Drimble

Vergunningen Greonterp

De laatste aangevraagde en afgegeven vergunningen in Greonterp, met tevens andere bekendmakingen en regelgeving door de gemeente.

informatie alleen over greonterp

Overzicht recente vergunningen en regelgeving in Greonterp

De meeste overheidsinstanties publiceren regelgeving en vergunningen in een speciale databank. Deze data neemt Drimble over, zodat wij deze hier eenvoudig aan u kunnen aanbieden. Onderstaande vergunningen en publicaties zijn speciaal gemarkeerd op de plaats Greonterp door de betreffende overheidsinstantie. In dit overzicht staan niet standaard berichten die betrekking hebben op de gemeente Súdwest-Fryslân of het lokale waterschap die geen speciale plaatsmarkering hebben gekregen. Deze kun je wel apart aan- of uitzetten. Het kan zijn dat deze publicaties niet relevant zijn voor de plaats Greonterp.
Verfijn resultaten

Vergunningen Greonterp

DatumBetreftOnderwerp
25-07-2019GreonterpVerleende omgevingsvergunning regulier, Greonterp, Doarpswei 12het vergroten van de monumentale woning (nr 39345) in strijd met het bestemmingsplan

Betreft: Bestemmingsplan (gmb-2019-184997)

25-07-2019GreonterpVerdaging beslissing aanvraag omgevingsvergunning, Greonterp, Doarpswei 12het vergroten van de monumentale woning (nr 39345) in strijd met het bestemmingsplan

Betreft: Bestemmingsplan (gmb-2019-185092)

31-05-2019GreonterpIngekomen aanvraag, Greonterp, Doarpswei 12 het vervangen van de aanbouw (20-5-2019)

Betreft: Overig (gmb-2019-133844)

21-03-2019GreonterpVerleende omgevingsvergunning regulier, Greonterp, Blauhústerleane 5 het plaatsen van een dakkapel

Betreft: Omgevingsvergunning (gmb-2019-67553)

07-03-2019GreonterpVerdaging beslissing aanvraag omgevingsvergunning, Greonterp, Blauhústerleane 5 het plaatsen van een dakkapel

Betreft: Omgevingsvergunning (gmb-2019-53486)

17-01-2019GreonterpIngekomen aanvraag, Greonterp, Blauhústerleane 5 het plaatsen van een dakkapel

Betreft: Overig (gmb-2019-11874)

11-10-2018GreonterpVerleende omgevingsvergunning regulier, Greonterp, Mardyk 3 het aanleggen van walbeschoeiing

Betreft: Omgevingsvergunning (gmb-2018-216111)

02-08-2018GreonterpIngekomen aanvraag, Greonterp, Mardyk 3het aanleggen van walbeschoeiing

Betreft: Overig (gmb-2018-166559)

02-08-2018GreonterpMelding Activiteitenbesluit, Greonterp, Doarpswei 3 het wijzigen van de dieraantallen in de bestaande stallen

Betreft: Overig (gmb-2018-167163)

28-06-2018GreonterpMelding Activiteitenbesluit, Greonterp, Mardyk 3 het veranderen van de melkstal en het realiseren van een werktuigenberging

Betreft: Overig (gmb-2018-137438)

28-06-2018GreonterpVerleende omgevingsvergunning regulier, Greonterp, Mardyk 3 het bouwen van een werktuigenberging, herinrichten en vergroten van de melkstal, het plaatsen van een carport en het plaatsen van een silo

Betreft: Omgevingsvergunning (gmb-2018-137954)

22-02-2018GreonterpVerleende omgevingsvergunning regulier, Greonterp, Doarpswei 12 het gebruik van het pand voor recreatieve bewoning met een instandhoudingstermijn van 3 jaar (rijksmonument 39345) (legalisatie)

Betreft: Omgevingsvergunning (gmb-2018-38233)

18-01-2018GreonterpIngekomen aanvraag, Greonterp, Doarpswei 12 het gebruik van het pand voor recreatieve bewoning (tijdelijk)

Betreft: Overig (gmb-2018-11573)

23-03-2017GreonterpGeweigerde omgevingsvergunning regulier,Greonterp, Blauhústerleane 6 het plaatsen van een kleine windmolen in strijd met het bestemmingsplan

Betreft: Bestemmingsplan (gmb-2017-46966)

16-12-2016GreonterpMelding Activiteitenbesluit, Greonterp, De Ryp 8 het omzetten van het bedrijf naar een paardenhouderij

Betreft: Overig (gmb-2016-175744)Navigeer verder:

Plaatsen in deze gemeente Abbega Allingawier Arum Blauwhuis Boazum Bolsward Breezanddijk Britswert Burgwerd Cornwerd Dedgum Deersum Easterein Easterwierrum Exmorra Ferwoude Folsgare Gaast Gaastmeer Gauw Goenga Greonterp Hartwerd Heeg Hemelum Hichtum Hidaard Hieslum Hindeloopen Hinnaard Hommerts Idsegahuizum Idzega Iens IJlst IJpecolsga IJsbrechtum Indijk It Heidenskip Itens Jutrijp Kimswerd Kornwerderzand Koudum Koufurderrige Kubaard Loenga Lollum Longerhouw Lutkewierum Makkum Molkwerum Nijhuizum Nijland Offingawier Oosthem Oppenhuizen Oudega (Wymbritseradiel) Parrega Piaam Pingjum Poppingawier Rauwerd Reahus Rien Sandfirden Scharnegoutum Schettens Schraard Sijbrandaburen Smallebrugge Sneek Stavoren Terzool Tirns Tjalhuizum Tjerkwerd Uitwellingerga Waaksens Warns Westhem Wieuwerd Witmarsum Wolsum Wommels Wons Workum Woudsend Zurich
Terug naarVergunningen gemeente Súdwest-FryslânVergunningen regio SneekVergunningen provincie FrieslandVergunningen Nederland

    Disclamer: De informatie op deze pagina wordt geleverd door het open data project van de Nederlandse overheid. Het doel van dit project is om zoveel mogelijk publieke informatie te ontsluiten. Drimble is afhankelijk voor de correctheid van deze informatie van derde partijen. De informatie op deze pagina kan daarom gedateerd of inmiddels ongeldig zijn. Raadpleeg daarom altijd de lokale overheidsinstantie bij toepassing van de gegevens.

      Gemeenten in de regio Sneek:

      Regio's in de provincie Friesland: