Drimble

Inbraken in Gemeente Súdwest-Fryslân (Zuidwest-Friesland)

Overzicht van recente inbraken (of pogingen daartoe) in de Gemeente Súdwest-Fryslân. Deze lijst wordt dagelijks bijgewerkt op basis van het inbraakregister van de politie.

informatie alleen over gemeente sudwest-fryslan

(Pogingen tot) inbraken in de gemeente Súdwest-Fryslân

Dagelijks publiceert de nationale politie in welke postcode er ingebroken is of dat er een poging daartoe is gedaan. Deze informatie nemen wij over en rubriceren deze in de juiste gemeente, regio en provincie. Doordat wij ook 112-nieuwsberichten verzamelen wordt deze informatie ook nog verder verrijkt. De politie voert onregelmatige updates uit. Daarom duurt het soms even voordat de meest recente data hier staat.

Inbraakstatistieken (sinds 13 november 2013)

In gemeente
898
In regio
1.469
In provincie
8.904
In Nederland
324.448
Sneek
395
Bolsward
103
Workum
70
IJlst
29
Makkum
26
Kimswerd
19
Easterein
18
Wommels
14
Nijland
12
Rauwerd
11
Pingjum
8
Heeg
7
Poppingawier
6
Boazum
5
Terzool
4
Lollum
3
Easterwierrum
2
Hieslum
1

Inbraken in Gemeente Súdwest-Fryslân (Zuidwest-Friesland)

DatumDelictPostcodePlaats
16-09-2019Inbraak8601Sneek
04-09-2019Inbraak8822Arum
03-09-2019Inbraak8748Witmarsum
02-09-2019Inbraak8602Sneek
28-08-2019Inbraak8608Sneek
08-08-2019Inbraak8701Bolsward
07-08-2019Inbraak8701Bolsward
06-08-2019Inbraak8754Makkum
03-08-2019Poging tot inbraak8608Sneek
30-07-2019Inbraak8606Sneek
28-07-2019Inbraak9021Easterwierrum
27-07-2019Inbraak8711Workum
26-07-2019Inbraak8701Bolsward
25-07-2019Inbraak8701Bolsward
23-07-2019Inbraak8701Bolsward
21-07-2019Inbraak8551Woudsend
21-07-2019Inbraak8701Bolsward
18-07-2019Inbraak8701Bolsward
17-07-2019Inbraak8651IJlst
17-07-2019Poging tot inbraak8608Sneek
15-07-2019Inbraak8606Sneek
13-07-2019Poging tot inbraak8601Sneek
12-07-2019Inbraak8608Sneek
08-07-2019Inbraak8701Bolsward
01-07-2019Inbraak8603Sneek
27-06-2019Inbraak8601Sneek
26-06-2019Inbraak8701Bolsward
22-06-2019Poging tot inbraak8622Hommerts
12-06-2019Inbraak8602Sneek
11-06-2019Inbraak8701Bolsward

Gerelateerd

Navigeer verder:

Per plaats in deze gemeente Abbega Allingawier Arum Blauwhuis Boazum Bolsward Breezanddijk Britswert Burgwerd Cornwerd Dedgum Deersum Easterein Easterwierrum Exmorra Ferwoude Folsgare Gaast Gaastmeer Gauw Goenga Greonterp Hartwerd Heeg Hemelum Hichtum Hidaard Hieslum Hindeloopen Hinnaard Hommerts Idsegahuizum Idzega Iens IJlst IJpecolsga IJsbrechtum Indijk It Heidenskip Itens Jutrijp Kimswerd Kornwerderzand Koudum Koufurderrige Kubaard Loenga Lollum Longerhouw Lutkewierum Makkum Molkwerum Nijhuizum Nijland Offingawier Oosthem Oppenhuizen Oudega (Wymbritseradiel) Parrega Piaam Pingjum Poppingawier Rauwerd Reahus Rien Sandfirden Scharnegoutum Schettens Schraard Sijbrandaburen Smallebrugge Sneek Stavoren Terzool Tirns Tjalhuizum Tjerkwerd Uitwellingerga Waaksens Warns Westhem Wieuwerd Witmarsum Wolsum Wommels Wons Workum Woudsend Zurich
Terug naarInbraken regio SneekInbraken provincie Friesland

Gemeenten in de regio Sneek:

Regio's in de provincie Friesland: