Vergunningen Wommels

De laatste aangevraagde en afgegeven vergunningen in Wommels, met tevens andere bekendmakingen en regelgeving door de gemeente.

informatie alleen over wommels
Plaatsen in deze gemeente Abbega Allingawier Arum Blauwhuis Boazum Bolsward Breezanddijk Britswert Burgwerd Cornwerd Dedgum Deersum Easterein Easterwierrum Exmorra Ferwoude Folsgare Gaast Gaastmeer Gauw Goenga Greonterp Hartwerd Heeg Hemelum Hichtum Hidaard Hieslum Hindeloopen Hinnaard Hommerts Idsegahuizum Idzega Iens IJlst IJpecolsga IJsbrechtum Indijk It Heidenskip Itens Jutrijp Kimswerd Kornwerderzand Koudum Koufurderrige Kubaard Loenga Lollum Longerhouw Lutkewierum Makkum Molkwerum Nijhuizum Nijland Offingawier Oosthem Oppenhuizen Oudega (Wymbritseradiel) Parrega Piaam Pingjum Poppingawier Rauwerd Reahus Rien Sandfirden Scharnegoutum Schettens Schraard Sijbrandaburen Smallebrugge Sneek Stavoren Terzool Tirns Tjalhuizum Tjerkwerd Uitwellingerga Waaksens Warns Westhem Wieuwerd Witmarsum Wolsum Wommels Wons Workum Woudsend Zurich
Terug naar112 gemeente Súdwest-Fryslân112 regio Sneek112 provincie Friesland112 Nederland

Overzicht recente vergunningen en regelgeving in Wommels

De meeste overheidsinstanties publiceren regelgeving en vergunningen in een speciale databank. Deze data neemt Drimble over, zodat wij deze hier eenvoudig aan u kunnen aanbieden. Onderstaande vergunningen en publicaties zijn speciaal gemarkeerd op de plaats Wommels door de betreffende overheidsinstantie. In dit overzicht staan niet standaard berichten die betrekking hebben op de gemeente Súdwest-Fryslân of het lokale waterschap die geen speciale plaatsmarkering hebben gekregen. Deze kun je wel apart aan- of uitzetten. Het kan zijn dat deze publicaties niet relevant zijn voor de plaats Wommels.
Verfijn resultaten

Vergunningen Wommels

DatumBetreftOnderwerp
12-05-2022WommelsIngekomen aanvraag, Wommels, Geins 2 het plaatsen van een kaatsmuur

Betreft: Bouwvergunning (gmb-2022-211807)

23-12-2021WommelsGemeente Súdwest-Fryslân (Zuidwest-Friesland) - -

Betreft: Verkeersbesluit (gmb-2021-471128)

16-12-2021WommelsIngekomen aanvraag, Wommels, Tywert 22het plaatsen van een dakkapel

Betreft: Bouwvergunning (gmb-2021-454803)

16-12-2021WommelsVerleende omgevingsvergunning regulier, Wommels, Tywert 22het plaatsen van een dakkapel

Betreft: Bouwvergunning (gmb-2021-455368)

02-12-2021WommelsMelding Activiteitenbesluit, Wommels, De Lange Baan 7 een autogaragebedrijf, ook verkoop en opslag te verkopen auto’s

Betreft: Meldingen (gmb-2021-433207)

02-12-2021WommelsVerleende omgevingsvergunning regulier, Wommels, Terp 11 het vernieuwen van handelsreclame en plaatsen nieuw kozijn en schilderen bestaande winkelwagen overkapping

Betreft: Bouwvergunning (gmb-2021-432910)

25-11-2021WommelsVerleende omgevingsvergunning regulier, Wommels, Hottingawei 21het uitbreiden van de woning

Betreft: Bouwvergunning (gmb-2021-424653)

25-11-2021WommelsMelding Activiteitenbesluit, Wommels, De Iisbaan 6a het bouwen van een open overkapping ten behoeve van stalling materieel en materiaal

Betreft: Meldingen (gmb-2021-423121)

18-11-2021WommelsVerdaging beslissing aanvraag omgevingsvergunning, Wommels, Van Sminialeane 19het uitbreiden van de woning

Betreft: Bouwvergunning (gmb-2021-411013)

18-11-2021WommelsVerleende omgevingsvergunning regulier, Wommels,Van Sminialeane 19 het uitbreiden van de woning

Betreft: Bouwvergunning (gmb-2021-412132)

11-11-2021WommelsIngekomen aanvraag, Wommels, 't Bosk 26het brandveilig gebruiken van het pand

Betreft: Omgevingsvergunning (gmb-2021-400523)

04-11-2021WommelsIngekomen aanvraag, Wommels, Súdhoeke 9het runnen van een minicamping

Betreft: Omgevingsvergunning (gmb-2021-389463)

04-11-2021WommelsVerdaging beslissing aanvraag omgevingsvergunning, Wommels, 't Noard 17het vernieuwen van de garage en opslag

Betreft: Bouwvergunning (gmb-2021-389448)

04-11-2021WommelsVerdaging beslissing aanvraag omgevingsvergunning, Wommels, Hottingawei 21het uitbreiden van de woning

Betreft: Bouwvergunning (gmb-2021-389436)

04-11-2021WommelsVerleende omgevingsvergunning regulier, Wommels, 't Bosk 26het uitbreiden van de kinderopvang

Betreft: Bouwvergunning (gmb-2021-389651)Navigeer verder:

Plaatsen in deze gemeente Abbega Allingawier Arum Blauwhuis Boazum Bolsward Breezanddijk Britswert Burgwerd Cornwerd Dedgum Deersum Easterein Easterwierrum Exmorra Ferwoude Folsgare Gaast Gaastmeer Gauw Goenga Greonterp Hartwerd Heeg Hemelum Hichtum Hidaard Hieslum Hindeloopen Hinnaard Hommerts Idsegahuizum Idzega Iens IJlst IJpecolsga IJsbrechtum Indijk It Heidenskip Itens Jutrijp Kimswerd Kornwerderzand Koudum Koufurderrige Kubaard Loenga Lollum Longerhouw Lutkewierum Makkum Molkwerum Nijhuizum Nijland Offingawier Oosthem Oppenhuizen Oudega (Wymbritseradiel) Parrega Piaam Pingjum Poppingawier Rauwerd Reahus Rien Sandfirden Scharnegoutum Schettens Schraard Sijbrandaburen Smallebrugge Sneek Stavoren Terzool Tirns Tjalhuizum Tjerkwerd Uitwellingerga Waaksens Warns Westhem Wieuwerd Witmarsum Wolsum Wommels Wons Workum Woudsend Zurich
Terug naarVergunningen gemeente Súdwest-FryslânVergunningen regio SneekVergunningen provincie FrieslandVergunningen Nederland

    Disclamer: De informatie op deze pagina wordt geleverd door het open data project van de Nederlandse overheid. Het doel van dit project is om zoveel mogelijk publieke informatie te ontsluiten. Drimble is afhankelijk voor de correctheid van deze informatie van derde partijen. De informatie op deze pagina kan daarom gedateerd of inmiddels ongeldig zijn. Raadpleeg daarom altijd de lokale overheidsinstantie bij toepassing van de gegevens.

      Gemeenten in de regio Sneek:

      Regio's in de provincie Friesland: