Vergunningen Makkum

De laatste aangevraagde en afgegeven vergunningen in Makkum, met tevens andere bekendmakingen en regelgeving door de gemeente.

informatie alleen over makkum

Overzicht recente vergunningen en regelgeving in Makkum

De meeste overheidsinstanties publiceren regelgeving en vergunningen in een speciale databank. Deze data neemt Drimble over, zodat wij deze hier eenvoudig aan u kunnen aanbieden. Onderstaande vergunningen en publicaties zijn speciaal gemarkeerd op de plaats Makkum door de betreffende overheidsinstantie. In dit overzicht staan niet standaard berichten die betrekking hebben op de gemeente Súdwest-Fryslân of het lokale waterschap die geen speciale plaatsmarkering hebben gekregen. Deze kun je wel apart aan- of uitzetten. Het kan zijn dat deze publicaties niet relevant zijn voor de plaats Makkum.
Verfijn resultaten

Vergunningen Makkum

DatumBetreftOnderwerp
05-06-2020MakkumIngekomen aanvraag, Makkum, Strânwei 28 het wijzigen van de bestemming naar wonen

Betreft: Overig (gmb-2020-140207)

05-06-2020MakkumMelding Besluit lozen buiten inrichtingen, Makkum, Langezand 71 het realiseren van een gesloten bodemenergiesysteem buiten inrichtingen

Betreft: Overig (gmb-2020-133580)

23-05-2020MakkumVerleende omgevingsvergunning regulier, Makkum, Kerkeburen 23 het vervangen van het bestaande hok

Betreft: Omgevingsvergunning (gmb-2020-129305)

15-05-2020MakkumIngekomen aanvraag, Makkum, Botterstraat 10 het plaatsen van een dakkapel

Betreft: Overig (gmb-2020-122499)

15-05-2020MakkumVerleende omgevingsvergunning regulier, Makkum, De Jister 13 het plaatsen van een dakkapel

Betreft: Omgevingsvergunning (gmb-2020-122597)

15-05-2020MakkumVerleende omgevingsvergunning regulier, Makkum,Botterstraat 10 het plaatsen van een dakkapel

Betreft: Omgevingsvergunning (gmb-2020-122749)

08-05-2020MakkumVerleende omgevingsvergunning regulier, Makkum, Workumerdijk 9 het verbouwen van de woning

Betreft: Omgevingsvergunning (gmb-2020-114058)

08-05-2020MakkumVerleende omgevingsvergunning regulier, Makkum, Strânwei 32 en 32A het bouwen van een bedrijfswoning (wijziging eerder verleende vergunning OV20191024)

Betreft: Omgevingsvergunning (gmb-2020-114060)

08-05-2020MakkumIngetrokken aanvraag omgevingsvergunning, Makkum, Markt 2 het vernieuwen van een vetafscheider

Betreft: Omgevingsvergunning (gmb-2020-114065)

24-04-2020MakkumMelding Activiteitenbesluit, Makkum, Strânwei 26 het bouwen van een nieuwe bedrijfsloods voor uitbreiding van de werkzaamheden naast de bestaande loods

Betreft: Overig (gmb-2020-104066)

24-04-2020MakkumIngekomen aanvraag, Makkum, Strânwei 32 en 32A het bouwen van een bedrijfswoning (wijziging eerder verleende vergunning OV20191024)

Betreft: Overig (gmb-2020-104913)

24-04-2020MakkumMelding Activiteitenbesluit, Makkum, Strânwei 23 het bouwen van een nieuwe productiehal

Betreft: Overig (gmb-2020-104076)

24-04-2020MakkumIngekomen aanvraag, Makkum, Markt 2 het vernieuwen van een vetafscheider

Betreft: Overig (gmb-2020-104855)

17-04-2020MakkumIngekomen aanvraag, Makkum, De Skilbank 5 het plaatsen van een terras, overkapping

Betreft: Overig (gmb-2020-98465)

17-04-2020MakkumVerleende omgevingsvergunning regulier, Makkum, Strânwei 26 het bouwen van een bedrijfsloods

Betreft: Omgevingsvergunning (gmb-2020-98653)Navigeer verder:

Plaatsen in deze gemeente Abbega Allingawier Arum Blauwhuis Boazum Bolsward Breezanddijk Britswert Burgwerd Cornwerd Dedgum Deersum Easterein Easterwierrum Exmorra Ferwoude Folsgare Gaast Gaastmeer Gauw Goenga Greonterp Hartwerd Heeg Hemelum Hichtum Hidaard Hieslum Hindeloopen Hinnaard Hommerts Idsegahuizum Idzega Iens IJlst IJpecolsga IJsbrechtum Indijk It Heidenskip Itens Jutrijp Kimswerd Kornwerderzand Koudum Koufurderrige Kubaard Loenga Lollum Longerhouw Lutkewierum Makkum Molkwerum Nijhuizum Nijland Offingawier Oosthem Oppenhuizen Oudega (Wymbritseradiel) Parrega Piaam Pingjum Poppingawier Rauwerd Reahus Rien Sandfirden Scharnegoutum Schettens Schraard Sijbrandaburen Smallebrugge Sneek Stavoren Terzool Tirns Tjalhuizum Tjerkwerd Uitwellingerga Waaksens Warns Westhem Wieuwerd Witmarsum Wolsum Wommels Wons Workum Woudsend Zurich
Terug naarVergunningen gemeente Súdwest-FryslânVergunningen regio SneekVergunningen provincie FrieslandVergunningen Nederland

    Disclamer: De informatie op deze pagina wordt geleverd door het open data project van de Nederlandse overheid. Het doel van dit project is om zoveel mogelijk publieke informatie te ontsluiten. Drimble is afhankelijk voor de correctheid van deze informatie van derde partijen. De informatie op deze pagina kan daarom gedateerd of inmiddels ongeldig zijn. Raadpleeg daarom altijd de lokale overheidsinstantie bij toepassing van de gegevens.

      Gemeenten in de regio Sneek:

      Regio's in de provincie Friesland: