Vergunningen Terzool

De laatste aangevraagde en afgegeven vergunningen in Terzool, met tevens andere bekendmakingen en regelgeving door de gemeente.

informatie alleen over terzool
Plaatsen in deze gemeente Abbega Allingawier Arum Blauwhuis Boazum Bolsward Breezanddijk Britswert Burgwerd Cornwerd Dedgum Deersum Easterein Easterwierrum Exmorra Ferwoude Folsgare Gaast Gaastmeer Gauw Goenga Greonterp Hartwerd Heeg Hemelum Hichtum Hidaard Hieslum Hindeloopen Hinnaard Hommerts Idsegahuizum Idzega Iens IJlst IJpecolsga IJsbrechtum Indijk It Heidenskip Itens Jutrijp Kimswerd Kornwerderzand Koudum Koufurderrige Kubaard Loenga Lollum Longerhouw Lutkewierum Makkum Molkwerum Nijhuizum Nijland Offingawier Oosthem Oppenhuizen Oudega (Wymbritseradiel) Parrega Piaam Pingjum Poppingawier Rauwerd Reahus Rien Sandfirden Scharnegoutum Schettens Schraard Sijbrandaburen Smallebrugge Sneek Stavoren Terzool Tirns Tjalhuizum Tjerkwerd Uitwellingerga Waaksens Warns Westhem Wieuwerd Witmarsum Wolsum Wommels Wons Workum Woudsend Zurich
Terug naar112 gemeente Súdwest-Fryslân112 regio Sneek112 provincie Friesland112 Nederland

Overzicht recente vergunningen en regelgeving in Terzool

De meeste overheidsinstanties publiceren regelgeving en vergunningen in een speciale databank. Deze data neemt Drimble over, zodat wij deze hier eenvoudig aan u kunnen aanbieden. Onderstaande vergunningen en publicaties zijn speciaal gemarkeerd op de plaats Terzool door de betreffende overheidsinstantie. In dit overzicht staan niet standaard berichten die betrekking hebben op de gemeente Súdwest-Fryslân of het lokale waterschap die geen speciale plaatsmarkering hebben gekregen. Deze kun je wel apart aan- of uitzetten. Het kan zijn dat deze publicaties niet relevant zijn voor de plaats Terzool.
Verfijn resultaten

Vergunningen Terzool

DatumBetreftOnderwerp
09-12-2021TerzoolIngetrokken aanvraag omgevingsvergunning, Tersoal (Terzool), it Pounsmiet 17 het bouwen van een kap op bestaande aanbouw

Betreft: Bouwvergunning (gmb-2021-445435)

18-11-2021TerzoolVerleende omgevingsvergunning regulier, Tersoal (Terzool), Buorren 41het realiseren van een Bed & Breakfast

Betreft: Omgevingsvergunning (gmb-2021-412206)

04-11-2021TerzoolVaststelling wijzigingsplan Buitengebied 2008, Bûtlânswei 8 Tersoal (Terzool), Súdwest-Fryslân (Zuidwest-Friesland)

Betreft: Bestemmingsplan (gmb-2021-389773)

28-10-2021TerzoolIngekomen aanvraag, Tersoal (Terzool), it Pounsmiet 17het bouwen van een kap op bestaande aanbouw

Betreft: Bouwvergunning (gmb-2021-377632)

21-10-2021TerzoolIngekomen aanvraag, Tersoal (Terzool), Buorren 41het realiseren van een Bed & Breakfast

Betreft: Omgevingsvergunning (gmb-2021-365442)

14-10-2021TerzoolVergunningsvrije aanvraag omgevingsvergunning, Tersoal (Terzool), Koumelkerspaed 8 Ahet plaatsen van een tuinhuis.

Betreft: Bouwvergunning (gmb-2021-358080)

14-10-2021TerzoolIngekomen aanvraag, Tersoal (Terzool), Koumelkerspaed 8 Ahet plaatsen van een tuinhuis.

Betreft: Bouwvergunning (gmb-2021-357054)

30-09-2021TerzoolVerleende omgevingsvergunning regulier, Tersoal (Terzool), De Greide 9het plaatsen van een kap op een bijgebouw en het realiseren van een aanbouw met kap

Betreft: Bouwvergunning (gmb-2021-335993)

09-09-2021TerzoolIngekomen aanvraag, Tersoal (Terzool), De Greide 9 het plaatsen van een kap op een bijgebouw en het realiseren van een aanbouw met kap

Betreft: Bouwvergunning (gmb-2021-307449)

05-08-2021TerzoolOntwerp wijzigingsplan Buitengebied 2008, Bûtlânswei 8 Tersoal (Terzool), Súdwest-Fryslân (Zuidwest-Friesland)

Betreft: Bestemmingsplan (gmb-2021-261681)

08-07-2021TerzoolMelding Besluit lozen buiten inrichtingen, Tersoal (Terzool), Wiersterwei 2 het realiseren van een gesloten bodemenergiesysteem buiten inrichtingen

Betreft: Overig (gmb-2021-218283)

23-04-2021TerzoolVerleende omgevingsvergunning regulier, Tersoal (Terzool), it Pounsmiet 20 het realiseren van een vijver (30 x10 meter, 2 meter diep)

Betreft: Omgevingsvergunning (gmb-2021-125665)

09-04-2021TerzoolIngekomen aanvraag, Tersoal (Terzool), it Pounsmiet 20 het realiseren van een vijver (30 x10 meter, 2 meter diep)

Betreft: Overig (gmb-2021-107808)

03-07-2020TerzoolVerleende omgevingsvergunning regulier, Tersoal (Terzool), Koumelkerspaed 4 het gebruiken van het pand in strijd met het bestemmingsplan

Betreft: Bestemmingsplan (gmb-2020-166365)

05-06-2020TerzoolVerleende omgevingsvergunning regulier, Tersoal (Terzool), Suderom 7 c het legaliseren van 2 bijgebouwen

Betreft: Omgevingsvergunning (gmb-2020-140737)Navigeer verder:

Plaatsen in deze gemeente Abbega Allingawier Arum Blauwhuis Boazum Bolsward Breezanddijk Britswert Burgwerd Cornwerd Dedgum Deersum Easterein Easterwierrum Exmorra Ferwoude Folsgare Gaast Gaastmeer Gauw Goenga Greonterp Hartwerd Heeg Hemelum Hichtum Hidaard Hieslum Hindeloopen Hinnaard Hommerts Idsegahuizum Idzega Iens IJlst IJpecolsga IJsbrechtum Indijk It Heidenskip Itens Jutrijp Kimswerd Kornwerderzand Koudum Koufurderrige Kubaard Loenga Lollum Longerhouw Lutkewierum Makkum Molkwerum Nijhuizum Nijland Offingawier Oosthem Oppenhuizen Oudega (Wymbritseradiel) Parrega Piaam Pingjum Poppingawier Rauwerd Reahus Rien Sandfirden Scharnegoutum Schettens Schraard Sijbrandaburen Smallebrugge Sneek Stavoren Terzool Tirns Tjalhuizum Tjerkwerd Uitwellingerga Waaksens Warns Westhem Wieuwerd Witmarsum Wolsum Wommels Wons Workum Woudsend Zurich
Terug naarVergunningen gemeente Súdwest-FryslânVergunningen regio SneekVergunningen provincie FrieslandVergunningen Nederland

    Disclamer: De informatie op deze pagina wordt geleverd door het open data project van de Nederlandse overheid. Het doel van dit project is om zoveel mogelijk publieke informatie te ontsluiten. Drimble is afhankelijk voor de correctheid van deze informatie van derde partijen. De informatie op deze pagina kan daarom gedateerd of inmiddels ongeldig zijn. Raadpleeg daarom altijd de lokale overheidsinstantie bij toepassing van de gegevens.

      Gemeenten in de regio Sneek:

      Regio's in de provincie Friesland: