Vergunningen Koufurderrige

De laatste aangevraagde en afgegeven vergunningen in Koufurderrige, met tevens andere bekendmakingen en regelgeving door de gemeente.

informatie alleen over koufurderrige

Overzicht recente vergunningen en regelgeving in Koufurderrige

De meeste overheidsinstanties publiceren regelgeving en vergunningen in een speciale databank. Deze data neemt Drimble over, zodat wij deze hier eenvoudig aan u kunnen aanbieden. Onderstaande vergunningen en publicaties zijn speciaal gemarkeerd op de plaats Koufurderrige door de betreffende overheidsinstantie. In dit overzicht staan niet standaard berichten die betrekking hebben op de gemeente Súdwest-Fryslân of het lokale waterschap die geen speciale plaatsmarkering hebben gekregen. Deze kun je wel apart aan- of uitzetten. Het kan zijn dat deze publicaties niet relevant zijn voor de plaats Koufurderrige.
Verfijn resultaten

Vergunningen Koufurderrige

DatumBetreftOnderwerp
11-10-2016KoufurderrigeGemeente Súdwest-Fryslân (Zuidwest-Friesland) Besluit Vergunning Natuurbeschermingswet 1998

28-04-2015KoufurderrigeKoufurderrige, Nummer 11

Betreft: Omgevingsvergunning

28-04-2015KoufurderrigeKoufurderrige, Nr 53

Betreft: Omgevingsvergunning

21-10-2014KoufurderrigeKoufurderrige, Nr 11

Betreft: Omgevingsvergunning

25-06-2014Gem. Zuidwest-FrieslandWelstandsagenda 23 juni 2014

Betreft: Mededelingen

25-06-2014Waterschap Wetterskip FrijslanUitnodiging 2e Informatiebijeenkomst Oever- en kadeproject Griene Dyk De Potten Potskar, fase 2

Betreft: Overig (wsb-2014-3987)

23-06-2014Waterschap Wetterskip FrijslanBekendmaking `Regeling voor de benoeming van de bestuursleden in de categorie Natuurterreinen van het waterschapsbestuur door het Bestuur van het Bosschap` en van de `Regeling benoeming bestuurs

Betreft: Overig (wsb-2014-3954)

23-06-2014Waterschap Wetterskip FrijslanBekendmaking vergadering algemeen bestuur van Wetterskip Fryslân d.d. 1 juli 2014

Betreft: Overig (wsb-2014-3951)

23-06-2014Gem. Zuidwest-FrieslandHorecabeleid en APV

Betreft: Aanlegvergunning

23-06-2014Gem. Zuidwest-FrieslandVerordening ruimte- en inrichtingseisen peuterspeelzalen gemeente Súdwest Fryslân

Betreft: Aanlegvergunning

23-06-2014Gem. Zuidwest-FrieslandWarns, Oranjevereniging Warns

Betreft: Evenementenvergunning

23-06-2014Gem. Zuidwest-FrieslandIt Heidenskip, Fierljepvereniging It Heidenskip

Betreft: Evenementenvergunning

19-06-2014Gem. Zuidwest-FrieslandVerordening ruimte- en inrichtingseisen peuterspeelzalen gemeente Súdwest Fryslân

Betreft: Verordeningen en reglementen (gmb-2014-34067)

19-06-2014Gem. Zuidwest-FrieslandVaststelling uitwerkingsplan Koudum-Havenkwartier, Súdwest Fryslân

Betreft: Overig (stcrt-2014-16751)

19-06-2014Gem. Zuidwest-FrieslandOntwerpbestemmingsplan Stavoren-Middenmeer, Súdwest Fryslân

Betreft: Bestemmingsplan (stcrt-2014-16750)Navigeer verder:

Plaatsen in deze gemeente Abbega Allingawier Arum Blauwhuis Boazum Bolsward Breezanddijk Britswert Burgwerd Cornwerd Dedgum Deersum Easterein Easterwierrum Exmorra Ferwoude Folsgare Gaast Gaastmeer Gauw Goenga Greonterp Hartwerd Heeg Hemelum Hichtum Hidaard Hieslum Hindeloopen Hinnaard Hommerts Idsegahuizum Idzega Iens IJlst IJpecolsga IJsbrechtum Indijk It Heidenskip Itens Jutrijp Kimswerd Kornwerderzand Koudum Koufurderrige Kubaard Loenga Lollum Longerhouw Lutkewierum Makkum Molkwerum Nijhuizum Nijland Offingawier Oosthem Oppenhuizen Oudega (Wymbritseradiel) Parrega Piaam Pingjum Poppingawier Rauwerd Reahus Rien Sandfirden Scharnegoutum Schettens Schraard Sijbrandaburen Smallebrugge Sneek Stavoren Terzool Tirns Tjalhuizum Tjerkwerd Uitwellingerga Waaksens Warns Westhem Wieuwerd Witmarsum Wolsum Wommels Wons Workum Woudsend Zurich
Terug naarVergunningen gemeente Súdwest-FryslânVergunningen regio SneekVergunningen provincie FrieslandVergunningen Nederland

    Disclamer: De informatie op deze pagina wordt geleverd door het open data project van de Nederlandse overheid. Het doel van dit project is om zoveel mogelijk publieke informatie te ontsluiten. Drimble is afhankelijk voor de correctheid van deze informatie van derde partijen. De informatie op deze pagina kan daarom gedateerd of inmiddels ongeldig zijn. Raadpleeg daarom altijd de lokale overheidsinstantie bij toepassing van de gegevens.

      Gemeenten in de regio Sneek:

      Regio's in de provincie Friesland: