Drimble

Vergunningen Schettens

De laatste aangevraagde en afgegeven vergunningen in Schettens, met tevens andere bekendmakingen en regelgeving door de gemeente.

informatie alleen over schettens

Overzicht recente vergunningen en regelgeving in Schettens

De meeste overheidsinstanties publiceren regelgeving en vergunningen in een speciale databank. Deze data neemt Drimble over, zodat wij deze hier eenvoudig aan u kunnen aanbieden. Onderstaande vergunningen en publicaties zijn speciaal gemarkeerd op de plaats Schettens door de betreffende overheidsinstantie. In dit overzicht staan niet standaard berichten die betrekking hebben op de gemeente Súdwest-Fryslân of het lokale waterschap die geen speciale plaatsmarkering hebben gekregen. Deze kun je wel apart aan- of uitzetten. Het kan zijn dat deze publicaties niet relevant zijn voor de plaats Schettens.
Verfijn resultaten

Vergunningen Schettens

DatumBetreftOnderwerp
05-09-2019SchettensIngekomen aanvraag, Schettens, van Osingaweg 43het wijzigen van de bestemming van basisschool naar twee wooneenheden

Betreft: Overig (gmb-2019-217514)

25-04-2019SchettensIngekomen aanvraag, Schettens, Filenserwei 1 het plaatsen van een sleufsilo

Betreft: Overig (gmb-2019-99500)

25-04-2019SchettensIngetrokken aanvraag omgevingsvergunning, Schettens, van Osingaweg 78 het plaatsen van zonnepanelen

Betreft: Omgevingsvergunning (gmb-2019-99606)

28-03-2019SchettensIngekomen aanvraag, Schettens, van Osingaweg 78 het plaatsen van zonnepanelen

Betreft: Overig (gmb-2019-73516)

06-12-2018SchettensBesluit opleggen maatwerkvoorschrift Marnedijk 11 Schettens

Betreft: Overig (gmb-2018-260371)

24-05-2018SchettensVerleende omgevingsvergunning regulier, Schettens, Filenserwei 1 het plaatsen van een sleufsilo

Betreft: Omgevingsvergunning (gmb-2018-108720)

12-04-2018SchettensVerdaging beslissing aanvraag omgevingsvergunning, Schettens, Filenserwei 1 het plaatsen van een sleufsilo

Betreft: Omgevingsvergunning (gmb-2018-75325)

15-03-2018SchettensMelding Activiteitenbesluit, Schettens, Filenserwei 1 het plaatsen van nieuwe sleufsilo van 19 x 60 meter

Betreft: Overig (gmb-2018-51597)

08-02-2018SchettensIngekomen aanvraag, Schettens, Filenserwei 1 het plaatsen van een sleufsilo

Betreft: Overig (gmb-2018-26593)

19-10-2017SchettensIngekomen aanvraag, Schettens, Skelte van Aysmastrjitte 9 het wijzigen van de gevel

Betreft: Overig (gmb-2017-182728)

14-09-2017SchettensVerleende omgevingsvergunning regulier, Schettens, Filenserwei 6 het plaatsen van een sleufsilo

Betreft: Omgevingsvergunning (gmb-2017-159678)

07-09-2017SchettensMelding Activiteitenbesluit, Schettens, Filenserwei 6 het vervangen van twee kuilplaten en een sleufsilo door twee nieuwe sleufsilo`s

Betreft: Overig (gmb-2017-154530)

17-08-2017SchettensIngekomen aanvraag, Schettens, Filenserwei 6 het plaatsen van een sleufsilo

Betreft: Overig (gmb-2017-143218)

27-07-2017SchettensIngetrokken aanvraag omgevingsvergunning, Schettens, Filenserwei 1 het tijdelijk plaatsen van een sleufsilo

Betreft: Omgevingsvergunning (gmb-2017-129125)

29-06-2017SchettensMelding Activiteitenbesluit, Schettens, Filenserwei 1 het plaatsen van een tijdelijke sleufsilo

Betreft: Overig (gmb-2017-110201)Navigeer verder:

Plaatsen in deze gemeente Abbega Allingawier Arum Blauwhuis Boazum Bolsward Breezanddijk Britswert Burgwerd Cornwerd Dedgum Deersum Easterein Easterwierrum Exmorra Ferwoude Folsgare Gaast Gaastmeer Gauw Goenga Greonterp Hartwerd Heeg Hemelum Hichtum Hidaard Hieslum Hindeloopen Hinnaard Hommerts Idsegahuizum Idzega Iens IJlst IJpecolsga IJsbrechtum Indijk It Heidenskip Itens Jutrijp Kimswerd Kornwerderzand Koudum Koufurderrige Kubaard Loenga Lollum Longerhouw Lutkewierum Makkum Molkwerum Nijhuizum Nijland Offingawier Oosthem Oppenhuizen Oudega (Wymbritseradiel) Parrega Piaam Pingjum Poppingawier Rauwerd Reahus Rien Sandfirden Scharnegoutum Schettens Schraard Sijbrandaburen Smallebrugge Sneek Stavoren Terzool Tirns Tjalhuizum Tjerkwerd Uitwellingerga Waaksens Warns Westhem Wieuwerd Witmarsum Wolsum Wommels Wons Workum Woudsend Zurich
Terug naarVergunningen gemeente Súdwest-FryslânVergunningen regio SneekVergunningen provincie FrieslandVergunningen Nederland

    Disclamer: De informatie op deze pagina wordt geleverd door het open data project van de Nederlandse overheid. Het doel van dit project is om zoveel mogelijk publieke informatie te ontsluiten. Drimble is afhankelijk voor de correctheid van deze informatie van derde partijen. De informatie op deze pagina kan daarom gedateerd of inmiddels ongeldig zijn. Raadpleeg daarom altijd de lokale overheidsinstantie bij toepassing van de gegevens.

      Gemeenten in de regio Sneek:

      Regio's in de provincie Friesland: