Drimble

Vergunningen Exmorra

De laatste aangevraagde en afgegeven vergunningen in Exmorra, met tevens andere bekendmakingen en regelgeving door de gemeente.

informatie alleen over exmorra

Overzicht recente vergunningen en regelgeving in Exmorra

De meeste overheidsinstanties publiceren regelgeving en vergunningen in een speciale databank. Deze data neemt Drimble over, zodat wij deze hier eenvoudig aan u kunnen aanbieden. Onderstaande vergunningen en publicaties zijn speciaal gemarkeerd op de plaats Exmorra door de betreffende overheidsinstantie. In dit overzicht staan niet standaard berichten die betrekking hebben op de gemeente Súdwest-Fryslân of het lokale waterschap die geen speciale plaatsmarkering hebben gekregen. Deze kun je wel apart aan- of uitzetten. Het kan zijn dat deze publicaties niet relevant zijn voor de plaats Exmorra.
Verfijn resultaten

Vergunningen Exmorra

DatumBetreftOnderwerp
01-08-2019ExmorraIngekomen aanvraag, Exmorra, Dorpsstraat 13 het realiseren van 2 opritten

Betreft: Overig (gmb-2019-192439)

27-06-2019ExmorraVerleende omgevingsvergunning regulier, Exmorra, van der Weijstrjitte 1 het bouwen van een schuur met overkapping

Betreft: Omgevingsvergunning (gmb-2019-159047)

06-06-2019ExmorraIngekomen aanvraag, Exmorra, van der Weijstrjitte 1 het bouwen van een schuur met overkapping

Betreft: Overig (gmb-2019-138971)

09-05-2019ExmorraVerleende evenementenvergunning U19.004109, Bolswarderweg 2 te Exmorra

Betreft: Evenementenvergunning (gmb-2019-111964)

20-12-2018ExmorraBuiten behandeling laten aanvraag omgevingsvergunning, Exmorra, Exmorrazijl 2het verbouwen van de woonboerderij naar wonen en logies in strijd met het bestemmingsplan

Betreft: Bestemmingsplan (gmb-2018-273997)

22-11-2018ExmorraVerleende omgevingsvergunning regulier, Exmorra, Surein 9 het plaatsen van een dakkapel

Betreft: Omgevingsvergunning (gmb-2018-249830)

11-10-2018ExmorraIngekomen aanvraag, Exmorra, Surein 9 het plaatsen van een dakkapel

Betreft: Overig (gmb-2018-215999)

23-08-2018ExmorraVerdaging beslissing aanvraag omgevingsvergunning, Exmorra, Exmorrazijl 2 het verbouwen van de woonboerderij naar wonen en logies in strijd met het bestemmingsplan

Betreft: Bestemmingsplan (gmb-2018-180576)

09-08-2018ExmorraVerleende omgevingsvergunning regulier, Exmorra, Dorpsstraat 4het verbreden van de deur in de zijgevel

Betreft: Omgevingsvergunning (gmb-2018-171308)

05-07-2018ExmorraIngekomen aanvraag, Exmorra, Exmorrazijl 2 het legaliseren en brandveilig maken

Betreft: Overig (gmb-2018-143597)

28-06-2018ExmorraVerdaging beslissing aanvraag omgevingsvergunning, Exmorra, Dorpsstraat 4 het verbreden van de deur in de zijgevel

Betreft: Omgevingsvergunning (gmb-2018-137367)

14-06-2018ExmorraVerleende omgevingsvergunning regulier, Exmorra, Bolswarderweg 2 het oprichten van een sleufsilo

Betreft: Omgevingsvergunning (gmb-2018-126452)

07-06-2018ExmorraVerleende omgevingsvergunning regulier, Exmorra, Bolswarderweg 11 het vergroten van een stal

Betreft: Omgevingsvergunning (gmb-2018-120881)

31-05-2018ExmorraMelding Activiteitenbesluit, Exmorra, Bolswarderweg 11 het vervangen van de stal

Betreft: Overig (gmb-2018-113970)

11-05-2018ExmorraMelding Activiteitenbesluit, Exmorra, Bolswarderweg 2 het oprichten van een sleufsilo

Betreft: Overig (gmb-2018-99529)Navigeer verder:

Plaatsen in deze gemeente Abbega Allingawier Arum Blauwhuis Boazum Bolsward Breezanddijk Britswert Burgwerd Cornwerd Dedgum Deersum Easterein Easterwierrum Exmorra Ferwoude Folsgare Gaast Gaastmeer Gauw Goenga Greonterp Hartwerd Heeg Hemelum Hichtum Hidaard Hieslum Hindeloopen Hinnaard Hommerts Idsegahuizum Idzega Iens IJlst IJpecolsga IJsbrechtum Indijk It Heidenskip Itens Jutrijp Kimswerd Kornwerderzand Koudum Koufurderrige Kubaard Loenga Lollum Longerhouw Lutkewierum Makkum Molkwerum Nijhuizum Nijland Offingawier Oosthem Oppenhuizen Oudega (Wymbritseradiel) Parrega Piaam Pingjum Poppingawier Rauwerd Reahus Rien Sandfirden Scharnegoutum Schettens Schraard Sijbrandaburen Smallebrugge Sneek Stavoren Terzool Tirns Tjalhuizum Tjerkwerd Uitwellingerga Waaksens Warns Westhem Wieuwerd Witmarsum Wolsum Wommels Wons Workum Woudsend Zurich
Terug naarVergunningen gemeente Súdwest-FryslânVergunningen regio SneekVergunningen provincie FrieslandVergunningen Nederland

    Disclamer: De informatie op deze pagina wordt geleverd door het open data project van de Nederlandse overheid. Het doel van dit project is om zoveel mogelijk publieke informatie te ontsluiten. Drimble is afhankelijk voor de correctheid van deze informatie van derde partijen. De informatie op deze pagina kan daarom gedateerd of inmiddels ongeldig zijn. Raadpleeg daarom altijd de lokale overheidsinstantie bij toepassing van de gegevens.

      Gemeenten in de regio Sneek:

      Regio's in de provincie Friesland: