Drimble

Vergunningen Wieuwerd

De laatste aangevraagde en afgegeven vergunningen in Wieuwerd, met tevens andere bekendmakingen en regelgeving door de gemeente.

informatie alleen over wieuwerd

Overzicht recente vergunningen en regelgeving in Wieuwerd

De meeste overheidsinstanties publiceren regelgeving en vergunningen in een speciale databank. Deze data neemt Drimble over, zodat wij deze hier eenvoudig aan u kunnen aanbieden. Onderstaande vergunningen en publicaties zijn speciaal gemarkeerd op de plaats Wieuwerd door de betreffende overheidsinstantie. In dit overzicht staan niet standaard berichten die betrekking hebben op de gemeente Súdwest-Fryslân of het lokale waterschap die geen speciale plaatsmarkering hebben gekregen. Deze kun je wel apart aan- of uitzetten. Het kan zijn dat deze publicaties niet relevant zijn voor de plaats Wieuwerd.
Verfijn resultaten

Vergunningen Wieuwerd

DatumBetreftOnderwerp
25-07-2019WieuwerdIngetrokken aanvraag omgevingsvergunning, Wiuwert (Wieuwerd), Oer de feart 19het plaatsen van een erfafscheiding

Betreft: Omgevingsvergunning (gmb-2019-185083)

18-07-2019WieuwerdIngekomen aanvraag, Wiuwert (Wieuwerd), Oer de feart 19het plaatsen van een erfafscheiding

Betreft: Overig (gmb-2019-177998)

11-07-2019WieuwerdVerleende omgevingsvergunning regulier, Wiuwert (Wieuwerd), Oer de feart 39het aanleggen van een inrit

Betreft: Omgevingsvergunning (gmb-2019-171148)

11-07-2019WieuwerdIngekomen aanvraag, Wiuwert (Wieuwerd), Oer de feart 39het aanleggen van een inrit

Betreft: Overig (gmb-2019-170888)

23-08-2018WieuwerdRECTIFICATIE, Wiuwert (Wieuwerd), Opfeart 12het bouwen van een woning

Betreft: Rectificatie (gmb-2018-182018)

16-08-2018WieuwerdVerleende omgevingsvergunning regulier, Wiuwert (Wieuwerd), Opfeart 10 het bouwen van een woning

Betreft: Omgevingsvergunning (gmb-2018-177424)

16-08-2018WieuwerdVerleende omgevingsvergunning regulier, Wiuwert (Wieuwerd), Opfeart 8 het bouwen van een woning

Betreft: Omgevingsvergunning (gmb-2018-177422)

05-07-2018WieuwerdIngekomen aanvraag, Wiuwert (Wieuwerd), Opfeart 8 het bouwen van een woning

Betreft: Overig (gmb-2018-143541)

08-02-2018WieuwerdVerleende omgevingsvergunning regulier, Wiuwert (Wieuwerd), Froonackerdyk 10 het dempen van watergangen en graven van nieuwe watergangen

Betreft: Omgevingsvergunning (gmb-2018-27432)

08-02-2018WieuwerdVerleende omgevingsvergunning regulier, Wiuwert (Wieuwerd), Opfeart 2 het bouwen van een woning

Betreft: Omgevingsvergunning (gmb-2018-27437)

12-12-2017Gem. LittenseradielVerleende vergunning: dorpsfeest, Wiuwert (Wieuwerd)/Britswert

Betreft: Apv vergunning

31-10-2017WieuwerdMelding Wet milieubeheer: Froonackerdyk 8, Wiuwert (Wieuwerd)

Betreft: Milieu-informatie

09-08-2017WieuwerdAanvraag omgevingsvergunning: Bessens 1, Wiuwert (Wieuwerd)

Betreft: Omgevingsvergunning

04-07-2017Gem. LittenseradielVerleende vergunning: Dorpsfeest, Wiuwert (Wieuwerd)

Betreft: Apv vergunning

15-05-2017WieuwerdVerlengen beslistermijn: Plan Wiuwert (Wieuwerd)er Opfeart kavel 12, Wiuwert

Betreft: OmgevingsvergunningNavigeer verder:

Plaatsen in deze gemeente Abbega Allingawier Arum Blauwhuis Boazum Bolsward Breezanddijk Britswert Burgwerd Cornwerd Dedgum Deersum Easterein Easterwierrum Exmorra Ferwoude Folsgare Gaast Gaastmeer Gauw Goenga Greonterp Hartwerd Heeg Hemelum Hichtum Hidaard Hieslum Hindeloopen Hinnaard Hommerts Idsegahuizum Idzega Iens IJlst IJpecolsga IJsbrechtum Indijk It Heidenskip Itens Jutrijp Kimswerd Kornwerderzand Koudum Koufurderrige Kubaard Loenga Lollum Longerhouw Lutkewierum Makkum Molkwerum Nijhuizum Nijland Offingawier Oosthem Oppenhuizen Oudega (Wymbritseradiel) Parrega Piaam Pingjum Poppingawier Rauwerd Reahus Rien Sandfirden Scharnegoutum Schettens Schraard Sijbrandaburen Smallebrugge Sneek Stavoren Terzool Tirns Tjalhuizum Tjerkwerd Uitwellingerga Waaksens Warns Westhem Wieuwerd Witmarsum Wolsum Wommels Wons Workum Woudsend Zurich
Terug naarVergunningen gemeente Súdwest-FryslânVergunningen regio SneekVergunningen provincie FrieslandVergunningen Nederland

    Disclamer: De informatie op deze pagina wordt geleverd door het open data project van de Nederlandse overheid. Het doel van dit project is om zoveel mogelijk publieke informatie te ontsluiten. Drimble is afhankelijk voor de correctheid van deze informatie van derde partijen. De informatie op deze pagina kan daarom gedateerd of inmiddels ongeldig zijn. Raadpleeg daarom altijd de lokale overheidsinstantie bij toepassing van de gegevens.

      Gemeenten in de regio Sneek:

      Regio's in de provincie Friesland: