Drimble

Vergunningen Wons

De laatste aangevraagde en afgegeven vergunningen in Wons, met tevens andere bekendmakingen en regelgeving door de gemeente.

informatie alleen over wons

Overzicht recente vergunningen en regelgeving in Wons

De meeste overheidsinstanties publiceren regelgeving en vergunningen in een speciale databank. Deze data neemt Drimble over, zodat wij deze hier eenvoudig aan u kunnen aanbieden. Onderstaande vergunningen en publicaties zijn speciaal gemarkeerd op de plaats Wons door de betreffende overheidsinstantie. In dit overzicht staan niet standaard berichten die betrekking hebben op de gemeente Súdwest-Fryslân of het lokale waterschap die geen speciale plaatsmarkering hebben gekregen. Deze kun je wel apart aan- of uitzetten. Het kan zijn dat deze publicaties niet relevant zijn voor de plaats Wons.
Verfijn resultaten

Vergunningen Wons

DatumBetreftOnderwerp
27-06-2019WonsVerleende omgevingsvergunning regulier, Wons, Weersterweg 6 het uitbreiden van de woning

Betreft: Omgevingsvergunning (gmb-2019-158995)

13-06-2019WonsVerdaging beslissing aanvraag omgevingsvergunning, Wons, Weersterweg 6 het uitbreiden van de woning

Betreft: Omgevingsvergunning (gmb-2019-144421)

25-04-2019WonsIngekomen aanvraag, Wons, Weersterweg 6 het uitbreiden van de woning

Betreft: Overig (gmb-2019-99488)

03-01-2019WonsVergunningsvrije aanvraag omgevingsvergunning, Wons, nabij Noorderlaan 2het plaatsen van een gedenk/informatiepaneel

Betreft: Omgevingsvergunning (gmb-2019-1300)

15-11-2018WonsIngekomen aanvraag, Wons, Noorderlaan 2 het plaatsen van een gedenk/informatiepaneel

Betreft: Overig (gmb-2018-243533)

19-07-2018WonsVerleende omgevingsvergunning regulier, Wons, Terpweg 25 het gedeeltelijk vernieuwen en vergroten van een ligboxenstal

Betreft: Omgevingsvergunning (gmb-2018-156025)

28-06-2018WonsBuiten behandeling laten aanvraag omgevingsvergunning, Wons, Wildinghelaan 3 het veranderen van een school naar een bedrijf

Betreft: Omgevingsvergunning (gmb-2018-138186)

31-05-2018WonsVerdaging beslissing aanvraag omgevingsvergunning, Wons, Terpweg 25 het gedeeltelijk vernieuwen en vergroten van een ligboxenstal

Betreft: Omgevingsvergunning (gmb-2018-113880)

20-03-2018WonsVerleende evenementenvergunning (u18.002327), terrein 'Het Nauw' aan de Weersterweg in Wons

Betreft: Evenementenvergunning (gmb-2018-57665)

15-03-2018WonsMelding Activiteitenbesluit, Wons, Weersterweg 24 het aanpassen van de dieraantallen

Betreft: Overig (gmb-2018-51630)

08-03-2018WonsIngekomen aanvraag, Wons, Terpweg 25 het vervangen van het dak van een ligboxenstal

Betreft: Overig (gmb-2018-48859)

01-02-2018WonsIngekomen aanvraag, Wons, Weersterweg 33het handelen in strijd met bestemming t.b.v. een evenement

Betreft: Overig (gmb-2018-20324)

01-02-2018WonsMelding Activiteitenbesluit, Wons, Wildinghelaan 7 het houden van 40 schapen en 30 vrouwelijk jongvee

Betreft: Overig (gmb-2018-20276)

21-12-2017WonsVerleende omgevingsvergunning regulier, Wons, Wildinghelaan 7 het bouwen van een jongveestal en werktuigstalling

Betreft: Omgevingsvergunning (gmb-2017-228160)

14-12-2017WonsVerleende omgevingsvergunning uitgebreid, Wons, Noorderlaan 20 het actualiseren van de vergunning voor de activiteit milieu

Betreft: Omgevingsvergunning (gmb-2017-220463)Navigeer verder:

Plaatsen in deze gemeente Abbega Allingawier Arum Blauwhuis Boazum Bolsward Breezanddijk Britswert Burgwerd Cornwerd Dedgum Deersum Easterein Easterwierrum Exmorra Ferwoude Folsgare Gaast Gaastmeer Gauw Goenga Greonterp Hartwerd Heeg Hemelum Hichtum Hidaard Hieslum Hindeloopen Hinnaard Hommerts Idsegahuizum Idzega Iens IJlst IJpecolsga IJsbrechtum Indijk It Heidenskip Itens Jutrijp Kimswerd Kornwerderzand Koudum Koufurderrige Kubaard Loenga Lollum Longerhouw Lutkewierum Makkum Molkwerum Nijhuizum Nijland Offingawier Oosthem Oppenhuizen Oudega (Wymbritseradiel) Parrega Piaam Pingjum Poppingawier Rauwerd Reahus Rien Sandfirden Scharnegoutum Schettens Schraard Sijbrandaburen Smallebrugge Sneek Stavoren Terzool Tirns Tjalhuizum Tjerkwerd Uitwellingerga Waaksens Warns Westhem Wieuwerd Witmarsum Wolsum Wommels Wons Workum Woudsend Zurich
Terug naarVergunningen gemeente Súdwest-FryslânVergunningen regio SneekVergunningen provincie FrieslandVergunningen Nederland

    Disclamer: De informatie op deze pagina wordt geleverd door het open data project van de Nederlandse overheid. Het doel van dit project is om zoveel mogelijk publieke informatie te ontsluiten. Drimble is afhankelijk voor de correctheid van deze informatie van derde partijen. De informatie op deze pagina kan daarom gedateerd of inmiddels ongeldig zijn. Raadpleeg daarom altijd de lokale overheidsinstantie bij toepassing van de gegevens.

      Gemeenten in de regio Sneek:

      Regio's in de provincie Friesland: