Vergunningen Tirns

De laatste aangevraagde en afgegeven vergunningen in Tirns, met tevens andere bekendmakingen en regelgeving door de gemeente.

informatie alleen over tirns
Plaatsen in deze gemeente Abbega Allingawier Arum Blauwhuis Boazum Bolsward Breezanddijk Britswert Burgwerd Cornwerd Dedgum Deersum Easterein Easterwierrum Exmorra Ferwoude Folsgare Gaast Gaastmeer Gauw Goenga Greonterp Hartwerd Heeg Hemelum Hichtum Hidaard Hieslum Hindeloopen Hinnaard Hommerts Idsegahuizum Idzega Iens IJlst IJpecolsga IJsbrechtum Indijk It Heidenskip Itens Jutrijp Kimswerd Kornwerderzand Koudum Koufurderrige Kubaard Loenga Lollum Longerhouw Lutkewierum Makkum Molkwerum Nijhuizum Nijland Offingawier Oosthem Oppenhuizen Oudega (Wymbritseradiel) Parrega Piaam Pingjum Poppingawier Rauwerd Reahus Rien Sandfirden Scharnegoutum Schettens Schraard Sijbrandaburen Smallebrugge Sneek Stavoren Terzool Tirns Tjalhuizum Tjerkwerd Uitwellingerga Waaksens Warns Westhem Wieuwerd Witmarsum Wolsum Wommels Wons Workum Woudsend Zurich
Terug naar112 gemeente Súdwest-Fryslân112 regio Sneek112 provincie Friesland112 Nederland

Overzicht recente vergunningen en regelgeving in Tirns

De meeste overheidsinstanties publiceren regelgeving en vergunningen in een speciale databank. Deze data neemt Drimble over, zodat wij deze hier eenvoudig aan u kunnen aanbieden. Onderstaande vergunningen en publicaties zijn speciaal gemarkeerd op de plaats Tirns door de betreffende overheidsinstantie. In dit overzicht staan niet standaard berichten die betrekking hebben op de gemeente Súdwest-Fryslân of het lokale waterschap die geen speciale plaatsmarkering hebben gekregen. Deze kun je wel apart aan- of uitzetten. Het kan zijn dat deze publicaties niet relevant zijn voor de plaats Tirns.
Verfijn resultaten

Vergunningen Tirns

DatumBetreftOnderwerp
16-12-2021TirnsIngekomen aanvraag, Tirns, Kilewierwei 1het verplaatsen van twee lossen wisselcontainers, het wijzigen van het gebruik van de tank en het plaatsen van een mobiele mestzak en een extra actiefkool

Betreft: Bouwvergunning milieuvergunning (gmb-2021-454940)

09-12-2021TirnsVerleende omgevingsvergunning regulier, Tirns, Annabuorren 3 het verlengen van de werktuigenberging

Betreft: Bouwvergunning (gmb-2021-445971)

09-12-2021TirnsMelding Activiteitenbesluit, Tirns, Annabuorren 3 het uitbreiden van de werktuigenloods/-opslag

Betreft: Meldingen (gmb-2021-445422)

09-12-2021TirnsIngekomen aanvraag, Tirns, Thaborwei 2het wijzigen van de bestemming naar wonen

Betreft: Bouwvergunning (gmb-2021-445294)

14-10-2021TirnsIngekomen aanvraag, Tirns, Annabuorren 3het verlengen van de werktuigenberging

Betreft: Bouwvergunning (gmb-2021-357123)

09-09-2021TirnsMelding Activiteitenbesluit, Tirns, Annabuorren 3 het plaatsen van een mestzak ter vervanging van de mestsilo

Betreft: Meldingen (gmb-2021-307249)

11-06-2021TirnsIngetrokken aanvraag omgevingsvergunning, Tirns, Kilewierwei 1 milieu neutrale melding

Betreft: Omgevingsvergunning (gmb-2021-182366)

24-04-2020TirnsVergunningsvrije aanvraag omgevingsvergunning, Tirns, Thaborwei 5 het plaatsen van een tuinhuisje

Betreft: Omgevingsvergunning (gmb-2020-105164)

17-04-2020TirnsIngekomen aanvraag, Tirns, Thaborwei 5 het plaatsen van een tuinhuisje

Betreft: Overig (gmb-2020-98455)

13-02-2020TirnsVerleende omgevingsvergunning regulier, Tirns, Thaborwei 4 C het bouwen van een woning met aanbouw

Betreft: Omgevingsvergunning (gmb-2020-38247)

06-02-2020TirnsVerleende omgevingsvergunning regulier, Tirns, Ringdyk 1 het bouwen van een melkstal bij de ligboxenstal

Betreft: Omgevingsvergunning (gmb-2020-31435)

27-12-2019TirnsVerdaging beslissing aanvraag omgevingsvergunning, Tirns, Ringdyk 1 het bouwen van een melkstal bij de ligboxenstal

Betreft: Omgevingsvergunning (gmb-2019-317015)

27-12-2019TirnsIngekomen aanvraag, Tirns, Thaborwei 4 C het bouwen van een woning met aanbouw

Betreft: Overig (gmb-2019-317157)

14-11-2019TirnsIngekomen aanvraag, Tirns, Ringdyk 1 het bouwen van een ligboxenstal

Betreft: Overig (gmb-2019-276091)

19-09-2019TirnsVerleende omgevingsvergunning regulier, Tirns, Terpstrjitte 12 het aanleggen van een inrit

Betreft: Omgevingsvergunning (gmb-2019-229800)Navigeer verder:

Plaatsen in deze gemeente Abbega Allingawier Arum Blauwhuis Boazum Bolsward Breezanddijk Britswert Burgwerd Cornwerd Dedgum Deersum Easterein Easterwierrum Exmorra Ferwoude Folsgare Gaast Gaastmeer Gauw Goenga Greonterp Hartwerd Heeg Hemelum Hichtum Hidaard Hieslum Hindeloopen Hinnaard Hommerts Idsegahuizum Idzega Iens IJlst IJpecolsga IJsbrechtum Indijk It Heidenskip Itens Jutrijp Kimswerd Kornwerderzand Koudum Koufurderrige Kubaard Loenga Lollum Longerhouw Lutkewierum Makkum Molkwerum Nijhuizum Nijland Offingawier Oosthem Oppenhuizen Oudega (Wymbritseradiel) Parrega Piaam Pingjum Poppingawier Rauwerd Reahus Rien Sandfirden Scharnegoutum Schettens Schraard Sijbrandaburen Smallebrugge Sneek Stavoren Terzool Tirns Tjalhuizum Tjerkwerd Uitwellingerga Waaksens Warns Westhem Wieuwerd Witmarsum Wolsum Wommels Wons Workum Woudsend Zurich
Terug naarVergunningen gemeente Súdwest-FryslânVergunningen regio SneekVergunningen provincie FrieslandVergunningen Nederland

    Disclamer: De informatie op deze pagina wordt geleverd door het open data project van de Nederlandse overheid. Het doel van dit project is om zoveel mogelijk publieke informatie te ontsluiten. Drimble is afhankelijk voor de correctheid van deze informatie van derde partijen. De informatie op deze pagina kan daarom gedateerd of inmiddels ongeldig zijn. Raadpleeg daarom altijd de lokale overheidsinstantie bij toepassing van de gegevens.

      Gemeenten in de regio Sneek:

      Regio's in de provincie Friesland: