Drimble

Vergunningen Warns

De laatste aangevraagde en afgegeven vergunningen in Warns, met tevens andere bekendmakingen en regelgeving door de gemeente.

informatie alleen over warns

Overzicht recente vergunningen en regelgeving in Warns

De meeste overheidsinstanties publiceren regelgeving en vergunningen in een speciale databank. Deze data neemt Drimble over, zodat wij deze hier eenvoudig aan u kunnen aanbieden. Onderstaande vergunningen en publicaties zijn speciaal gemarkeerd op de plaats Warns door de betreffende overheidsinstantie. In dit overzicht staan niet standaard berichten die betrekking hebben op de gemeente Súdwest-Fryslân of het lokale waterschap die geen speciale plaatsmarkering hebben gekregen. Deze kun je wel apart aan- of uitzetten. Het kan zijn dat deze publicaties niet relevant zijn voor de plaats Warns.
Verfijn resultaten

Vergunningen Warns

DatumBetreftOnderwerp
11-07-2019WarnsIngetrokken aanvraag omgevingsvergunning, Warns, Himmelumerdyk 5het legaliseren van de dakopbouw

Betreft: Omgevingsvergunning (gmb-2019-171152)

27-06-2019WarnsVerleende omgevingsvergunning regulier, Warns, 't Sou 50 het renoveren en uitbreiden van de ligboxenstal

Betreft: Omgevingsvergunning (gmb-2019-158957)

06-06-2019WarnsVerleende omgevingsvergunning regulier, Warns, 't Noard 22 het realiseren van een B&B strijd met het bestemmingsplan

Betreft: Bestemmingsplan (gmb-2019-139195)

31-05-2019WarnsVerleende omgevingsvergunning regulier, Warns, Reade Wei nabij 30 het vervangen van een brug

Betreft: Omgevingsvergunning (gmb-2019-133906)

25-04-2019WarnsVerdaging beslissing aanvraag omgevingsvergunning, Warns, Reade Wei 30het vervangen van een brug

Betreft: Omgevingsvergunning (gmb-2019-99392)

23-04-2019WarnsVaststelling bestemmingsplan Warns – 2e Fase Ats Bonninghawei, Súdwest-Fryslân (Zuidwest-Friesland)

Betreft: Bestemmingsplan (stcrt-2019-22856)

23-04-2019WarnsVaststelling bestemmingsplan Warns – 2e Fase Ats Bonninghawei, Súdwest-Fryslân (Zuidwest-Friesland)

Betreft: Bestemmingsplan (gmb-2019-95969)

18-04-2019WarnsIngekomen aanvraag, Warns, 't Noard 22 het gebruiken van het pand in strijd met het bestemmingsplan

Betreft: Bestemmingsplan (gmb-2019-93800)

11-04-2019WarnsVerdaging beslissing aanvraag omgevingsvergunning, Warns, Himmelumerdyk 5 het legaliseren van de dakopbouw

Betreft: Omgevingsvergunning (gmb-2019-87139)

11-04-2019WarnsIngekomen aanvraag, Warns, 't Sou 50 het renoveren en uitbreiden van de ligboxenstal

Betreft: Overig (gmb-2019-87518)

11-04-2019WarnsVerleende omgevingsvergunning regulier, Warns, 't Noard 66 het uitbreiden van de woning in strijd met het bestemmingsplan

Betreft: Bestemmingsplan (gmb-2019-87682)

28-03-2019WarnsIngekomen aanvraag, Warns, 't Noard 66 het uitbreiden van de woning in strijd met het bestemmingsplan

Betreft: Bestemmingsplan (gmb-2019-73520)

14-03-2019WarnsIngekomen aanvraag, Warns, nabij Reade Wei 30 het vervangen van een brug

Betreft: Overig (gmb-2019-60542)

07-03-2019WarnsIngekomen aanvraag, Warns, Himmelumerdyk 5 het legaliseren van de dakkapel

Betreft: Overig (gmb-2019-54032)

21-02-2019WarnsMelding Activiteitenbesluit, Warns, Skarl 19 het aanpassen van het stalsysteem

Betreft: Overig (gmb-2019-41046)Navigeer verder:

Plaatsen in deze gemeente Abbega Allingawier Arum Blauwhuis Boazum Bolsward Breezanddijk Britswert Burgwerd Cornwerd Dedgum Deersum Easterein Easterwierrum Exmorra Ferwoude Folsgare Gaast Gaastmeer Gauw Goenga Greonterp Hartwerd Heeg Hemelum Hichtum Hidaard Hieslum Hindeloopen Hinnaard Hommerts Idsegahuizum Idzega Iens IJlst IJpecolsga IJsbrechtum Indijk It Heidenskip Itens Jutrijp Kimswerd Kornwerderzand Koudum Koufurderrige Kubaard Loenga Lollum Longerhouw Lutkewierum Makkum Molkwerum Nijhuizum Nijland Offingawier Oosthem Oppenhuizen Oudega (Wymbritseradiel) Parrega Piaam Pingjum Poppingawier Rauwerd Reahus Rien Sandfirden Scharnegoutum Schettens Schraard Sijbrandaburen Smallebrugge Sneek Stavoren Terzool Tirns Tjalhuizum Tjerkwerd Uitwellingerga Waaksens Warns Westhem Wieuwerd Witmarsum Wolsum Wommels Wons Workum Woudsend Zurich
Terug naarVergunningen gemeente Súdwest-FryslânVergunningen regio SneekVergunningen provincie FrieslandVergunningen Nederland

    Disclamer: De informatie op deze pagina wordt geleverd door het open data project van de Nederlandse overheid. Het doel van dit project is om zoveel mogelijk publieke informatie te ontsluiten. Drimble is afhankelijk voor de correctheid van deze informatie van derde partijen. De informatie op deze pagina kan daarom gedateerd of inmiddels ongeldig zijn. Raadpleeg daarom altijd de lokale overheidsinstantie bij toepassing van de gegevens.

      Gemeenten in de regio Sneek:

      Regio's in de provincie Friesland: