderwerp
09-01-2020NijhuizumVerleende omgevingsvergunning regulier, Nijhuizum, Nummer 5 het verplaatsen van een sloot

Betreft: Omgevingsvergunning (gmb-2020-5543)

02-01-2020NijhuizumVerdaging beslissing aanvraag omgevingsvergunning, Nijhuizum, Nummer 5 het verplaatsen van een sloot

Betreft: Omgevingsvergunning (gmb-2020-1046)

21-11-2019NijhuizumIngekomen aanvraag, Nijhuizum, Nummer 5 het verplaatsen van een sloot

Betreft: Overig (gmb-2019-282479)

08-08-2019NijhuizumVerleende omgevingsvergunning regulier, Nijhuizum, Nummer 19 het uitbreiden van een werktuigenberging

Betreft: Omgevingsvergunning (gmb-2019-198224)

08-08-2019NijhuizumOntwerp-omgevingsvergunning uitgebreide procedure, Nijhuizum, Nummer 9 het vergroten van de groepsaccommodatie, realiseren van 2 appartementen en een kantoor in strijd met het bestemmingsplan

Betreft: Bestemmingsplan (gmb-2019-198066)

08-08-2019NijhuizumMelding Activiteitenbesluit, Nijhuizum, Nummer 19 het aanbouwen van twee spantvakken bij de bestaande werktuigenberging

Betreft: Overig (gmb-2019-198072)

01-08-2019NijhuizumMelding Activiteitenbesluit, Nijhuizum, Nummer 9 het realiseren van een tweede groepsaccommodatie

Betreft: Overig (gmb-2019-192414)

04-07-2019NijhuizumIngekomen aanvraag, Nijhuizum, Nummer 19 het uitbreiden van een werktuigenberging

Betreft: Overig (gmb-2019-165216)

25-04-2019NijhuizumIngekomen aanvraag, Nijhuizum, Nummer 9 het vergroten van de groepsaccommodatie

Betreft: Overig (gmb-2019-99594)

04-10-2018NijhuizumVerleende omgevingsvergunning regulier, Nijhuizum, nabij Nummer 1 het aanleggen van een inrit

Betreft: Omgevingsvergunning (gmb-2018-210428)

05-07-2018NijhuizumIngekomen aanvraag, Nijhuizum, Nummer 1 het aanleggen van een inrit

Betreft: Overig (gmb-2018-143499)

15-03-2018NijhuizumVerleende omgevingsvergunning regulier, Nijhuizum, Nummer 9 het realiseren van een overkapping in strijd met het bestemmingsplan

Betreft: Bestemmingsplan (gmb-2018-54209)

15-03-2018NijhuizumVerleende omgevingsvergunning regulier, Nijhuizum, Nummer 9 het vervangen van de dakbedekking van de boerderij

Betreft: Omgevingsvergunning (gmb-2018-54206)

01-02-2018NijhuizumIngekomen aanvraag, Nijhuizum, Nummer 9het vervangen van de dakbedekking van de boerderij

Betreft: Overig (gmb-2018-20410)

28-09-2017NijhuizumVerleende omgevingsvergunning regulier, Nijhuizum, Nummer 9 het realiseren van een kap op de garage in strijd met het bestemmingsplan

Betreft: Bestemmingsplan (gmb-2017-168739)



Navigeer verder:

Plaatsen in deze gemeente Abbega Allingawier Arum Blauwhuis Boazum Bolsward Breezanddijk Britswert Burgwerd Cornwerd Dedgum Deersum Easterein Easterwierrum Exmorra Ferwoude Folsgare Gaast Gaastmeer Gauw Goenga Greonterp Hartwerd Heeg Hemelum Hichtum Hidaard Hieslum Hindeloopen Hinnaard Hommerts Idsegahuizum Idzega Iens IJlst IJpecolsga IJsbrechtum Indijk It Heidenskip Itens Jutrijp Kimswerd Kornwerderzand Koudum Koufurderrige Kubaard Loenga Lollum Longerhouw Lutkewierum Makkum Molkwerum Nijhuizum Nijland Offingawier Oosthem Oppenhuizen Oudega (Wymbritseradiel) Parrega Piaam Pingjum Poppingawier Rauwerd Reahus Rien Sandfirden Scharnegoutum Schettens Schraard Sijbrandaburen Smallebrugge Sneek Stavoren Terzool Tirns Tjalhuizum Tjerkwerd Uitwellingerga Waaksens Warns Westhem Wieuwerd Witmarsum Wolsum Wommels Wons Workum Woudsend Zurich
Terug naarVergunningen gemeente Súdwest-FryslânVergunningen regio SneekVergunningen provincie FrieslandVergunningen Nederland

    Disclamer: De informatie op deze pagina wordt geleverd door het open data project van de Nederlandse overheid. Het doel van dit project is om zoveel mogelijk publieke informatie te ontsluiten. Drimble is afhankelijk voor de correctheid van deze informatie van derde partijen. De informatie op deze pagina kan daarom gedateerd of inmiddels ongeldig zijn. Raadpleeg daarom altijd de lokale overheidsinstantie bij toepassing van de gegevens.

      Gemeenten in de regio Sneek:

      Regio's in de provincie Friesland: