Drimble

Vergunningen Oudega (Wymbritseradiel)

De laatste aangevraagde en afgegeven vergunningen in Oudega (Wymbritseradiel), met tevens andere bekendmakingen en regelgeving door de gemeente.

informatie alleen over oudega (wymbritseradiel)

Overzicht recente vergunningen en regelgeving in Oudega (Wymbritseradiel)

De meeste overheidsinstanties publiceren regelgeving en vergunningen in een speciale databank. Deze data neemt Drimble over, zodat wij deze hier eenvoudig aan u kunnen aanbieden. Onderstaande vergunningen en publicaties zijn speciaal gemarkeerd op de plaats Oudega (Wymbritseradiel) door de betreffende overheidsinstantie. In dit overzicht staan niet standaard berichten die betrekking hebben op de gemeente Súdwest-Fryslân of het lokale waterschap die geen speciale plaatsmarkering hebben gekregen. Deze kun je wel apart aan- of uitzetten. Het kan zijn dat deze publicaties niet relevant zijn voor de plaats Oudega (Wymbritseradiel).
Verfijn resultaten

Vergunningen Oudega (Wymbritseradiel)

DatumBetreftOnderwerp
30-08-2016Oudega (Wymbritseradiel)Gemeente Súdwest-Fryslân (Zuidwest-Friesland) Besluit Vergunning Natuurbeschermingswet 1998

25-11-2015Oudega (Wymbritseradiel)Gemeente Súdwest-Fryslân (Zuidwest-Friesland) Melding bodemsanering

24-03-2015Oudega (Wymbritseradiel)Oudega, De Joodyk 9

Betreft: Omgevingsvergunning

02-03-2015Oudega (Wymbritseradiel)Oudega, De Joodyk 13

Betreft: Omgevingsvergunning

13-01-2015Oudega (Wymbritseradiel)Oudega, De Tsjerne 3

Betreft: Omgevingsvergunning

16-12-2014Oudega (Wymbritseradiel)Oudega, De Joodyk 13

Betreft: Omgevingsvergunning

16-12-2014Oudega (Wymbritseradiel)Oudega, De Tsjerne 3

Betreft: Omgevingsvergunning

25-11-2014Oudega (Wymbritseradiel)Oudega, De Joodyk 3

Betreft: Omgevingsvergunning

20-11-2014Oudega (Wymbritseradiel)Súdwest-Fryslân (Zuidwest-Friesland) Kennisgeving Vergunning Natuurbeschermingswet 1998

20-11-2014Oudega (Wymbritseradiel)Súdwest-Fryslân (Zuidwest-Friesland) Kennisgeving Vergunning Natuurbeschermingswet 1998

13-11-2014Oudega (Wymbritseradiel)Oudega, De Hannen 5

Betreft: Omgevingsvergunning

28-10-2014Oudega (Wymbritseradiel)Oudega, De Joodyk 3

Betreft: Omgevingsvergunning

07-10-2014Oudega (Wymbritseradiel)Oudega, De Hannen 5

Betreft: Omgevingsvergunning

30-09-2014Oudega (Wymbritseradiel)Oudega, Rigedyk 13

Betreft: Omgevingsvergunning

23-09-2014Oudega (Wymbritseradiel)Oudega, Rigedyk 13

Betreft: MilieuvergunningNavigeer verder:

Plaatsen in deze gemeente Abbega Allingawier Arum Blauwhuis Boazum Bolsward Breezanddijk Britswert Burgwerd Cornwerd Dedgum Deersum Easterein Easterwierrum Exmorra Ferwoude Folsgare Gaast Gaastmeer Gauw Goenga Greonterp Hartwerd Heeg Hemelum Hichtum Hidaard Hieslum Hindeloopen Hinnaard Hommerts Idsegahuizum Idzega Iens IJlst IJpecolsga IJsbrechtum Indijk It Heidenskip Itens Jutrijp Kimswerd Kornwerderzand Koudum Koufurderrige Kubaard Loenga Lollum Longerhouw Lutkewierum Makkum Molkwerum Nijhuizum Nijland Offingawier Oosthem Oppenhuizen Oudega (Wymbritseradiel) Parrega Piaam Pingjum Poppingawier Rauwerd Reahus Rien Sandfirden Scharnegoutum Schettens Schraard Sijbrandaburen Smallebrugge Sneek Stavoren Terzool Tirns Tjalhuizum Tjerkwerd Uitwellingerga Waaksens Warns Westhem Wieuwerd Witmarsum Wolsum Wommels Wons Workum Woudsend Zurich
Terug naarVergunningen gemeente Súdwest-FryslânVergunningen regio SneekVergunningen provincie FrieslandVergunningen Nederland

    Disclamer: De informatie op deze pagina wordt geleverd door het open data project van de Nederlandse overheid. Het doel van dit project is om zoveel mogelijk publieke informatie te ontsluiten. Drimble is afhankelijk voor de correctheid van deze informatie van derde partijen. De informatie op deze pagina kan daarom gedateerd of inmiddels ongeldig zijn. Raadpleeg daarom altijd de lokale overheidsinstantie bij toepassing van de gegevens.

      Gemeenten in de regio Sneek:

      Regio's in de provincie Friesland: