Inbraken in Gemeente Súdwest-Fryslân (Zuidwest-Friesland)

Overzicht van recente inbraken (of pogingen daartoe) in de Gemeente Súdwest-Fryslân. Deze lijst wordt dagelijks bijgewerkt op basis van het inbraakregister van de politie.

informatie alleen over gemeente sudwest-fryslan
Per plaats in deze gemeente Abbega Allingawier Arum Blauwhuis Boazum Bolsward Breezanddijk Britswert Burgwerd Cornwerd Dedgum Deersum Easterein Easterwierrum Exmorra Ferwoude Folsgare Gaast Gaastmeer Gauw Goenga Greonterp Hartwerd Heeg Hemelum Hichtum Hidaard Hieslum Hindeloopen Hinnaard Hommerts Idsegahuizum Idzega Iens IJlst IJpecolsga IJsbrechtum Indijk It Heidenskip Itens Jutrijp Kimswerd Kornwerderzand Koudum Koufurderrige Kubaard Loenga Lollum Longerhouw Lutkewierum Makkum Molkwerum Nijhuizum Nijland Offingawier Oosthem Oppenhuizen Oudega (Wymbritseradiel) Parrega Piaam Pingjum Poppingawier Rauwerd Reahus Rien Sandfirden Scharnegoutum Schettens Schraard Sijbrandaburen Smallebrugge Sneek Stavoren Terzool Tirns Tjalhuizum Tjerkwerd Uitwellingerga Waaksens Warns Westhem Wieuwerd Witmarsum Wolsum Wommels Wons Workum Woudsend Zurich
Terug naar112 regio Sneek112 provincie Friesland

(Pogingen tot) inbraken in de gemeente Súdwest-Fryslân

Dagelijks publiceert de nationale politie in welke postcode er ingebroken is of dat er een poging daartoe is gedaan. Deze informatie nemen wij over en rubriceren deze in de juiste gemeente, regio en provincie. Doordat wij ook 112-nieuwsberichten verzamelen wordt deze informatie ook nog verder verrijkt. De politie voert onregelmatige updates uit. Daarom duurt het soms even voordat de meest recente data hier staat.

Inbraakstatistieken van de laatste 30 dagen

In gemeente
1
In regio
3
In provincie
34
In Nederland
1.608
Sneek
1

Inbraken in Gemeente Súdwest-Fryslân (Zuidwest-Friesland)

DatumDelictPostcodePlaats
26-08-2022Inbraak8601Sneek
24-08-2022Inbraak8651IJlst
17-08-2022Poging tot inbraak8603Sneek
15-08-2022Inbraak8607Sneek
12-08-2022Inbraak8601Sneek
10-08-2022Inbraak8701Bolsward
06-08-2022Inbraak8754Makkum
04-08-2022Inbraak8602Sneek
31-07-2022Poging tot inbraak8601Sneek
26-07-2022Inbraak8601Sneek
24-07-2022Poging tot inbraak8603Sneek
23-07-2022Inbraak8602Sneek
20-07-2022Inbraak8606Sneek
18-07-2022Inbraak8605Sneek
07-07-2022Poging tot inbraak8701Bolsward
06-07-2022Poging tot inbraak8608Sneek
24-06-2022Poging tot inbraak8603Sneek
21-06-2022Inbraak8651IJlst
20-06-2022Inbraak8629Scharnegoutum
13-06-2022Inbraak8602Sneek
08-06-2022Poging tot inbraak9012Rauwerd
20-05-2022Poging tot inbraak8754Makkum
30-04-2022Inbraak8605Sneek
29-04-2022Inbraak8608Sneek
26-04-2022Inbraak8602Sneek
25-04-2022Inbraak8606Sneek
20-04-2022Inbraak8607Sneek
20-04-2022Inbraak8701Bolsward
19-04-2022Inbraak8754Makkum
14-04-2022Inbraak8701Bolsward

Gerelateerd

Navigeer verder:

Per plaats in deze gemeente Abbega Allingawier Arum Blauwhuis Boazum Bolsward Breezanddijk Britswert Burgwerd Cornwerd Dedgum Deersum Easterein Easterwierrum Exmorra Ferwoude Folsgare Gaast Gaastmeer Gauw Goenga Greonterp Hartwerd Heeg Hemelum Hichtum Hidaard Hieslum Hindeloopen Hinnaard Hommerts Idsegahuizum Idzega Iens IJlst IJpecolsga IJsbrechtum Indijk It Heidenskip Itens Jutrijp Kimswerd Kornwerderzand Koudum Koufurderrige Kubaard Loenga Lollum Longerhouw Lutkewierum Makkum Molkwerum Nijhuizum Nijland Offingawier Oosthem Oppenhuizen Oudega (Wymbritseradiel) Parrega Piaam Pingjum Poppingawier Rauwerd Reahus Rien Sandfirden Scharnegoutum Schettens Schraard Sijbrandaburen Smallebrugge Sneek Stavoren Terzool Tirns Tjalhuizum Tjerkwerd Uitwellingerga Waaksens Warns Westhem Wieuwerd Witmarsum Wolsum Wommels Wons Workum Woudsend Zurich
Terug naarInbraken regio SneekInbraken provincie Friesland

Gemeenten in de regio Sneek:

Regio's in de provincie Friesland: