Drimble

Vergunningen Pingjum

De laatste aangevraagde en afgegeven vergunningen in Pingjum, met tevens andere bekendmakingen en regelgeving door de gemeente.

informatie alleen over pingjum

Overzicht recente vergunningen en regelgeving in Pingjum

De meeste overheidsinstanties publiceren regelgeving en vergunningen in een speciale databank. Deze data neemt Drimble over, zodat wij deze hier eenvoudig aan u kunnen aanbieden. Onderstaande vergunningen en publicaties zijn speciaal gemarkeerd op de plaats Pingjum door de betreffende overheidsinstantie. In dit overzicht staan niet standaard berichten die betrekking hebben op de gemeente Súdwest-Fryslân of het lokale waterschap die geen speciale plaatsmarkering hebben gekregen. Deze kun je wel apart aan- of uitzetten. Het kan zijn dat deze publicaties niet relevant zijn voor de plaats Pingjum.
Verfijn resultaten

Vergunningen Pingjum

DatumBetreftOnderwerp
19-09-2019PingjumIngekomen aanvraag, Pingjum, De Blokken nabij 1 het realiseren van een tijdelijk opslagdepot grond/zand

Betreft: Overig (gmb-2019-229273)

01-08-2019PingjumIngekomen aanvraag, Pingjum, Grote Buren 8 het restaureren en innoveren van de Victoriuskerk

Betreft: Overig (gmb-2019-192834)

31-05-2019PingjumVerleende omgevingsvergunning regulier, Pingjum, Kleinehuisterweg 20 het vervangen van de dakbedekking

Betreft: Omgevingsvergunning (gmb-2019-133949)

23-05-2019PingjumVerleende omgevingsvergunning regulier, Pingjum, Burenlaan 48 het wijzigen van de erfafscheiding in strijd met het bestemmingsplan

Betreft: Bestemmingsplan (gmb-2019-127279)

09-05-2019PingjumMelding Activiteitenbesluit, Pingjum, Buitendijk 5 het uitbreiden van de jongveestalling

Betreft: Overig (gmb-2019-112434)

02-05-2019PingjumVerdaging beslissing aanvraag omgevingsvergunning, Pingjum, Buitendijk 5 het uitbreiden van een jongveestalling

Betreft: Omgevingsvergunning (gmb-2019-106312)

25-04-2019PingjumIngekomen aanvraag, Pingjum, Burenlaan 48 het wijzigen van de erfafscheiding in strijd met het bestemmingsplan

Betreft: Bestemmingsplan (gmb-2019-99422)

18-04-2019PingjumIngekomen aanvraag, Pingjum, Kleinehuisterweg 20 het vervangen van de dakbedekking

Betreft: Overig (gmb-2019-93780)

14-03-2019PingjumVerleende omgevingsvergunning regulier, Pingjum, De Blokken 1 het bouwen van een werktuigenberging

Betreft: Omgevingsvergunning (gmb-2019-60618)

28-02-2019PingjumIngekomen aanvraag, Pingjum, Buitendijk 5 het uitbreiden van een jongveestalling

Betreft: Overig (gmb-2019-47518)

24-01-2019PingjumVerdaging beslissing aanvraag omgevingsvergunning, Pingjum, De Blokken 1 het bouwen van een werktuigenberging

Betreft: Omgevingsvergunning (gmb-2019-17049)

06-12-2018PingjumIngekomen aanvraag, Pingjum, De Blokken 1 het bouwen van een werktuigenberging

Betreft: Overig (gmb-2018-259575)

06-12-2018PingjumVerleende omgevingsvergunning regulier, Pingjum, Kleinehuisterweg 8 het wijzigen van de gevel en het vervangen van het keuken dak

Betreft: Omgevingsvergunning (gmb-2018-259895)

25-10-2018PingjumVerdaging beslissing aanvraag omgevingsvergunning, Pingjum, Burenlaan 48 het vervangen van de bestaande erfscheiding met daarachter een schuurtje

Betreft: Omgevingsvergunning (gmb-2018-226361)

25-10-2018PingjumIngekomen aanvraag, Pingjum, Kleinehuisterweg 8 het wijzigen van de gevel en het vervangen van het keukendak

Betreft: Overig (gmb-2018-227423)Navigeer verder:

Plaatsen in deze gemeente Abbega Allingawier Arum Blauwhuis Boazum Bolsward Breezanddijk Britswert Burgwerd Cornwerd Dedgum Deersum Easterein Easterwierrum Exmorra Ferwoude Folsgare Gaast Gaastmeer Gauw Goenga Greonterp Hartwerd Heeg Hemelum Hichtum Hidaard Hieslum Hindeloopen Hinnaard Hommerts Idsegahuizum Idzega Iens IJlst IJpecolsga IJsbrechtum Indijk It Heidenskip Itens Jutrijp Kimswerd Kornwerderzand Koudum Koufurderrige Kubaard Loenga Lollum Longerhouw Lutkewierum Makkum Molkwerum Nijhuizum Nijland Offingawier Oosthem Oppenhuizen Oudega (Wymbritseradiel) Parrega Piaam Pingjum Poppingawier Rauwerd Reahus Rien Sandfirden Scharnegoutum Schettens Schraard Sijbrandaburen Smallebrugge Sneek Stavoren Terzool Tirns Tjalhuizum Tjerkwerd Uitwellingerga Waaksens Warns Westhem Wieuwerd Witmarsum Wolsum Wommels Wons Workum Woudsend Zurich
Terug naarVergunningen gemeente Súdwest-FryslânVergunningen regio SneekVergunningen provincie FrieslandVergunningen Nederland

    Disclamer: De informatie op deze pagina wordt geleverd door het open data project van de Nederlandse overheid. Het doel van dit project is om zoveel mogelijk publieke informatie te ontsluiten. Drimble is afhankelijk voor de correctheid van deze informatie van derde partijen. De informatie op deze pagina kan daarom gedateerd of inmiddels ongeldig zijn. Raadpleeg daarom altijd de lokale overheidsinstantie bij toepassing van de gegevens.

      Gemeenten in de regio Sneek:

      Regio's in de provincie Friesland: