Drimble

Vergunningen Jutrijp

De laatste aangevraagde en afgegeven vergunningen in Jutrijp, met tevens andere bekendmakingen en regelgeving door de gemeente.

informatie alleen over jutrijp

Overzicht recente vergunningen en regelgeving in Jutrijp

De meeste overheidsinstanties publiceren regelgeving en vergunningen in een speciale databank. Deze data neemt Drimble over, zodat wij deze hier eenvoudig aan u kunnen aanbieden. Onderstaande vergunningen en publicaties zijn speciaal gemarkeerd op de plaats Jutrijp door de betreffende overheidsinstantie. In dit overzicht staan niet standaard berichten die betrekking hebben op de gemeente Súdwest-Fryslân of het lokale waterschap die geen speciale plaatsmarkering hebben gekregen. Deze kun je wel apart aan- of uitzetten. Het kan zijn dat deze publicaties niet relevant zijn voor de plaats Jutrijp.
Verfijn resultaten

Vergunningen Jutrijp

DatumBetreftOnderwerp
15-08-2019JutrijpVerleende omgevingsvergunning uitgebreid, Jutrijp, Binnenpaed 12 het bouwen van een woning

Betreft: Bestemmingsplan (stcrt-2019-45872)

15-08-2019JutrijpVerleende omgevingsvergunning uitgebreid, Jutrijp, Binnenpaed 12 het bouwen van een woning

Betreft: Bestemmingsplan (gmb-2019-203128)

08-08-2019JutrijpVerdaging beslissing aanvraag omgevingsvergunning, Jutrijp, Iewei 4 het plaatsen van een werktuigenberging

Betreft: Omgevingsvergunning (gmb-2019-198059)

11-07-2019JutrijpMelding Activiteitenbesluit, Jutrijp, Iewei 4 het plaatsen van een werktuigenberging

Betreft: Overig (gmb-2019-171642)

27-06-2019JutrijpIngekomen aanvraag, Jutrijp, Iewei 4het plaatsen van een werktuigenberging

Betreft: Overig (gmb-2019-157458)

20-06-2019JutrijpOntwerp-omgevingsvergunning uitgebreide procedure, Jutrijp, Binnenpaed 12 het bouwen van een woning

Betreft: Overig (stcrt-2019-34597)

20-06-2019JutrijpOntwerp-omgevingsvergunning uitgebreide procedure, Jutrijp, Binnenpaed 12 het bouwen van een woning

Betreft: Bestemmingsplan (gmb-2019-151068)

23-05-2019JutrijpVerleende omgevingsvergunning regulier, Jutrijp, Riperwei 52 het plaatsen van een aanbouw

Betreft: Omgevingsvergunning (gmb-2019-127238)

09-05-2019JutrijpVerdaging beslissing aanvraag omgevingsvergunning, Jutrijp, Riperwei 52 het plaatsen van een aanbouw

Betreft: Omgevingsvergunning (gmb-2019-112351)

04-04-2019JutrijpKennisgeving toepassen coördinatieregeling en terinzagelegging ontwerpbestemmingsplan en ontwerp-omgevingsvergunning nieuwbouw melkveebedrijf en bedrijfswoning, Louwewei 2A in Jutrijp, Súdwest-Fryslân (Zuidwest-Friesland)

Betreft: Bestemmingsplan (stcrt-2019-19383)

04-04-2019JutrijpKennisgeving toepassen coördinatieregeling en terinzagelegging ontwerpbestemmingsplan en ontwerp-omgevingsvergunning nieuwbouw melkveebedrijf en bedrijfswoning, Louwewei 2A in Jutrijp, Súdwest-Fryslân (Zuidwest-Friesland)

Betreft: Bestemmingsplan (gmb-2019-80817)

28-03-2019JutrijpIngekomen aanvraag, Jutrijp, Binnenpaed 12 het bouwen van een woning

Betreft: Overig (gmb-2019-73588)

21-03-2019JutrijpIngekomen aanvraag, Jutrijp, Riperwei 52 het plaatsen van een aanbouw

Betreft: Overig (gmb-2019-67415)

28-02-2019JutrijpMelding Activiteitenbesluit, Jutrijp, Louwewei 2A het oprichten van een melkveebedrijf

Betreft: Overig (gmb-2019-47199)

28-02-2019JutrijpIngekomen aanvraag, Jutrijp, Louwewei 2 het bouwen van een melkveebedrijf

Betreft: Overig (gmb-2019-47217)Navigeer verder:

Plaatsen in deze gemeente Abbega Allingawier Arum Blauwhuis Boazum Bolsward Breezanddijk Britswert Burgwerd Cornwerd Dedgum Deersum Easterein Easterwierrum Exmorra Ferwoude Folsgare Gaast Gaastmeer Gauw Goenga Greonterp Hartwerd Heeg Hemelum Hichtum Hidaard Hieslum Hindeloopen Hinnaard Hommerts Idsegahuizum Idzega Iens IJlst IJpecolsga IJsbrechtum Indijk It Heidenskip Itens Jutrijp Kimswerd Kornwerderzand Koudum Koufurderrige Kubaard Loenga Lollum Longerhouw Lutkewierum Makkum Molkwerum Nijhuizum Nijland Offingawier Oosthem Oppenhuizen Oudega (Wymbritseradiel) Parrega Piaam Pingjum Poppingawier Rauwerd Reahus Rien Sandfirden Scharnegoutum Schettens Schraard Sijbrandaburen Smallebrugge Sneek Stavoren Terzool Tirns Tjalhuizum Tjerkwerd Uitwellingerga Waaksens Warns Westhem Wieuwerd Witmarsum Wolsum Wommels Wons Workum Woudsend Zurich
Terug naarVergunningen gemeente Súdwest-FryslânVergunningen regio SneekVergunningen provincie FrieslandVergunningen Nederland

    Disclamer: De informatie op deze pagina wordt geleverd door het open data project van de Nederlandse overheid. Het doel van dit project is om zoveel mogelijk publieke informatie te ontsluiten. Drimble is afhankelijk voor de correctheid van deze informatie van derde partijen. De informatie op deze pagina kan daarom gedateerd of inmiddels ongeldig zijn. Raadpleeg daarom altijd de lokale overheidsinstantie bij toepassing van de gegevens.

      Gemeenten in de regio Sneek:

      Regio's in de provincie Friesland: