Vergunningen Waaksens

De laatste aangevraagde en afgegeven vergunningen in Waaksens, met tevens andere bekendmakingen en regelgeving door de gemeente.

informatie alleen over waaksens

Overzicht recente vergunningen en regelgeving in Waaksens

De meeste overheidsinstanties publiceren regelgeving en vergunningen in een speciale databank. Deze data neemt Drimble over, zodat wij deze hier eenvoudig aan u kunnen aanbieden. Onderstaande vergunningen en publicaties zijn speciaal gemarkeerd op de plaats Waaksens door de betreffende overheidsinstantie. In dit overzicht staan niet standaard berichten die betrekking hebben op de gemeente Súdwest-Fryslân of het lokale waterschap die geen speciale plaatsmarkering hebben gekregen. Deze kun je wel apart aan- of uitzetten. Het kan zijn dat deze publicaties niet relevant zijn voor de plaats Waaksens.
Verfijn resultaten

Vergunningen Waaksens

DatumBetreftOnderwerp
28-08-2020WaaksensVerdaging beslissing aanvraag omgevingsvergunning, Waaksens, Buorren 2 het bouwen van een loods op het achtererf van de boerderij

Betreft: Omgevingsvergunning (gmb-2020-218273)

03-07-2020WaaksensIngekomen aanvraag, Waaksens, Buorren 2het bouwen van een loods op het achtererf van de boerderij

Betreft: Overig (gmb-2020-165799)

31-10-2019WaaksensVergunningsvrije aanvraag omgevingsvergunning, Waaksens, Buorren 8 het bouwen van een schuur/berging, strijdig gebruik

Betreft: Omgevingsvergunning (gmb-2019-264069)

03-10-2019WaaksensIngekomen aanvraag, Waaksens, Buorren 8 het bouwen van een schuur/berging, strijdig gebruik

Betreft: Overig (gmb-2019-239368)

16-05-2019WaaksensMelding Activiteitenbesluit, Waaksens, Toarnwerterleane 1 het slopen van de bestaande stal en het bouwen van een nieuwe stal op de bestaande fundering

Betreft: Overig (gmb-2019-120096)

09-05-2019WaaksensVerleende omgevingsvergunning regulier, Waaksens, Toarnwerterleane 1 het vernieuwen van de bovenbouw van de stal

Betreft: Omgevingsvergunning (gmb-2019-112869)

09-05-2019WaaksensVerdaging beslissing aanvraag omgevingsvergunning, Waaksens, Toarnwerterleane 1 het vernieuwen van de bovenbouw van de stal

Betreft: Omgevingsvergunning (gmb-2019-112301)

07-03-2019WaaksensIngekomen aanvraag, Waaksens, Toarnwerterleane 1 het bouwen van een bovenbouw op de bestaande stal

Betreft: Overig (gmb-2019-54048)

29-11-2018WaaksensVerleende omgevingsvergunning regulier, Waaksens, De Bieren 4 het vergroten van de kap van de woning

Betreft: Omgevingsvergunning (gmb-2018-254901)

08-11-2018WaaksensIngekomen aanvraag, Waaksens, De Bieren 4 het vergroten van de kap van de woning

Betreft: Overig (gmb-2018-238308)

05-04-2018WaaksensBuiten behandeling laten aanvraag omgevingsvergunning, Waaksens, De Bieren 7 het bouwen van een garage

Betreft: Omgevingsvergunning (gmb-2018-70882)

01-03-2018WaaksensVerleende omgevingsvergunning regulier,Waaksens, Buorren 15 het bouwen van 2 sleufsilo's in strijd met het bestemmingsplan

Betreft: Bestemmingsplan (gmb-2018-43253)

15-02-2018WaaksensIngekomen aanvraag, Waaksens, De Bieren 7 het bouwen van een garage

Betreft: Overig (gmb-2018-32907)

01-02-2018WaaksensMelding Activiteitenbesluit, Waaksens, Buorren 15 het verwijderen van een sleufsilo en het plaatsen van twee sleufsilo`s

Betreft: Overig (gmb-2018-20225)

01-02-2018WaaksensMelding Activiteitenbesluit, Waaksens, Toarnwerterleane 1 het draaien van bestaande sleufsilo`s en het plaatsen van een nieuwe sleufsilo

Betreft: Overig (gmb-2018-20244)Navigeer verder:

Plaatsen in deze gemeente Abbega Allingawier Arum Blauwhuis Boazum Bolsward Breezanddijk Britswert Burgwerd Cornwerd Dedgum Deersum Easterein Easterwierrum Exmorra Ferwoude Folsgare Gaast Gaastmeer Gauw Goenga Greonterp Hartwerd Heeg Hemelum Hichtum Hidaard Hieslum Hindeloopen Hinnaard Hommerts Idsegahuizum Idzega Iens IJlst IJpecolsga IJsbrechtum Indijk It Heidenskip Itens Jutrijp Kimswerd Kornwerderzand Koudum Koufurderrige Kubaard Loenga Lollum Longerhouw Lutkewierum Makkum Molkwerum Nijhuizum Nijland Offingawier Oosthem Oppenhuizen Oudega (Wymbritseradiel) Parrega Piaam Pingjum Poppingawier Rauwerd Reahus Rien Sandfirden Scharnegoutum Schettens Schraard Sijbrandaburen Smallebrugge Sneek Stavoren Terzool Tirns Tjalhuizum Tjerkwerd Uitwellingerga Waaksens Warns Westhem Wieuwerd Witmarsum Wolsum Wommels Wons Workum Woudsend Zurich
Terug naarVergunningen gemeente Súdwest-FryslânVergunningen regio SneekVergunningen provincie FrieslandVergunningen Nederland

    Disclamer: De informatie op deze pagina wordt geleverd door het open data project van de Nederlandse overheid. Het doel van dit project is om zoveel mogelijk publieke informatie te ontsluiten. Drimble is afhankelijk voor de correctheid van deze informatie van derde partijen. De informatie op deze pagina kan daarom gedateerd of inmiddels ongeldig zijn. Raadpleeg daarom altijd de lokale overheidsinstantie bij toepassing van de gegevens.

      Gemeenten in de regio Sneek:

      Regio's in de provincie Friesland: