Drimble

Vergunningen Workum

De laatste aangevraagde en afgegeven vergunningen in Workum, met tevens andere bekendmakingen en regelgeving door de gemeente.

informatie alleen over workum

Overzicht recente vergunningen en regelgeving in Workum

De meeste overheidsinstanties publiceren regelgeving en vergunningen in een speciale databank. Deze data neemt Drimble over, zodat wij deze hier eenvoudig aan u kunnen aanbieden. Onderstaande vergunningen en publicaties zijn speciaal gemarkeerd op de plaats Workum door de betreffende overheidsinstantie. In dit overzicht staan niet standaard berichten die betrekking hebben op de gemeente Súdwest-Fryslân of het lokale waterschap die geen speciale plaatsmarkering hebben gekregen. Deze kun je wel apart aan- of uitzetten. Het kan zijn dat deze publicaties niet relevant zijn voor de plaats Workum.
Verfijn resultaten

Vergunningen Workum

DatumBetreftOnderwerp
12-09-2019WorkumVerdaging beslissing aanvraag omgevingsvergunning, Workum, Begine 18 het bouwen van een schuur

Betreft: Omgevingsvergunning (gmb-2019-223374)

12-09-2019WorkumIngekomen aanvraag, Workum, Moleburren 18 het verbouwen van de woning

Betreft: Overig (gmb-2019-223648)

12-09-2019WorkumVerleende omgevingsvergunning regulier, Workum, Noard 44 het verbouwen van de woning

Betreft: Omgevingsvergunning (gmb-2019-223770)

05-09-2019WorkumVerleende evenementenvergunning U19.017733, Sud 41 te Workum

Betreft: Evenementenvergunning (gmb-2019-217354)

05-09-2019WorkumVergunningsvrije aanvraag omgevingsvergunning, Workum, Waechfinne 5het vergroten van de woonkamer door het maken van een uitbouw

Betreft: Omgevingsvergunning (gmb-2019-217585)

05-09-2019WorkumVerdaging beslissing aanvraag omgevingsvergunning, Workum, Begine 52 het verbouwen van de voormalige bibliotheek tot Versmarkt

Betreft: Omgevingsvergunning (gmb-2019-217845)

05-09-2019WorkumIngekomen aanvraag, Workum, Spoardyk 60het wijzigen van de bestemming naar wonen

Betreft: Overig (gmb-2019-217411)

05-09-2019WorkumVerdaging beslissing aanvraag omgevingsvergunning, Workum, Súd 154het realiseren van twee recreatieappartementen

Betreft: Omgevingsvergunning (gmb-2019-217859)

29-08-2019WorkumIngekomen aanvraag, Workum, Emmabuert 2 het renoveren van het dak

Betreft: Overig (gmb-2019-212551)

29-08-2019WorkumBuiten behandeling laten aanvraag omgevingsvergunning, Workum, Noard 117 het gebruiken van het pand in strijd met het bestemmingsplan

Betreft: Bestemmingsplan (gmb-2019-212673)

22-08-2019WorkumVerleende omgevingsvergunning regulier, Workum,Hans Deinumstrjitte 21 het bouwen van een woning

Betreft: Omgevingsvergunning (gmb-2019-207960)

22-08-2019WorkumVerdaging beslissing aanvraag omgevingsvergunning, Workum, Noard 66 het plaatsen van zonnepanelen

Betreft: Omgevingsvergunning (gmb-2019-207913)

15-08-2019WorkumVerdaging beslissing aanvraag omgevingsvergunning, Workum, Noard 44 het verbouwen van de woning

Betreft: Omgevingsvergunning (gmb-2019-203114)

15-08-2019WorkumRECTIFICATIE, Workum, Trekwei 100 het plaatsen van een woonark

Betreft: Rectificatie (gmb-2019-202389)

15-08-2019WorkumMelding Activiteitenbesluit, Workum, Aldedyk 27 het plaatsen van een bovengrondse propaantank met een waterinhoud van 1600 liter

Betreft: Overig (gmb-2019-203133)Navigeer verder:

Plaatsen in deze gemeente Abbega Allingawier Arum Blauwhuis Boazum Bolsward Breezanddijk Britswert Burgwerd Cornwerd Dedgum Deersum Easterein Easterwierrum Exmorra Ferwoude Folsgare Gaast Gaastmeer Gauw Goenga Greonterp Hartwerd Heeg Hemelum Hichtum Hidaard Hieslum Hindeloopen Hinnaard Hommerts Idsegahuizum Idzega Iens IJlst IJpecolsga IJsbrechtum Indijk It Heidenskip Itens Jutrijp Kimswerd Kornwerderzand Koudum Koufurderrige Kubaard Loenga Lollum Longerhouw Lutkewierum Makkum Molkwerum Nijhuizum Nijland Offingawier Oosthem Oppenhuizen Oudega (Wymbritseradiel) Parrega Piaam Pingjum Poppingawier Rauwerd Reahus Rien Sandfirden Scharnegoutum Schettens Schraard Sijbrandaburen Smallebrugge Sneek Stavoren Terzool Tirns Tjalhuizum Tjerkwerd Uitwellingerga Waaksens Warns Westhem Wieuwerd Witmarsum Wolsum Wommels Wons Workum Woudsend Zurich
Terug naarVergunningen gemeente Súdwest-FryslânVergunningen regio SneekVergunningen provincie FrieslandVergunningen Nederland

    Disclamer: De informatie op deze pagina wordt geleverd door het open data project van de Nederlandse overheid. Het doel van dit project is om zoveel mogelijk publieke informatie te ontsluiten. Drimble is afhankelijk voor de correctheid van deze informatie van derde partijen. De informatie op deze pagina kan daarom gedateerd of inmiddels ongeldig zijn. Raadpleeg daarom altijd de lokale overheidsinstantie bij toepassing van de gegevens.

      Gemeenten in de regio Sneek:

      Regio's in de provincie Friesland: