Drimble

Vergunningen Lutkewierum

De laatste aangevraagde en afgegeven vergunningen in Lutkewierum, met tevens andere bekendmakingen en regelgeving door de gemeente.

informatie alleen over lutkewierum

Overzicht recente vergunningen en regelgeving in Lutkewierum

De meeste overheidsinstanties publiceren regelgeving en vergunningen in een speciale databank. Deze data neemt Drimble over, zodat wij deze hier eenvoudig aan u kunnen aanbieden. Onderstaande vergunningen en publicaties zijn speciaal gemarkeerd op de plaats Lutkewierum door de betreffende overheidsinstantie. In dit overzicht staan niet standaard berichten die betrekking hebben op de gemeente Súdwest-Fryslân of het lokale waterschap die geen speciale plaatsmarkering hebben gekregen. Deze kun je wel apart aan- of uitzetten. Het kan zijn dat deze publicaties niet relevant zijn voor de plaats Lutkewierum.
Verfijn resultaten

Vergunningen Lutkewierum

DatumBetreftOnderwerp
16-10-2017Gem. LittenseradielMelding Wet milieubeheer: Greate Wierum 1, Lytsewierrum

Betreft: Milieu-informatie

16-10-2017Gem. LittenseradielAanvraag omgevingsvergunning: Greate Wierum 1, Lytsewierrum

Betreft: Omgevingsvergunning

28-11-2016LutkewierumGemeente Littenseradiel Ontwerpbesluit Vergunning Natuurbeschermingswet 1998

06-09-2016Gem. LittenseradielVerleende omgevingsvergunning: Molmawei nabij nr. 1, Lytsewierrum

Betreft: Aanlegvergunning

26-07-2016Gem. LittenseradielAanvraag omgevingsvergunning: Molmawei 1, Lytsewierrum

Betreft: Omgevingsvergunning

28-06-2016Gem. LittenseradielVerleende omgevingsvergunning: Greate Wierum 4, Lytsewierrum

Betreft: Aanlegvergunning

13-06-2016Gem. LittenseradielAanvraag omgevingsvergunning: Molmawei 1, Lytsewierrum

Betreft: Omgevingsvergunning

31-05-2016Gem. LittenseradielAanvraag omgevingsvergunning: Molmawei 1, Lytsewierrum

Betreft: Omgevingsvergunning

31-05-2016Gem. LittenseradielAanvraag omgevingsvergunning: Greate Wierum 4, Lytsewierrum

Betreft: Omgevingsvergunning

31-05-2016Gem. LittenseradielVerlengen beslistermijn: Greate Wierum 4, Lytsewierrum

Betreft: Omgevingsvergunning

31-05-2016Gem. LittenseradielVerleennde omgevingsvergunning: De Heide 1, Lytsewierrum

Betreft: Aanlegvergunning

08-03-2016Gem. LittenseradielAanvraag omgevingsvergunning: Greate Wierum 4, Lytsewierrum

Betreft: Omgevingsvergunning

20-01-2016Gem. LittenseradielAanvraag omgevingsvergunning: De Heide 1, Lytsewierrum

Betreft: Omgevingsvergunning

15-12-2015Gem. LittenseradielVerleende omgevingsvergunning: Slachtedyk 2, Lytsewierrum

Betreft: Aanlegvergunning

01-12-2015Gem. LittenseradielAanvraag omgevingsvergunning: Slachtedyk 2, Lytsewierrum

Betreft: OmgevingsvergunningNavigeer verder:

Plaatsen in deze gemeente Abbega Allingawier Arum Blauwhuis Boazum Bolsward Breezanddijk Britswert Burgwerd Cornwerd Dedgum Deersum Easterein Easterwierrum Exmorra Ferwoude Folsgare Gaast Gaastmeer Gauw Goenga Greonterp Hartwerd Heeg Hemelum Hichtum Hidaard Hieslum Hindeloopen Hinnaard Hommerts Idsegahuizum Idzega Iens IJlst IJpecolsga IJsbrechtum Indijk It Heidenskip Itens Jutrijp Kimswerd Kornwerderzand Koudum Koufurderrige Kubaard Loenga Lollum Longerhouw Lutkewierum Makkum Molkwerum Nijhuizum Nijland Offingawier Oosthem Oppenhuizen Oudega (Wymbritseradiel) Parrega Piaam Pingjum Poppingawier Rauwerd Reahus Rien Sandfirden Scharnegoutum Schettens Schraard Sijbrandaburen Smallebrugge Sneek Stavoren Terzool Tirns Tjalhuizum Tjerkwerd Uitwellingerga Waaksens Warns Westhem Wieuwerd Witmarsum Wolsum Wommels Wons Workum Woudsend Zurich
Terug naarVergunningen gemeente Súdwest-FryslânVergunningen regio SneekVergunningen provincie FrieslandVergunningen Nederland

    Disclamer: De informatie op deze pagina wordt geleverd door het open data project van de Nederlandse overheid. Het doel van dit project is om zoveel mogelijk publieke informatie te ontsluiten. Drimble is afhankelijk voor de correctheid van deze informatie van derde partijen. De informatie op deze pagina kan daarom gedateerd of inmiddels ongeldig zijn. Raadpleeg daarom altijd de lokale overheidsinstantie bij toepassing van de gegevens.

      Gemeenten in de regio Sneek:

      Regio's in de provincie Friesland: