Drimble

Vergunningen Idsegahuizum

De laatste aangevraagde en afgegeven vergunningen in Idsegahuizum, met tevens andere bekendmakingen en regelgeving door de gemeente.

informatie alleen over idsegahuizum

Overzicht recente vergunningen en regelgeving in Idsegahuizum

De meeste overheidsinstanties publiceren regelgeving en vergunningen in een speciale databank. Deze data neemt Drimble over, zodat wij deze hier eenvoudig aan u kunnen aanbieden. Onderstaande vergunningen en publicaties zijn speciaal gemarkeerd op de plaats Idsegahuizum door de betreffende overheidsinstantie. In dit overzicht staan niet standaard berichten die betrekking hebben op de gemeente Súdwest-Fryslân of het lokale waterschap die geen speciale plaatsmarkering hebben gekregen. Deze kun je wel apart aan- of uitzetten. Het kan zijn dat deze publicaties niet relevant zijn voor de plaats Idsegahuizum.
Verfijn resultaten

Vergunningen Idsegahuizum

DatumBetreftOnderwerp
16-11-2017IdsegahuizumMelding Activiteitenbesluit, Idsegahuizum, Carl Fellingerweg 2 het oprichten van twee sleufsilo`s

Betreft: Overig (gmb-2017-200134)

19-10-2017IdsegahuizumVerleende omgevingsvergunning uitgebreid, Idsegahuizum, Carl Fellingerweg 2 het realiseren van een rundveestal

Betreft: Omgevingsvergunning (gmb-2017-182741)

21-09-2017IdsegahuizumVerleende omgevingsvergunning regulier, Idsegahuizum, Brekkerweg 1 het gebruiken van het bijgebouw als recreatiewoning

Betreft: Omgevingsvergunning (gmb-2017-164266)

24-08-2017IdsegahuizumOntwerp-omgevingsvergunning uitgebreide procedure, Idsegahuizum, Carl Fellingerweg 2 het realiseren van een rundveestal

Betreft: Omgevingsvergunning (gmb-2017-147179)

30-12-2016IdsegahuizumVerleende omgevingsvergunning regulier, Idsegahuizum, Dorpsweg 8 het vernieuwen en wijzigen van de kap van de woning

Betreft: Omgevingsvergunning (gmb-2016-187964)

02-12-2016IdsegahuizumIngekomen aanvraag, Idsegahuizum, Dorpsweg 8 het vernieuwen en wijzigen van de kap van de woning

Betreft: Overig (gmb-2016-167457)

28-04-2015IdsegahuizumIdsegahuizum, Veldreed 2

Betreft: Omgevingsvergunning

09-04-2015IdsegahuizumBekendmaking verleende omgevingsvergunning uitgebreide procedure, Veldreed 2 te Idsegahuizum, Súdwest-Fryslân (Zuidwest-Friesland)

Betreft: Omgevingsvergunning (stcrt-2015-9453)

07-04-2015IdsegahuizumIdsegahuizen, Carl Fellingerweg 3

Betreft: Omgevingsvergunning

07-04-2015IdsegahuizumIdsegahuizen, Carl Fellingerweg 1

Betreft: Omgevingsvergunning

07-04-2015IdsegahuizumIdsegahuizen, Carl Fellingerweg 2

Betreft: Omgevingsvergunning

12-02-2015IdsegahuizumBekendmaking ontwerpomgevingsvergunning uitgebreide procedure, Veldreed 2 te Idsegahuizum, Súdwest-Fryslân (Zuidwest-Friesland)

Betreft: Omgevingsvergunning (stcrt-2015-3614)

13-01-2015IdsegahuizumIdsegahuizum, Carl Fellingerweg 3

Betreft: Omgevingsvergunning

30-12-2014IdsegahuizumIdsegahuizum, Carl Fellingerweg 1

Betreft: Omgevingsvergunning

30-12-2014IdsegahuizumIdsegahuizum, Carl Fellingerweg 2

Betreft: OmgevingsvergunningNavigeer verder:

Plaatsen in deze gemeente Abbega Allingawier Arum Blauwhuis Boazum Bolsward Breezanddijk Britswert Burgwerd Cornwerd Dedgum Deersum Easterein Easterwierrum Exmorra Ferwoude Folsgare Gaast Gaastmeer Gauw Goenga Greonterp Hartwerd Heeg Hemelum Hichtum Hidaard Hieslum Hindeloopen Hinnaard Hommerts Idsegahuizum Idzega Iens IJlst IJpecolsga IJsbrechtum Indijk It Heidenskip Itens Jutrijp Kimswerd Kornwerderzand Koudum Koufurderrige Kubaard Loenga Lollum Longerhouw Lutkewierum Makkum Molkwerum Nijhuizum Nijland Offingawier Oosthem Oppenhuizen Oudega (Wymbritseradiel) Parrega Piaam Pingjum Poppingawier Rauwerd Reahus Rien Sandfirden Scharnegoutum Schettens Schraard Sijbrandaburen Smallebrugge Sneek Stavoren Terzool Tirns Tjalhuizum Tjerkwerd Uitwellingerga Waaksens Warns Westhem Wieuwerd Witmarsum Wolsum Wommels Wons Workum Woudsend Zurich
Terug naarVergunningen gemeente Súdwest-FryslânVergunningen regio SneekVergunningen provincie FrieslandVergunningen Nederland

    Disclamer: De informatie op deze pagina wordt geleverd door het open data project van de Nederlandse overheid. Het doel van dit project is om zoveel mogelijk publieke informatie te ontsluiten. Drimble is afhankelijk voor de correctheid van deze informatie van derde partijen. De informatie op deze pagina kan daarom gedateerd of inmiddels ongeldig zijn. Raadpleeg daarom altijd de lokale overheidsinstantie bij toepassing van de gegevens.

      Gemeenten in de regio Sneek:

      Regio's in de provincie Friesland: