Drimble

Vergunningen Wolsum

De laatste aangevraagde en afgegeven vergunningen in Wolsum, met tevens andere bekendmakingen en regelgeving door de gemeente.

informatie alleen over wolsum

Overzicht recente vergunningen en regelgeving in Wolsum

De meeste overheidsinstanties publiceren regelgeving en vergunningen in een speciale databank. Deze data neemt Drimble over, zodat wij deze hier eenvoudig aan u kunnen aanbieden. Onderstaande vergunningen en publicaties zijn speciaal gemarkeerd op de plaats Wolsum door de betreffende overheidsinstantie. In dit overzicht staan niet standaard berichten die betrekking hebben op de gemeente Súdwest-Fryslân of het lokale waterschap die geen speciale plaatsmarkering hebben gekregen. Deze kun je wel apart aan- of uitzetten. Het kan zijn dat deze publicaties niet relevant zijn voor de plaats Wolsum.
Verfijn resultaten

Vergunningen Wolsum

DatumBetreftOnderwerp
22-08-2019WolsumVergunningsvrije aanvraag omgevingsvergunning, Wolsum, Nijewei 1 het bouwen van een serre aan de woning

Betreft: Omgevingsvergunning (gmb-2019-207964)

01-08-2019WolsumIngekomen aanvraag, Wolsum, Nijewei 1 het bouwen van een serre aan de woning

Betreft: Overig (gmb-2019-192794)

04-07-2019WolsumVerleende omgevingsvergunning regulier, Wolsum, Laerd en Saerd 4 het vervangen van het luifel boeiboord en het plaatsen/vervangen van een elektronisch prijzenbord

Betreft: Omgevingsvergunning (gmb-2019-165239)

23-05-2019WolsumVerdaging beslissing aanvraag omgevingsvergunning, Wolsum, Laerd en Saerd 4 het vervangen van het luifel boeiboord en het plaatsen/vervangen van een elektronisch prijzenbord

Betreft: Omgevingsvergunning (gmb-2019-126236)

16-05-2019WolsumVerleende omgevingsvergunning regulier, Wolsum, Remswerderleane 2het uitbreiden van de ligboxenstal

Betreft: Omgevingsvergunning (gmb-2019-119863)

16-05-2019WolsumVerleende omgevingsvergunning regulier, Wolsum, Laerd en Saerd 4 het plaatsen van een bovengrondse AdBlue installatie

Betreft: Omgevingsvergunning (gmb-2019-119901)

16-05-2019WolsumMelding Activiteitenbesluit, Wolsum, Laerd en Saerd 4 het plaatsen van een 4 m³ bovengrondse AdBlue opslagtank inclusief afleverzuil

Betreft: Overig (gmb-2019-120094)

28-03-2019WolsumVerdaging beslissing aanvraag omgevingsvergunning, Wolsum, Remswerderleane 2 het uitbreiden van de ligboxenstal

Betreft: Omgevingsvergunning (gmb-2019-73310)

14-03-2019WolsumVerleende evenementenvergunning U19.001901, Wolsumerwei 2 te Wolsum

Betreft: Evenementenvergunning (gmb-2019-59274)

07-03-2019WolsumIngekomen aanvraag, Wolsum, Laerd en Saerd 4 het vervangen van het luifel boeiboord en het plaatsen/vevangen van een elektronisch prijzenbord

Betreft: Overig (gmb-2019-54053)

28-02-2019WolsumMelding Activiteitenbesluit, Wolsum, Remswerderleane 2 het realiseren van nieuwe stallen en de bestaande stal emissiearm maken

Betreft: Overig (gmb-2019-47159)

21-02-2019WolsumIngekomen aanvraag, Wolsum, Remswerderleane 2 het uitbreiden van de stal

Betreft: Overig (gmb-2019-41499)

15-11-2018WolsumVerleende omgevingsvergunning regulier, Wolsum, Wolsumerwei 15 het bouwen van een werktuigenberging

Betreft: Omgevingsvergunning (gmb-2018-243559)

18-10-2018WolsumVerdaging beslissing aanvraag omgevingsvergunning, Wolsum, Wolsumerwei 15 het bouwen van een werktuigenberging

Betreft: Omgevingsvergunning (gmb-2018-221243)

13-09-2018WolsumIngekomen aanvraag, Wolsum, Laerd en Saerd 1 het bouwen van een overkapping bij een snellaadvoorziening voor elektrische voertuigen

Betreft: Overig (gmb-2018-195468)Navigeer verder:

Plaatsen in deze gemeente Abbega Allingawier Arum Blauwhuis Boazum Bolsward Breezanddijk Britswert Burgwerd Cornwerd Dedgum Deersum Easterein Easterwierrum Exmorra Ferwoude Folsgare Gaast Gaastmeer Gauw Goenga Greonterp Hartwerd Heeg Hemelum Hichtum Hidaard Hieslum Hindeloopen Hinnaard Hommerts Idsegahuizum Idzega Iens IJlst IJpecolsga IJsbrechtum Indijk It Heidenskip Itens Jutrijp Kimswerd Kornwerderzand Koudum Koufurderrige Kubaard Loenga Lollum Longerhouw Lutkewierum Makkum Molkwerum Nijhuizum Nijland Offingawier Oosthem Oppenhuizen Oudega (Wymbritseradiel) Parrega Piaam Pingjum Poppingawier Rauwerd Reahus Rien Sandfirden Scharnegoutum Schettens Schraard Sijbrandaburen Smallebrugge Sneek Stavoren Terzool Tirns Tjalhuizum Tjerkwerd Uitwellingerga Waaksens Warns Westhem Wieuwerd Witmarsum Wolsum Wommels Wons Workum Woudsend Zurich
Terug naarVergunningen gemeente Súdwest-FryslânVergunningen regio SneekVergunningen provincie FrieslandVergunningen Nederland

    Disclamer: De informatie op deze pagina wordt geleverd door het open data project van de Nederlandse overheid. Het doel van dit project is om zoveel mogelijk publieke informatie te ontsluiten. Drimble is afhankelijk voor de correctheid van deze informatie van derde partijen. De informatie op deze pagina kan daarom gedateerd of inmiddels ongeldig zijn. Raadpleeg daarom altijd de lokale overheidsinstantie bij toepassing van de gegevens.

      Gemeenten in de regio Sneek:

      Regio's in de provincie Friesland: