Drimble

Vergunningen Wommels

De laatste aangevraagde en afgegeven vergunningen in Wommels, met tevens andere bekendmakingen en regelgeving door de gemeente.

informatie alleen over wommels

Overzicht recente vergunningen en regelgeving in Wommels

De meeste overheidsinstanties publiceren regelgeving en vergunningen in een speciale databank. Deze data neemt Drimble over, zodat wij deze hier eenvoudig aan u kunnen aanbieden. Onderstaande vergunningen en publicaties zijn speciaal gemarkeerd op de plaats Wommels door de betreffende overheidsinstantie. In dit overzicht staan niet standaard berichten die betrekking hebben op de gemeente Súdwest-Fryslân of het lokale waterschap die geen speciale plaatsmarkering hebben gekregen. Deze kun je wel apart aan- of uitzetten. Het kan zijn dat deze publicaties niet relevant zijn voor de plaats Wommels.
Verfijn resultaten

Vergunningen Wommels

DatumBetreftOnderwerp
08-08-2019WommelsMelding Activiteitenbesluit, Wommels, Terp ongenummerd de verkoop van gebakken, gerookte en verse vis en visproducten van uit een verkoopwagen

Betreft: Overig (gmb-2019-198068)

25-07-2019WommelsVerleende evenementenvergunning U19.007067, zwembad, buitenwater te Wommels

Betreft: Evenementenvergunning (gmb-2019-184236)

25-07-2019WommelsIngekomen aanvraag, Wommels, 't Bosk 67, 67a, 71 en 71ahet verbouwen van kantoorpand tot 12 huurappartementen

Betreft: Overig (gmb-2019-184923)

18-07-2019WommelsMelding Besluit lozen buiten inrichtingen, Wommels, Skries 1 het realiseren van een gesloten bronsysteem

Betreft: Overig (gmb-2019-177749)

11-07-2019WommelsVerleende omgevingsvergunning regulier, Wommels, Hottingawei 13A en 13Bhet verbouwen van het voormalige kerkgebouw tot woning, appartement en gastenverblijf

Betreft: Omgevingsvergunning (gmb-2019-170991)

04-07-2019WommelsVerleende omgevingsvergunning regulier, Wommels, Slachte 4 het aanleggen van plas dras en 4 vogelkijkhutten

Betreft: Omgevingsvergunning (gmb-2019-165270)

27-06-2019WommelsMelding Activiteitenbesluit, Wommels, Súdhoeke 10 het vervangen en uitbreiden van een werktuigenberging

Betreft: Overig (gmb-2019-158650)

13-06-2019WommelsVerdaging beslissing aanvraag omgevingsvergunning, Wommels, Hottingawei 13 het verbouwen van het voormalige kerkgebouw tot 2 woningen

Betreft: Omgevingsvergunning (gmb-2019-144437)

06-06-2019WommelsVerleende evenementenvergunning U19.004804, Grasveld Terp te Wommels

Betreft: Evenementenvergunning (gmb-2019-137980)

06-06-2019WommelsVerleende omgevingsvergunning regulier, Wommels, Súdhoeke 10 het vervangen en uitbreiden van een loods

Betreft: Omgevingsvergunning (gmb-2019-139153)

23-05-2019WommelsIngekomen aanvraag, Wommels, Slachte 4 het aanleggen van plasdras en vogelkijkhutten

Betreft: Overig (gmb-2019-126547)

16-05-2019WommelsVerleende omgevingsvergunning regulier, Wommels,Skries naar Swynzerpaad en Saad naar Ljurk het plaatsen van 2 houten bruggen

Betreft: Omgevingsvergunning (gmb-2019-119895)

16-05-2019WommelsVerleende omgevingsvergunning regulier, Wommels, Walperterwei 8het gebruiken van het pand in strijd met het bestemmingsplan

Betreft: Bestemmingsplan (gmb-2019-119914)

16-05-2019WommelsMelding Besluit lozen buiten inrichtingen, Wommels, Walperterwei 20 het realiseren van een gesloten bodemenergiesysteem

Betreft: Overig (gmb-2019-120110)

09-05-2019WommelsVerdaging beslissing aanvraag omgevingsvergunning, Wommels, Súdhoeke 10 het vervangen en uitbreiden van een loods

Betreft: Omgevingsvergunning (gmb-2019-112312)Navigeer verder:

Plaatsen in deze gemeente Abbega Allingawier Arum Blauwhuis Boazum Bolsward Breezanddijk Britswert Burgwerd Cornwerd Dedgum Deersum Easterein Easterwierrum Exmorra Ferwoude Folsgare Gaast Gaastmeer Gauw Goenga Greonterp Hartwerd Heeg Hemelum Hichtum Hidaard Hieslum Hindeloopen Hinnaard Hommerts Idsegahuizum Idzega Iens IJlst IJpecolsga IJsbrechtum Indijk It Heidenskip Itens Jutrijp Kimswerd Kornwerderzand Koudum Koufurderrige Kubaard Loenga Lollum Longerhouw Lutkewierum Makkum Molkwerum Nijhuizum Nijland Offingawier Oosthem Oppenhuizen Oudega (Wymbritseradiel) Parrega Piaam Pingjum Poppingawier Rauwerd Reahus Rien Sandfirden Scharnegoutum Schettens Schraard Sijbrandaburen Smallebrugge Sneek Stavoren Terzool Tirns Tjalhuizum Tjerkwerd Uitwellingerga Waaksens Warns Westhem Wieuwerd Witmarsum Wolsum Wommels Wons Workum Woudsend Zurich
Terug naarVergunningen gemeente Súdwest-FryslânVergunningen regio SneekVergunningen provincie FrieslandVergunningen Nederland

    Disclamer: De informatie op deze pagina wordt geleverd door het open data project van de Nederlandse overheid. Het doel van dit project is om zoveel mogelijk publieke informatie te ontsluiten. Drimble is afhankelijk voor de correctheid van deze informatie van derde partijen. De informatie op deze pagina kan daarom gedateerd of inmiddels ongeldig zijn. Raadpleeg daarom altijd de lokale overheidsinstantie bij toepassing van de gegevens.

      Gemeenten in de regio Sneek:

      Regio's in de provincie Friesland: