Drimble

Vergunningen Folsgare

De laatste aangevraagde en afgegeven vergunningen in Folsgare, met tevens andere bekendmakingen en regelgeving door de gemeente.

informatie alleen over folsgare

Overzicht recente vergunningen en regelgeving in Folsgare

De meeste overheidsinstanties publiceren regelgeving en vergunningen in een speciale databank. Deze data neemt Drimble over, zodat wij deze hier eenvoudig aan u kunnen aanbieden. Onderstaande vergunningen en publicaties zijn speciaal gemarkeerd op de plaats Folsgare door de betreffende overheidsinstantie. In dit overzicht staan niet standaard berichten die betrekking hebben op de gemeente Súdwest-Fryslân of het lokale waterschap die geen speciale plaatsmarkering hebben gekregen. Deze kun je wel apart aan- of uitzetten. Het kan zijn dat deze publicaties niet relevant zijn voor de plaats Folsgare.
Verfijn resultaten

Vergunningen Folsgare

DatumBetreftOnderwerp
15-08-2019FolsgareIngekomen aanvraag, Folsgare, Tsjaerddyk 44 A het wijzigen van de bestemming naar woonbestemming met lichte bedrijvigheid

Betreft: Overig (gmb-2019-203154)

25-07-2019FolsgareVerleende omgevingsvergunning regulier, Folsgare, Tsjaerddyk 31 Bhet wijzigen van de bestemming van Bedrijfsdoeleinden naar Wonen

Betreft: Omgevingsvergunning (gmb-2019-185006)

11-07-2019FolsgareIngekomen aanvraag, Folsgare, Tsjaerddyk 51het plaatsen van een erfscheiding in strijd met het bestemmingsplan

Betreft: Bestemmingsplan (gmb-2019-170895)

13-06-2019FolsgareIngekomen aanvraag, Folsgare, Tsjaerddyk 31 B het wijzigen van de bestemming naar wonen

Betreft: Overig (gmb-2019-144679)

12-03-2019FolsgareVerkiezingen Provinciale Staten en Waterschap

Betreft: Overig (gmb-2019-58375)

28-02-2019FolsgareMelding Activiteitenbesluit, Folsgare, Tsjaerddyk 29 het bouwen van een kapschuur

Betreft: Overig (gmb-2019-47179)

21-02-2019FolsgareVerleende omgevingsvergunning regulier, Folsgare, Tsjaerddyk 29 het bouwen van een kapschuur

Betreft: Omgevingsvergunning (gmb-2019-41556)

21-02-2019FolsgareIngekomen aanvraag, Folsgare, Tsjaerddyk 29 het bouwen van een kapschuur

Betreft: Overig (gmb-2019-41579)

13-12-2018FolsgareVerleende omgevingsvergunning regulier, Folsgare, Ekers-ein 17 het verbreden van de oprit

Betreft: Omgevingsvergunning (gmb-2018-267437)

08-11-2018FolsgareIngekomen aanvraag, Folsgare, Ekers-ein 17het verbreden van de oprit

Betreft: Overig (gmb-2018-238265)

17-05-2018FolsgareIngetrokken aanvraag omgevingsvergunning, Folsgare, Ekers-ein 17 het bouwen van een houten carport aan de garage en houten overkapping in de tuin

Betreft: Omgevingsvergunning (gmb-2018-104425)

03-05-2018FolsgareIngekomen aanvraag, Folsgare, Ekers-ein 17 het bouwen van een houten carport aan de garage en een houten overkapping in de tuin

Betreft: Overig (gmb-2018-93668)

15-03-2018FolsgareVerleende omgevingsvergunning regulier, Folsgare, Folsgearsterleane 5 het plaatsen van een kap op de aanbouw van de woning

Betreft: Omgevingsvergunning (gmb-2018-54181)

22-02-2018FolsgareVerdaging beslissing aanvraag omgevingsvergunning, Folsgare, Folsgearsterleane 5 het plaatsen van een kap op de aanbouw van de woning

Betreft: Omgevingsvergunning (gmb-2018-36960)

27-07-2017FolsgareBuiten behandeling laten aanvraag omgevingsvergunning, Folsgare, Ekers-ein 6 het realiseren van een 2e inrit

Betreft: Omgevingsvergunning (gmb-2017-129119)Navigeer verder:

Plaatsen in deze gemeente Abbega Allingawier Arum Blauwhuis Boazum Bolsward Breezanddijk Britswert Burgwerd Cornwerd Dedgum Deersum Easterein Easterwierrum Exmorra Ferwoude Folsgare Gaast Gaastmeer Gauw Goenga Greonterp Hartwerd Heeg Hemelum Hichtum Hidaard Hieslum Hindeloopen Hinnaard Hommerts Idsegahuizum Idzega Iens IJlst IJpecolsga IJsbrechtum Indijk It Heidenskip Itens Jutrijp Kimswerd Kornwerderzand Koudum Koufurderrige Kubaard Loenga Lollum Longerhouw Lutkewierum Makkum Molkwerum Nijhuizum Nijland Offingawier Oosthem Oppenhuizen Oudega (Wymbritseradiel) Parrega Piaam Pingjum Poppingawier Rauwerd Reahus Rien Sandfirden Scharnegoutum Schettens Schraard Sijbrandaburen Smallebrugge Sneek Stavoren Terzool Tirns Tjalhuizum Tjerkwerd Uitwellingerga Waaksens Warns Westhem Wieuwerd Witmarsum Wolsum Wommels Wons Workum Woudsend Zurich
Terug naarVergunningen gemeente Súdwest-FryslânVergunningen regio SneekVergunningen provincie FrieslandVergunningen Nederland

    Disclamer: De informatie op deze pagina wordt geleverd door het open data project van de Nederlandse overheid. Het doel van dit project is om zoveel mogelijk publieke informatie te ontsluiten. Drimble is afhankelijk voor de correctheid van deze informatie van derde partijen. De informatie op deze pagina kan daarom gedateerd of inmiddels ongeldig zijn. Raadpleeg daarom altijd de lokale overheidsinstantie bij toepassing van de gegevens.

      Gemeenten in de regio Sneek:

      Regio's in de provincie Friesland: