Drimble

Vergunningen Zurich

De laatste aangevraagde en afgegeven vergunningen in Zurich, met tevens andere bekendmakingen en regelgeving door de gemeente.

informatie alleen over zurich

Overzicht recente vergunningen en regelgeving in Zurich

De meeste overheidsinstanties publiceren regelgeving en vergunningen in een speciale databank. Deze data neemt Drimble over, zodat wij deze hier eenvoudig aan u kunnen aanbieden. Onderstaande vergunningen en publicaties zijn speciaal gemarkeerd op de plaats Zurich door de betreffende overheidsinstantie. In dit overzicht staan niet standaard berichten die betrekking hebben op de gemeente Súdwest-Fryslân of het lokale waterschap die geen speciale plaatsmarkering hebben gekregen. Deze kun je wel apart aan- of uitzetten. Het kan zijn dat deze publicaties niet relevant zijn voor de plaats Zurich.
Verfijn resultaten

Vergunningen Zurich

DatumBetreftOnderwerp
05-09-2019ZurichIngekomen aanvraag, Zurich, Fabrieksstraat 4het wijzigen van de bestemming naar wonen

Betreft: Overig (gmb-2019-217505)

18-07-2019ZurichVerleende omgevingsvergunning regulier, Zurich, Viaduct 1 het realiseren van een toiletvoorzieining (9m3)

Betreft: Omgevingsvergunning (gmb-2019-178093)

16-05-2019ZurichVerdaging beslissing aanvraag omgevingsvergunning, Zurich, Viaduct 1 het realiseren van een toiletvoorziening in strijd met het bestemmingsplan

Betreft: Bestemmingsplan (gmb-2019-120068)

28-03-2019ZurichIngekomen aanvraag, Zurich, Viaduct 1 het realiseren van een toiletvoorziening

Betreft: Overig (gmb-2019-73472)

21-02-2019ZurichVerleende omgevingsvergunning uitgebreid, Zurich, Caspar de Roblesdijk 26 het wijzigen van de vergunning brandveilig gebruik

Betreft: Omgevingsvergunning (gmb-2019-40920)

27-12-2018ZurichMelding Activiteitenbesluit, Zurich, Viaduct 3 het wijzigen van de inrichting van het restaurant

Betreft: Overig (gmb-2018-281588)

13-12-2018ZurichOntwerp-omgevingsvergunning uitgebreide procedure, Zurich, Caspar de Roblesdijk 26 Het wijzigen van het brandveilig gebruik

Betreft: Omgevingsvergunning (gmb-2018-267308)

01-11-2018ZurichIngekomen aanvraag, Zurich, Caspar de Roblesdijk 26 wijziging brandveilig gebruiken van het gebouw

Betreft: Overig (gmb-2018-232419)

24-05-2018ZurichVerdaging beslissing aanvraag omgevingsvergunning, Zurich, Schoolstraat 6 het bouwen van een pantry met een toilet

Betreft: Omgevingsvergunning (gmb-2018-108289)

22-03-2018ZurichIngekomen aanvraag, Zurich, Kerkstraat 6 het bouwen van een pantry met een toilet

Betreft: Overig (gmb-2018-59964)

19-10-2017ZurichMelding Activiteitenbesluit, Zurich, Gooyumerweg 29 het uitbreiden van de ligboxenstal

Betreft: Overig (gmb-2017-182766)

19-10-2017ZurichVerleende omgevingsvergunning regulier, Zurich, Gooyumerweg 29 het uitbreiden van de ligboxenstal

Betreft: Omgevingsvergunning (gmb-2017-182787)

05-10-2017ZurichVerdaging beslissing aanvraag omgevingsvergunning, Zurich, Gooyumerweg 29 het uitbreiden van de ligboxenstal

Betreft: Omgevingsvergunning (gmb-2017-173003)

17-08-2017ZurichIngekomen aanvraag, Zurich, Gooyumerweg 29 het uitbreiden van de ligboxenstal

Betreft: Overig (gmb-2017-143242)

28-11-2016ZurichGemeente Súdwest-Fryslân (Zuidwest-Friesland) Ontwerpbesluit Vergunning Natuurbeschermingswet 1998Navigeer verder:

Plaatsen in deze gemeente Abbega Allingawier Arum Blauwhuis Boazum Bolsward Breezanddijk Britswert Burgwerd Cornwerd Dedgum Deersum Easterein Easterwierrum Exmorra Ferwoude Folsgare Gaast Gaastmeer Gauw Goenga Greonterp Hartwerd Heeg Hemelum Hichtum Hidaard Hieslum Hindeloopen Hinnaard Hommerts Idsegahuizum Idzega Iens IJlst IJpecolsga IJsbrechtum Indijk It Heidenskip Itens Jutrijp Kimswerd Kornwerderzand Koudum Koufurderrige Kubaard Loenga Lollum Longerhouw Lutkewierum Makkum Molkwerum Nijhuizum Nijland Offingawier Oosthem Oppenhuizen Oudega (Wymbritseradiel) Parrega Piaam Pingjum Poppingawier Rauwerd Reahus Rien Sandfirden Scharnegoutum Schettens Schraard Sijbrandaburen Smallebrugge Sneek Stavoren Terzool Tirns Tjalhuizum Tjerkwerd Uitwellingerga Waaksens Warns Westhem Wieuwerd Witmarsum Wolsum Wommels Wons Workum Woudsend Zurich
Terug naarVergunningen gemeente Súdwest-FryslânVergunningen regio SneekVergunningen provincie FrieslandVergunningen Nederland

    Disclamer: De informatie op deze pagina wordt geleverd door het open data project van de Nederlandse overheid. Het doel van dit project is om zoveel mogelijk publieke informatie te ontsluiten. Drimble is afhankelijk voor de correctheid van deze informatie van derde partijen. De informatie op deze pagina kan daarom gedateerd of inmiddels ongeldig zijn. Raadpleeg daarom altijd de lokale overheidsinstantie bij toepassing van de gegevens.

      Gemeenten in de regio Sneek:

      Regio's in de provincie Friesland: