Gemeente Súdwest-Fryslân (Zuidwest-Friesland) Nieuws

Regio Sneek Info per wijk en buurt | Nieuws per plaats: Abbega Allingawier Arum Blauwhuis Boazum Bolsward Breezanddijk Overige plaatsen

informatie alleen over gemeente sudwest-fryslan
Bron in regio: Bolswards Nieuwsblad | BolswardLemsterNijs | LemmerPolitie De Friese MerenPolitie Súdwest-FryslânSneeker Nieuwsblad | SneekZuid-FrieslandGroot Bolsward-IJsselmeerkustGroot De Fryske Marren | De Friese MerenGroot SneekDe Sint Nykster | Sint NicolaasgaOmroep Sudwest | Zuidwest FrieslandWommelsDe Sylboade | HeegJouregio | JoureBurgwerd .infoDe 4 DoarpenRadio Spannenburg | De Friese MerenArum FrieslandEastereinJellum BearsJutrijp HommertsKoudum .nlKubaarddorp | KubaardOosterwierum | EasterwierrumRaerd | RauwerdSkearnegoutum | ScharnegoutumTOP en TWEL | Oppenhuizen UitwellingergaWorkum .nlWoudsend OnlineYsbrechtum | IJsbrechtumGemeente De Friese MerenGemeente Zuidwest FrieslandGemeente De Friese Meren | VideoGemeente Zuidwest Friesland | Video

21 september 2021

12:44
Koudum .nl
Aanstaande zaterdag 25 september is er weer een Garage Sale in Koudum. Met maar liefst 93 deelnemers ziet deze Garage Sale er weer...
☆ Koudum .nl
12:32
Groot Bolsward-IJsselmeerkust
BALK-Keatsferiening De Helfrichs yn Kimswert (Kimswerd) en streekharmony Concordia yn Balk hienen de primeur. Dêr gienen de earste...
☆ Groot Bolsward-IJsselmeerkust
12:29
RTV NOF | Sportnieuws
Burgum - Met een sprong van 16,31 meter heeft Marrit van der Wal uit It Heidenskip zaterdagmiddag het NK fierljeppen in Burgum (Bergum)... Zie ook:
☆ RTV NOF | Sportnieuws
12:27
Groot De Fryske Marren (De Friese Meren) | De Friese Meren
BALK-Keatsferiening De Helfrichs yn Kimswert (Kimswerd) en streekharmony Concordia yn Balk hienen de primeur. Dêr gienen de earste...
☆ Groot De Fryske Marren (De Friese Meren) | De Friese Meren
12:22
ONS Sneek
De jeugdteams van onze club die hebben meegedaan aan de KNVB beker competitie hebben uitstekend gepresteerd in de poule fase. Door...
☆ ONS Sneek
12:22
Groot Sneek
BALK-Keatsferiening De Helfrichs yn Kimswert (Kimswerd) en streekharmony Concordia yn Balk hienen de primeur. Dêr gienen de earste...
☆ Groot Sneek
12:22
Groot Sneek
Gymnastiek vereniging De Stanfries doet mee aan een ludieke kleding inzamelingsactie. Door het deelnemen aan deze acti...
☆ Groot Sneek
12:10
Tdiel Nieuws | Tietjerksteradeel
Burgum - Met een sprong van 16,31 meter heeft Marrit van der Wal uit It Heidenskip zaterdagmiddag het NK fierljeppen in Burgum (Bergum)... Zie ook:
☆ Tdiel Nieuws | Tietjerksteradeel
10:17
Ondernemend Friesland
Digital agency Snakeware uit Sneek is de nieuwe hoofdsponsor van het Berneiepenloftspul (BIS). Deze jaarlijks terugkerende theatervoorstelling...
☆ Ondernemend Friesland
07:47
Koudum .nl
Duurzame rotzooi Mijn buurman was een timmerman van de oude stempel. Hij verstond de kunst ´oud hout´ te hergebruiken. Toen wij de tuindeuren...
☆ Koudum .nl
07:06
Bolswards Nieuwsblad | Bolsward
De verkoop van het gemeentehuis van het voormalige Wymbritseradiel moet een extra lening voor de nieuwe huisvesting van Súdwest-Fryslân... Zie ook:
☆ Bolswards Nieuwsblad | Bolsward
07:06
Groot Bolsward-IJsselmeerkust
Wat een jubileum in 2020 moest worden, lukte door Corona niet. Maar BIS zou BIS niet als het niet in mogelijkheden denkt en dat heeft...
☆ Groot Bolsward-IJsselmeerkust
07:06
Groot Bolsward-IJsselmeerkust
De gemeente SWF start weer met het onderhoud van de sloten en vijvers: ´Hekkelen´. Het is belangrijk dat sloten goed worden onderhouden,...
☆ Groot Bolsward-IJsselmeerkust
07:01
Balkster Courant
De verkoop van het gemeentehuis van het voormalige Wymbritseradiel moet een extra lening voor de nieuwe huisvesting van Súdwest-Fryslân... Zie ook:
☆ Balkster Courant
06:57
Sneeker Nieuwsblad | Sneek
Nieuwbouw langs de Woudvaart in Sneek mag, maar in Bolsward wordt een drogisterij aan de Snekerstraat 3 niet toegestaan door de raad... Zie ook:
☆ Sneeker Nieuwsblad | Sneek
06:57
Sneeker Nieuwsblad | Sneek
De verkoop van het gemeentehuis van het voormalige Wymbritseradiel moet een extra lening voor de nieuwe huisvesting van Súdwest-Fryslân... Zie ook:
☆ Sneeker Nieuwsblad | Sneek
06:53
Groot Sneek
Wat een jubileum in 2020 moest worden, lukte door Corona niet. Maar BIS zou BIS niet als het niet in mogelijkh...
☆ Groot Sneek
06:53
Groot Sneek
De gemeente SWF start weer met het onderhoud van de sloten en vijvers: ´Hekkelen´. Het is belangrijk dat sloten goed w...
☆ Groot Sneek
06:36
Groot Bolsward-IJsselmeerkust
De drie optredens van het Nij Talint Orkest afgelopen weekend in Woudsend, Oppenhuizen en Gauw zijn niet alleen succesvol verlopen,...
☆ Groot Bolsward-IJsselmeerkust

Navigeer verder:

Per plaats in deze gemeente Abbega Allingawier Arum Blauwhuis Boazum Bolsward Breezanddijk Britswert Burgwerd Cornwerd Dedgum Deersum Easterein Easterwierrum Exmorra Ferwoude Folsgare Gaast Gaastmeer Gauw Goenga Greonterp Hartwerd Heeg Hemelum Hichtum Hidaard Hieslum Hindeloopen Hinnaard Hommerts Idsegahuizum Idzega Iens IJlst IJpecolsga IJsbrechtum Indijk It Heidenskip Itens Jutrijp Kimswerd Kornwerderzand Koudum Koufurderrige Kubaard Loenga Lollum Longerhouw Lutkewierum Makkum Molkwerum Nijhuizum Nijland Offingawier Oosthem Oppenhuizen Oudega (Wymbritseradiel) Parrega Piaam Pingjum Poppingawier Rauwerd Reahus Rien Sandfirden Scharnegoutum Schettens Schraard Sijbrandaburen Smallebrugge Sneek Stavoren Terzool Tirns Tjalhuizum Tjerkwerd Uitwellingerga Waaksens Warns Westhem Wieuwerd Witmarsum Wolsum Wommels Wons Workum Woudsend Zurich
Terug naarNieuws regio SneekNieuws provincie Friesland

Gemeenten in de regio Sneek:

Regio's in de provincie Friesland: