Vergunningen Terzool

De laatste aangevraagde en afgegeven vergunningen in Terzool, met tevens andere bekendmakingen en regelgeving door de gemeente.

informatie alleen over terzool

Overzicht recente vergunningen en regelgeving in Terzool

De meeste overheidsinstanties publiceren regelgeving en vergunningen in een speciale databank. Deze data neemt Drimble over, zodat wij deze hier eenvoudig aan u kunnen aanbieden. Onderstaande vergunningen en publicaties zijn speciaal gemarkeerd op de plaats Terzool door de betreffende overheidsinstantie. In dit overzicht staan niet standaard berichten die betrekking hebben op de gemeente Súdwest-Fryslân of het lokale waterschap die geen speciale plaatsmarkering hebben gekregen. Deze kun je wel apart aan- of uitzetten. Het kan zijn dat deze publicaties niet relevant zijn voor de plaats Terzool.
Verfijn resultaten

Vergunningen Terzool

DatumBetreftOnderwerp
03-07-2020TerzoolVerleende omgevingsvergunning regulier, Tersoal (Terzool), Koumelkerspaed 4 het gebruiken van het pand in strijd met het bestemmingsplan

Betreft: Bestemmingsplan (gmb-2020-166365)

05-06-2020TerzoolVerleende omgevingsvergunning regulier, Tersoal (Terzool), Suderom 7 c het legaliseren van 2 bijgebouwen

Betreft: Omgevingsvergunning (gmb-2020-140737)

24-04-2020TerzoolIngekomen aanvraag, Tersoal (Terzool), Koumelkerspaed 4 het gebruiken van het pand in strijd met het bestemmingsplan

Betreft: Bestemmingsplan (gmb-2020-104946)

20-03-2020TerzoolIngekomen aanvraag, Tersoal (Terzool), Suderom 7 c het legaliseren van 3 bijgebouwen

Betreft: Overig (gmb-2020-73088)

20-02-2020TerzoolVerleende omgevingsvergunning regulier, Tersoal (Terzool), De Greide 1 het plaatsen van een kap op een bestaand bijgebouw

Betreft: Omgevingsvergunning (gmb-2020-45673)

13-02-2020TerzoolIngekomen aanvraag, Tersoal (Terzool), De Greide 1 het plaatsen van een kap op een bestaand bijgebouw

Betreft: Overig (gmb-2020-37978)

07-11-2019TerzoolVerleende evenementenvergunning EV20190377, Wiersterwei 3 te Tersoal (Terzool)

Betreft: Evenementenvergunning (gmb-2019-270578)

07-11-2019TerzoolVerleende evenementenvergunning EV20190379, Westerein 7 te Tersoal (Terzool)

Betreft: Evenementenvergunning (gmb-2019-270588)

17-10-2019TerzoolVerleende omgevingsvergunning regulier, Tersoal (Terzool), it Pounsmiet 20 het verbouwen van school tot woning

Betreft: Omgevingsvergunning (gmb-2019-252673)

10-10-2019TerzoolVerleende omgevingsvergunning regulier, Tersoal (Terzool), Buorren 4het plaatsen van 2 melkrobots

Betreft: Omgevingsvergunning (gmb-2019-246794)

03-10-2019TerzoolMelding Activiteitenbesluit, Tersoal (Terzool), Buorren 4 het intern wijzigen van de melkopstelling

Betreft: Overig (gmb-2019-239245)

23-09-2019TerzoolKinderopvangregister

Betreft: Verordeningen en reglementen (gmb-2019-226038)

19-09-2019TerzoolIngekomen aanvraag, Tersoal (Terzool), Buorren 4 het plaatsen van 2 melkrobots

Betreft: Overig (gmb-2019-229391)

12-09-2019TerzoolIngekomen aanvraag, Tersoal (Terzool), it Pounsmiet 20 het verbouwen van school tot woning

Betreft: Overig (gmb-2019-223622)

13-06-2019TerzoolVerleende omgevingsvergunning regulier, Tersoal (Terzool), Durk Dijkstrastrjitte 9 het herbouwen van de woning

Betreft: Omgevingsvergunning (gmb-2019-144542)Navigeer verder:

Plaatsen in deze gemeente Abbega Allingawier Arum Blauwhuis Boazum Bolsward Breezanddijk Britswert Burgwerd Cornwerd Dedgum Deersum Easterein Easterwierrum Exmorra Ferwoude Folsgare Gaast Gaastmeer Gauw Goenga Greonterp Hartwerd Heeg Hemelum Hichtum Hidaard Hieslum Hindeloopen Hinnaard Hommerts Idsegahuizum Idzega Iens IJlst IJpecolsga IJsbrechtum Indijk It Heidenskip Itens Jutrijp Kimswerd Kornwerderzand Koudum Koufurderrige Kubaard Loenga Lollum Longerhouw Lutkewierum Makkum Molkwerum Nijhuizum Nijland Offingawier Oosthem Oppenhuizen Oudega (Wymbritseradiel) Parrega Piaam Pingjum Poppingawier Rauwerd Reahus Rien Sandfirden Scharnegoutum Schettens Schraard Sijbrandaburen Smallebrugge Sneek Stavoren Terzool Tirns Tjalhuizum Tjerkwerd Uitwellingerga Waaksens Warns Westhem Wieuwerd Witmarsum Wolsum Wommels Wons Workum Woudsend Zurich
Terug naarVergunningen gemeente Súdwest-FryslânVergunningen regio SneekVergunningen provincie FrieslandVergunningen Nederland

    Disclamer: De informatie op deze pagina wordt geleverd door het open data project van de Nederlandse overheid. Het doel van dit project is om zoveel mogelijk publieke informatie te ontsluiten. Drimble is afhankelijk voor de correctheid van deze informatie van derde partijen. De informatie op deze pagina kan daarom gedateerd of inmiddels ongeldig zijn. Raadpleeg daarom altijd de lokale overheidsinstantie bij toepassing van de gegevens.

      Gemeenten in de regio Sneek:

      Regio's in de provincie Friesland: